Vynikající studenti plzeňských veřejných vysokých škol převzali stipendia

Studující Tisková zpráva Univerzita

Celkem 36 vynikajících studentů a doktorandů Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy dnes převzalo při slavnostním obřadu v Malém sále Měšťanské besedy stipendia rektora ZČU, Plzeňského kraje a města Plzně.

Mimořádné stipendium rektora uděluje každoročně Západočeská univerzita studentům, kteří svoji alma mater reprezentují na mezinárodních vědeckých, kulturních či sportovních soutěžích a dosahují vynikajících výsledků.

„Považuji za velmi důležité, aby univerzita dala najevo, že si váží mimořádných studentů. Ať jde o vynikající prospěch, reprezentaci v Česku a v zahraničí, nebo významné aktivity nad rámec studia – výsledek se vždy pozitivně promítá do života na fakultách i celé univerzitě. Výjimečné studentské osobnosti, které za těmito aktivitami stojí, si zaslouží poděkování a podporu,“ konstatuje rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

„Kvalitní vzdělání je základem budoucnosti mladých lidí a právě mladí lidé jsou pilířem celé společnosti. Je povinností Plzeňského kraje podporovat vzdělávání, proto každoročně podporujeme talenty, které vybírá vedení univerzit. Přejeme si, aby tato stipendia přispěla k dalšímu odbornému rozvoji našich nadaných studentů,“ říká hejtman Josef Bernard.

„Město Plzeň pomocí stipendií dlouhodobě podporuje vynikající studenty, jde o mladé talentované lidi z různých fakult i oborů. Chceme tím přispět k jejich motivaci a současně také k tomu, aby si vytvořili vztah k našemu městu. Snažíme se o to, aby zde po dokončení studií zůstávali a žili, město pro svůj rozvoj potřebuje vzdělané vysokoškoláky,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Při dnešním slavnostním obřadu předal rektor Miroslav Holeček 17 studentům Západočeské univerzity mimořádné stipendium - sedm studentů bylo oceněno za mimořádné studijní výsledky a vynikající reprezentaci univerzity v odborných oblastech, dalších deset získalo stipendium za úspěchy v oblasti sportu. Devět studentů a doktorandů převzalo z rukou hejtmana Josefa Bernarda stipendium Plzeňského kraje a deset studentů si ze slavnostního dopoledne odneslo stipendium města Plzně, které jim předal primátor Martin Baxa. Stipendia rektora, Plzeňského kraje i města Plzně mají hodnotu 20 tisíc korun, stipendium rektora za sportovní úspěchy je dotováno částkou 10 tisíc korun.

Přehled oceněných studentů:

MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM REKTORA ZČU

Ing. František Kolovský, Fakulta aplikovaných věd (FAV)

doktorský studijní program Geomatika, obor Geomatika

Student dosahuje mimořádných studijních výsledků, řádně plní studijní plán doktorského studia. V roce 2019 vynikajícím způsobem reprezentoval Západočeskou univerzitu v Plzni na zahraniční konferenci v Řecku GISTAM 2019 (5th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management), získal ocenění Best Paper Award za příspěvek „The e-approximation of the Label Correcting Modification of the Dijkstra's Algorithm“.

BcA. Sylvie Kotercová, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS)

navazující magisterský studijní program Design, obor Ilustrace a grafický design

Studentka se v ateliéru Mediální a didaktické ilustrace intenzivně rozvíjí, snaží se hledat svůj výraz, s chutí přijímá výzvy, podílí se na týmových projektech. Mimo studium se intenzivně věnuje charitativní práci a péči o potřebné. Tato témata se také odrážejí v jejích autorských uměleckých projektech. Studentka se podílela na česko-americkém projektu „Pilseñ“, který vyústil do knižní podoby, jež čtenářům představuje vývoj osídlení města Plzně a chicagské čtvrti Pilsen. Kniha je aktuální svým akcentem na fenomén e/migrace a zároveň adaptace a spolupráce. Studentka také nabídla do projektu „Dobrých 100“ téma svého města Luby, připravila podklady pro ilustrační a textové zpracování. Projekt opět vyústil do knižní podoby.

