Text, Speech & Dialogue poprvé za hranicemi ČR

Konference Spolupráce Veřejnost

Od 11. do 13. září se konal 22. ročník mezinárodní konference Text, Speech and Dialogue – TSD 2019, kterou organizuje Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity. Letos konference poprvé zamířila do zahraničí - do slovinské Lublaně.

Vědci velmi oblíbená prestižní konference se orientuje na rozpoznávání řeči, zpracování přirozeného jazyka a dialogové systémy. Letošní ročník, kdy poprvé za dvaadvacetiletou historii opustila Českou republiku a stala se tak skutečně mezinárodní konferencí, jí přidal na popularitě. „Programový výbor zvolil slovinskou Lublaň, kde nám prostory poskytlo naše spřátelené pracoviště, elektrotechnická fakulta místní univerzity,“ uvádí Kamil Ekštein z organizačního výboru a dodává: „Konference je již tradičně organizována jako satelitní událost mezinárodní konference INTERSPEECH, což je v oboru jedna z nejvýznamnějších konferencí na světě. Programy obou konferencí jsou koordinované a místo a termín se volí tak, aby účastníci mohli snadno navštívit obě konference.

Na konferenci TSD bylo letos zasláno celkem 73 příspěvků od 174 autorů z celého světa včetně Číny, Japonska, Kolumbie, USA apod., z nichž bylo po recenzním řízení přijato 33 článků publikovaných ve sborníku konference nakladatelství Springer. Diskutovalo se například o tom, jak pomocí zpracování přirozeného jazyka detekovat Parkinsonovu chorobu, jak identifikovat použitý jazyk či jakým způsobem zpracovávat různé světové jazyky.

V průběhu let se spolupracujícím organizačním týmům z Katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně podařilo konferenci TSD dostat na 21. místo v celosvětovém žebříčku konferencí v oboru Automatic Speech Recognition a Natural Language Processing kompilovaném Microsoft Academic.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Zuzana Majdišová

23. 09. 2019


Také Západočeská univerzita si posvítí na budoucnost

Festival Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

08. 10. 2019

SUTNARKA, hlásí nápis. Fakulta designu a umění má novou tvář

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

17. 10. 2019

Mezinárodní Road Movie Festival zve s podporou ZČU do celého světa

Studenti Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

04. 10. 2019