Stopy baroka představily v Blovicích přístroje i 3D modely památek

Spolupráce Veřejnost

Katedra geomatiky Fakulty aplikovaných věd se zapojila do festivalu Západočeské baroko.

V rámci festivalu Západočeské baroko se na zámku Hradiště v Blovicích konala v sobotu 7. září akce Stopy baroka. Na ní nechyběli ani zástupci katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd ZČU, kteří návštěvníkům umožnili nahlédnout nejen pod pokličku oboru geomatiky, ale také se obeznámit s produkty spolupráce mezi katedrou geomatiky a Muzeem jižního Plzeňska - organizátora akce.

Nechyběla ani další zajímavá témata. Návštěvníci se seznámili s řadou geodetických přístrojů pro sběr geodat, jakými jsou například GNSS přijímač či totální stanice, a zhlédli závěrečné práce našich studentů, které se zabývají přímo zámkem Hradiště a díky vizualizaci ukazují jeho možné podoby v různých historických epochách. S barokem souvisela také prezentace výsledků projektu Peregrinus Silva Bohemica – Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě. Díky ní návštěvníci poznali online digitálního průvodce s barokními podobami sedmadvaceti barokních staveb a jejich 3D virtuálními i s fyzickými modely ze 3D tiskárny a dozvěděli se, co je pro vznik takových modelů třeba.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Pavel Hájek

17. 09. 2019


Západočeská univerzita a Nadace InterCora se staly partnery

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

29. 07. 2020

Učitelé ruštiny z Plzně a Plzeňského kraje se sešli v Ruském centru

Seminář Univerzita Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

10. 07. 2020

Projděte se virtuální výstavou nejlepších klauzur


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

13. 07. 2020