 

Bc. Martin Skalický, Fakulta elektrotechnická (FEL)

navazující magisterský studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Průmyslová elektronika a elektromechanika

Student se prezentuje výbornými studijními výsledky, dlouhodobě spolupracuje s katedrou elektromechaniky a výkonové elektroniky. Zapojuje se do výzkumných aktivit spojených s teplotním modelováním moderních elektrických strojů. Aktivně se účastnil XXXVI. konference o elektrických pohonech, kde prezentoval dosažené výsledky výzkumu.

Bc. Miroslav Plundrich, Fakulta filozofická (FF)

navazující magisterský studijní program Politologie, obor Mezinárodní vztahy

Student byl oceněn za výjimečný přínos pro katedru politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické ZČU. Je předsedou Akademického spolku studentů politických věd v Plzni (AS CPSSU). Pod jeho vedením se podařilo po několika letech útlumu činnost spolku výrazně oživit. Sám Miroslav Pundrich na tom má zásadní podíl, neboť inicioval a organizoval řadu úspěšných akcí (např. Akademický košt piva, debaty s kandidáty do Evropského parlamentu či debaty s významnými osobnostmi politického a kulturního života). Spolek pod vedením Miroslava Plundricha začal být aktivnější také v podpoře studentských mobilit. Jeho přičiněním podepsala katedra politologie a mezinárodních vztahů dohodu o spolupráci v oblasti studentských a učitelských mobilit s Valdosta State University v USA. Z vlastního zájmu pak student podporuje i propagaci katedry, jejíž prostory zdobí jím vytvořený tematický velkorozměrný obraz. Student se také zapojuje do výzkumných aktivit katedry, např. do projektu studentské grantové soutěže „Proměna strategické mapy Blízkého východu v důsledku změn v rozložení moci mezi státy“.

Bc. Denisa Benešová, Fakulta pedagogická (FPE)

navazující magisterský studijní program Pedagogika pohybové prevence

Studentka byla spolu se svými spolužáky Andreou Nárožnou a Danielem Sysem hlavní řešitelkou projektu „Srovnávací analýza motorických schopností dětí mladšího školního věku v Plzeňském kraji“, jehož náplní bylo testování fyzické zdatnosti žáků 1. stupně ZŠ a konkrétně 5. ročníků v celém Plzeňském kraji.


Denisa Kotroušová, Fakulta právnická (FPR)

magisterský studijní program Právo a právní věda, obor Právo

Studentka se prezentuje výbornými výsledky po celou dobu studia (celkový studijní průměr za každý rok je 1,00) a svým aktivním přístupem výrazně přispívá k vytváření  dobrého jména Fakulty právnické ZČU. Opakovaně reprezentuje fakultu ve Studentské vědecké odborné činnosti jak v národních, tak i v mezinárodních kolech, kde se umisťuje na prvních místech. Podílí se na interních a externích vědeckých projektech včetně spolupráce s výzkumným centrem Nové technologie pro informační společnost (NTIS) Fakulty aplikovaných věd.

Ing. Michal Volf, Fakulta strojní (FST)

doktorský studijní program Strojní inženýrství, obor Stavba energetických strojů a zařízení

Student je součástí výzkumného týmu, který se zabývá numerickými simulacemi proudění a přestupu tepla. Výzkum probíhá ve spolupráci s řadou průmyslových partnerů, např. TEDOM, a.s., Doosan Škoda Power, s.r.o., či ŠKODA JS, a.s., a je tedy významným spojovacím článkem mezi Západočeskou univerzitou a průmyslem. Student je řešitelem mezinárodního výzkumného projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko a dále spoluřešitelem projektů Technologické agentury České republiky. Svou práci prezentoval na konferencích v Česku, Francii, Německu a Polsku a dále řadou publikací v českých a zahraničních databázích. Michal Volf je také jedním z organizátorů XVIII. ročníku mezinárodní konference „Energetické stroje a zařízení, termodynamika a mechanika tekutin 2019“, jejíž součástí je i Studentská vědecká konference. Student se pravidelně podílí na realizaci projektu „Dny vědy a techniky“, kde prezentuje katedru energetických strojů a zařízení.

