Science Café with Luděk Hynčík

03 October

3. října, 19:00

Pilsen House, Place de Jamblinne de Meux 31, Brussels, Belgium

Beseda Věda Veřejnost

Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation (CZELO) and its partners are pleased to announce that the fifteenth Science Café, an unconventional open discussion with scientist, will take place on 3 October 2019 in the Pilsen House in Brussels.

Vstup: Registration: https://geform.tc.cz/science_cafe15
Určeno pro: professional and general public
Více informací na: https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=78E57DA0-BB75-0518-ECFEB87E3BF3F1C6

Our guest will be Luděk Hynčík, the Vice-Rector for Research and Development and vice-Director of the New Technologies – Research Centre at the University of West Bohemia. He is also vice president of the International Federation of Automotive Engineering Societies (FISITA) and Visiting Professor at the Tianjin University of Science & Technology, China. His research interests include human body modelling, biomechanics and mechanics of discrete systems. He focuses on virtual human body models used for injury analysis related to vehicles impact.

The debate will be followed by a glass of wine. Information here and registration here.

Science Café is jointly organized by the CZELO, Czech Centre Brussels, Representation of the South Moravian Region to the EU, Representation of the Pilsen Region in Brussels, Delegation of Prague to the EU and Embassy of the Czech Republic to the Kingdom of Belgium.

Nové technologie - výzkumné centrum

Michaela Gaea ČOLAKOVOVÁ

03. 10. 2019, 19:00


10 March

kampus Bory, budova Fakulty strojní, místnost UL 601


Celouniverzitní

10. 03. 2020, 09:00

21 February
Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Kurz fotografování: Svícení portrétu v ateliéru

sady 5. května 342/2, Plzeň


Celouniverzitní

21. 02. 2020, 12:00

15 January
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

English Conversation Club

Kulturka ZČU, Sedláčkova 19, Plzeň


Celouniverzitní

15. 01. 2020, 18:00