Studentům i návštěvníkům kampusu ZČU radí nový infopanel

Studenti Univerzita Veřejnost

Kudy kam v kampusu? Kdy pojede nejbližší autobus nebo co si dát k jídlu? To vše se studenti i návštěvníci areálu na Borských polích dozvědí.

Nový akademický rok přinesl do kampusu Západočeské univerzity v Plzni užitečnou novinku. Na prostranství mezi budovami rektorátu, fakulty elektrotechnické a fakulty strojní stojí informační panel, který mohou ocenit nejen studenti prvních ročníků

Infopanel s velkou dotykovou obrazovkou umí česky i anglicky. Záložka Mapa kampusu prozradí, ve které budově sídlí která fakulta či součást, pod další záložkou Právě probíhá studenti najdou aktuální rozvrh místností v kampusu - kde se právě přednáší, kde je například školení, kde studentská akce. Pod záložkou Menza se skrývá aktuální nabídka nedaleké jídelny, záložka Odjezdy MHD nabízí jízdní řád autobusových linek č. 24, 30 a 36 pro zastávku Západočeská univerzita, záložka Zprávy ze ZČU zobrazuje aktuality z portálu ZČU Info a záložka SmartCAMPUS informuje o dalších moderních technologiích, které v kampusu už fungují nebo fungovat budou.

V pravém dolním rohu infopanelu je symbol invalidního vozíku, po jehož stisknutí se veškerá nabídka obrazovky posune dolů, aby na ni mohl dosáhnout úplně každý.

Západočeská univerzita pořídila informační panel díky podpoře klíčové aktivity Internacionalizace ESF projektu.


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

24. 09. 2019