 

MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM REKTORA ZČU ZA SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY

Jan Chmelík, Fakulta aplikovaných věd (FAV)

bakalářský studijní program Stavební inženýrství, obor Stavitelství

Student je akademickým reprezentantem v házené a zároveň členem sestavy klubu HC Talent MAT Plzeň, s nímž získal titul mistra České extraligy v házené mužů 2019.

Bc. Filip Kupilík, Fakulta aplikovaných věd (FAV)

navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika, obor Softwarové inženýrství

Student je členem akademické reprezentace ČR ve volejbalu. Mistr ČR 2019 ve volejbale mužů (Jihostroj České Budějovice), vítěz Českého poháru mužů (Jihostroj České Budějovice) a pro ČR získal 6. místo na světové univerziádě.

Jan Louda, Fakulta aplikovaných věd (FAV)

bakalářský studijní program Aplikované vědy a informatika, obor Kybernetika a řídicí technika

Student je reprezentantem ČR v badmintonu. Na akademickém mistrovství Evropy vybojoval 1. místo ve dvouhře mužů, 3. místo ve čtyřhře mužů a 2. místo v soutěži družstev. Získal také 3. místo ve dvouhře na mistrovství České republiky 2019.

Josef Adámek, Fakulta pedagogická (FPE)

bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport, obor Tělesná výchova a sport

Student je reprezentantem ČR do 22 let v atletice, ve skoku do výšky. Získal 12. místo na mistrovství Evropy do 22 let, 2. místo na akademickém mistrovství ČR, 2. místo na halovém akademickém mistrovství ČR, 2. místo na mistrovství ČR dospělých a 1. místo na mistrovství ČR do 22 let.

Tereza Jonášová, Fakulta pedagogická (FPE)

magisterský studijní program Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Studentka je reprezentantkou ČR do 22 let v atletice, v běhu na 400 m a na 400 m překážek.Mezi její úspěchy patří 15. místo na mistrovství Evropy U22 – 400 m překážek, 1. místo na mistrovství ČR dospělých – 400 m překážek, 1. místo na mistrovství ČR dospělých – 4 x 400 m, 4. místo na mistrovství ČR U22 – 400 m překážek, 3. místo na halovém akademickém mistrovství ČR - 800 m.

 

Sabina Milová, Fakulta pedagogická (FPE)

bakalářský studijní program Přírodovědná studia, obor Biologie se zaměřením na vzdělávání

Studentka je reprezentantkou ČR v badmintonu. Vybojovala 2. místo ve dvouhře žen, 3. místo ve čtyřhře žen a 2. místo v soutěži družstev na akademickém mistrovství Evropy, 3. místo ve dvouhře žen z Lithuanian International 2019 (turnaj světového okruhu Badminton World Federation).

Denis Rugovac, Fakulta pedagogická (FPE)

bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport, obor Tělesná výchova a sport

Student je akademickým reprezentantem v cyklistice. Na svém kontě má 16. místo v disciplíně madison, 22. místo v disciplíně omnium na světovém poháru, 6. místo v disciplíně derny na mistrovství Evropy, 1. místo ve vylučovacím závodu, 2. místo v bodovacím závodu, 3. místo v disciplíně scratch, 3. místo v team sprintu, 3. místo ve stíhacím závodu družstev, 4. místo v disciplíně omnium a 4. místo ve stíhacím závodu jednotlivců na mistrovství ČR.

Jakub Tonar, Fakulta pedagogická (FPE)

bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport,
obor Tělesná výchova a sport

Student je akademickým reprezentantem v házené a zároveň členem sestavy klubu HC Talent MAT Plzeň. Mistr České extraligy v házené mužů 2019.

