Západočeská univerzita zahajuje přípravu nového strategického plánu

Students University Employees

Západočeská univerzita v Plzni stojí před úkolem zformulovat strategický plán na období 2021–2025. Zodpovídat za jeho přípravu bude strategický tým jmenovaný rektorem. Názor na jeho podobu však mohu vyjádřit i ostatní akademici a studenti. 

Vedení Západočeské univerzity (ZČU) je přesvědčeno, že úvodní fáze přípravy strategického plánu a především formulování vize ZČU by mělo být otevřeno široké akademické obci, tak aby byl dostatečně zohledněn pohled fakult a součástí.

Vedení ZČU proto vyzvalo akademické senáty fakult k uskutečnění diskusí, do nichž budou zapojeni zaměstnanci i studenti a jejichž výsledkem budou návrhy, se kterými bude rektorem jmenovaný strategický tým dále pracovat.

„Čím jsme jedineční? Co nás odlišuje od ostatních? Jak se chceme profilovat? To jsou mimo jiné otázky, na něž bychom společně chtěli najít odpovědi, které nám pomohou naši vizi zformulovat a definovat, kam chceme po následujících pět let směřovat,“ stojí ve výzvě adresované předsedům fakultních senátů a ředitelům součástí ZČU.

Návrhy by vedení univerzity mělo získat a následně o nich diskutovat začátkem října.

Samotný strategický tým ZČU bude tvořen zástupci všech součástí ZČU a bude rozčleněn do odborných platforem, které budou pracovat na definování strategie v jednotlivých oblastech života univerzity.

Východiskem pro nový strategický plán budou mimo jiné průběžně prováděné analýzy a důkladné objektivní hodnocení naplnění předchozí strategie.

Připravený strategický plán projedná Vědecká rada ZČU, přibližně v polovině příštího roku by měl být předložen Akademickému senátu ZČU a následně ho bude schvalovat Správní rada ZČU.

University-wide

Šárka Stará

13. 09. 2019


The Study in Pilsen brand attracts students to enrol at WBU / CUFMP

Students Study University

International Office

26. 05. 2021

The University of West Bohemia Celebrates its 30th Anniversary

Press Release University Public

University-wide

18. 06. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

APCOM conference

An international conference focused on the structure of materials

Conference Cooperation Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

30. 06. 2021

The International Staff Week was organized for the first time by the UWB with OTH Amberg Weiden

Cooperation University

International Office

25. 05. 2021