Text, Speech & Dialogue poprvé za hranicemi ČR

Conference Cooperation Public

Od 11. do 13. září se konal 22. ročník mezinárodní konference Text, Speech and Dialogue – TSD 2019, kterou organizuje Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity. Letos konference poprvé zamířila do zahraničí - do slovinské Lublaně.

Vědci velmi oblíbená prestižní konference se orientuje na rozpoznávání řeči, zpracování přirozeného jazyka a dialogové systémy. Letošní ročník, kdy poprvé za dvaadvacetiletou historii opustila Českou republiku a stala se tak skutečně mezinárodní konferencí, jí přidal na popularitě. „Programový výbor zvolil slovinskou Lublaň, kde nám prostory poskytlo naše spřátelené pracoviště, elektrotechnická fakulta místní univerzity,“ uvádí Kamil Ekštein z organizačního výboru a dodává: „Konference je již tradičně organizována jako satelitní událost mezinárodní konference INTERSPEECH, což je v oboru jedna z nejvýznamnějších konferencí na světě. Programy obou konferencí jsou koordinované a místo a termín se volí tak, aby účastníci mohli snadno navštívit obě konference.

Na konferenci TSD bylo letos zasláno celkem 73 příspěvků od 174 autorů z celého světa včetně Číny, Japonska, Kolumbie, USA apod., z nichž bylo po recenzním řízení přijato 33 článků publikovaných ve sborníku konference nakladatelství Springer. Diskutovalo se například o tom, jak pomocí zpracování přirozeného jazyka detekovat Parkinsonovu chorobu, jak identifikovat použitý jazyk či jakým způsobem zpracovávat různé světové jazyky.

V průběhu let se spolupracujícím organizačním týmům z Katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně podařilo konferenci TSD dostat na 21. místo v celosvětovém žebříčku konferencí v oboru Automatic Speech Recognition a Natural Language Processing kompilovaném Microsoft Academic.

Gallery


Faculty of Applied Sciences

Zuzana Majdišová

23. 09. 2019


The University of West Bohemia Celebrates its 30th Anniversary

Press Release University Public

University-wide

18. 06. 2021

The Study in Pilsen brand attracts students to enrol at WBU / CUFMP

Students Study University

International Office

26. 05. 2021

APCOM conference

An international conference focused on the structure of materials

Conference Cooperation Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

30. 06. 2021

US Point offered help to students, teachers and general public

covid-19 Seminar Public

Institute of Applied Language Studies

24. 05. 2021

Observation of triple-point Fermions

Cooperation Achievements Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

14. 06. 2021