Ohlédnutí za 2. ročníkem MechCampu

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Ve dnech 4.–6. září se konal 2. ročník letní školy mechaniky MechCamp 2019, který pořádá katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU. Letošního ročníku se letos zúčastnilo 27 žáků západočeských středních škol.

MechCamp je letní školou mechaniky zaměřenou na žáky středních škol, které baví matematika a fyzika. I letošní ročník nabídl velmi bohatý program a účastníci se tak mohli během tří zářijových dnů dozvědět něco blíže o následujících tématech: Dynamika, Kompozitní materiály,  Biomechanika a proudění kapalin. Zatímco dopolední program byl zaměřen převážně na bližší seznámení se s tématem, dopolední program byl věnovám praktické výuce a ukázkám. 

Účastníci MechCampu si tak mohli sami vyzkoušet měření dynamických veličin pomocí mobilní aplikace a tvorbu počítačové simulace v profesionálním softwaru, seznámili se s návrhem pěnových chráničů pro motocyklisty a s testováním motocyklových airbagů na pádové věži.  Dozvěděli se, jak se určují mechanické vlastnosti lidských tkání nebo jak probíhá počítačová simulace proudění krve v cévách člověka. S těmito zajímavými tématy se seznámili ve specializovaných laboratořích Západočeské univerzity v Plzni.

Cílem letošního ročníku bylo zejména ukázat žákům, jak širokým oborem mechanika je a do kterých praktických částí našeho života zasahuje, říká jeden z organizátorů MechCampu, Vladimír Lukeš, a pokračuje: “Myslíme si, že se nám to podařilo a že studenti odcházeli spokojeni s nabytými znalostmi.

A jak se MechCamp líbil samotným studentům?  “Během celé letní školy mechaniky jsme získávali mnoho nových informací nejen o mechanice, ale i o chodu ZČU”, napsal Jan Hrubý ze SPŠ strojnické a SOŠ profesora Švejcara. Tomáš Blažek ze stejné školy své pocity shrnul takto: “Celý MechCamp jsem si velice užil a odnáším si z něj mnoho nových vědomostí poznatků a zkušeností, které mě jen utvrzují v tom, že jsem si vybral správný obor. Myslím, že pokud se naskytne příležitost jet na camp znovu, nebudu vůbec váhat.

O tom, že MechCamp se u studentů těší oblibě, svědčí jejich narůstající zájem. Letní škola se tak úspěšně zařadila mezi ostatní nabízené na Západočeské univerzitě v Plzni.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Jana Turjanicová

16. 09. 2019


Představujeme Etický kodex ZČU (1)

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

04. 03. 2020

Západočeská univerzita ruší výuku / Classes at the University of West Bohemia Are Cancelled

COVID-19 Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

11. 03. 2020

Se zajištěním on-line výuky pomůže oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání

COVID-19 Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

11. 03. 2020