Západočeská univerzita zahajuje přípravu nového strategického plánu

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Západočeská univerzita v Plzni stojí před úkolem zformulovat strategický plán na období 2021–2025. Zodpovídat za jeho přípravu bude strategický tým jmenovaný rektorem. Názor na jeho podobu však mohu vyjádřit i ostatní akademici a studenti. 

Vedení Západočeské univerzity (ZČU) je přesvědčeno, že úvodní fáze přípravy strategického plánu a především formulování vize ZČU by mělo být otevřeno široké akademické obci, tak aby byl dostatečně zohledněn pohled fakult a součástí.

Vedení ZČU proto vyzvalo akademické senáty fakult k uskutečnění diskusí, do nichž budou zapojeni zaměstnanci i studenti a jejichž výsledkem budou návrhy, se kterými bude rektorem jmenovaný strategický tým dále pracovat.

„Čím jsme jedineční? Co nás odlišuje od ostatních? Jak se chceme profilovat? To jsou mimo jiné otázky, na něž bychom společně chtěli najít odpovědi, které nám pomohou naši vizi zformulovat a definovat, kam chceme po následujících pět let směřovat,“ stojí ve výzvě adresované předsedům fakultních senátů a ředitelům součástí ZČU.

Návrhy by vedení univerzity mělo získat a následně o nich diskutovat začátkem října.

Samotný strategický tým ZČU bude tvořen zástupci všech součástí ZČU a bude rozčleněn do odborných platforem, které budou pracovat na definování strategie v jednotlivých oblastech života univerzity.

Východiskem pro nový strategický plán budou mimo jiné průběžně prováděné analýzy a důkladné objektivní hodnocení naplnění předchozí strategie.

Připravený strategický plán projedná Vědecká rada ZČU, přibližně v polovině příštího roku by měl být předložen Akademickému senátu ZČU a následně ho bude schvalovat Správní rada ZČU.

Celouniverzitní

Šárka Stará

13. 09. 2019


Změny konání dubnových akcí

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 03. 2020

Fakulta pedagogická hledá na facebooku dobrovolníky, kteří pomohou druhým

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

16. 03. 2020

Jak na výrobu a údržbu roušky

COVID-19 Spolupráce Veřejnost

Celouniverzitní

17. 03. 2020