Ondřej Král, Fakulta zdravotnických studií (FZS)

bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

Student je reprezentantem ČR v badmintonu. Na akademickém mistrovství Evropy získal 2. místo ve dvouhře mužů, 3. místo ve čtyřhře mužů a 2. místo v soutěži družstev. Dále vybojoval 3. místo ve dvouhře mužů z Lithuanian International 2019 (turnaj světového okruhu Badminton World Federation).

Kateřina Skypalová, Fakulta zdravotnických studií (FZS)

bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Radiologický asistent

Studentka je reprezentantkou ČR do 22 let v atletice, v hodu kladivem. Získala 12. místo na mistrovství Evropy do 22 let, 1. místo na mistrovství ČR do 22 let, 3. místo v evropském poháru mužů a žen 2. místo na Mezinárodním atletickém mítinku – Halle a 1. místo na Pardubickém atletickém mítinku.

STIPENDIUM PLZEŇSKÉHO KRAJE

Ing. Martin Červenka, Fakulta aplikovaných věd (FAV)

doktorský studijní program Informatika a výpočetní technika

Martin Červenka je úspěšným studentem Fakulty aplikovaných věd ZČU s vynikajícími studijními výsledky. Pravidelně se aktivně účastnil domácích i mezinárodních konferencí. V rámci Studentské vědecké konference 2019 uvedl dva příspěvky. Student se při studiu také podílí na výuce svých mladších kolegů.

MgA. Martin Pertlíček, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS)

navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, obor Intermediální tvorba

Patří mezi talentované, pracovité a zodpovědné studenty, kteří si ve svých realizovaných projektech kladli vyšší cíle. Technicky a umělecky náročnými animovanými filmy dokazoval své schopnosti vytvořit dílo v profesionální kvalitě technikou loutkové animace, která je v dnešní digitální době již v zásadě unikátem. Především náročnou bakalářskou prací, tj. filmem „PANTA RHEI“, nebo mimořádnou diplomovou prací, tj. filmem „NOCTUELLE“, dokazoval, že je důstojným pokračovatelem tradice českého loutkového filmu a osobností, jakými jsou např. Jiří Barta a Jan Švankmajer. Jeho filmy byly pravidelně vybírány do soutěžních sekcí mezinárodních filmových festivalů. Nutno vyzdvihnout také účast v prestižním projektu „TROJHLAS“, který je společným dílem studentů FAMU, VŠUP a FDULS. Plzeňský kraj se díky práci vynikajících studentů, jakým je Martin Pertlíček, řadí ke klasickým destinacím filmové animované tvorby v České republice.

Ing. Jiří Navrátil, Fakulta elektrotechnická (FEL)

doktorský studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Elektronika

Student se kromě svého doktorského studia věnuje aktivně propagaci a popularizaci technického vzdělávání. V rámci těchto aktivit vytváří úlohy pro žáky středních a základních škol v oblasti tištěné elektroniky a chytrých textilií. Opakovaně vystupuje s prezentacemi na celé řadě akcí pořádaných Plzeňským krajem k podpoře technického vzdělávání, jako např. Ručičky kraje, JuniorFEL, Dny vědy a techniky apod. Dlouhodobě připravuje a realizuje přednášky v rámci hodin fyziky pro žáky středních a základních škol v Plzeňském kraji, zajišťuje odborné exkurze a vede workshopy.

Mgr. Milan Procházka, Fakulta filozofická (FF)

doktorský studijní program Archeologie, obor Archeologie

Student v rámci svého výzkumu prokázal působení zásadních vlivů z oblasti centrální Evropy a Čech na podobu fortifikační architektury ve sledovaných oblastech. Pravidelně publikuje a vystupuje na zahraničních konferencích, kde prezentuje výsledky svého výzkumu vycházejícího z tzv. české kastellologické školy. Velmi úzce spolupracuje se zahraničními vědeckými institucemi, zejména v Chorvatsku. Výraznou měrou se podílí na realizaci záchranných archeologických výzkumů především na území Plzeňského kraje. Pravidelně přednáší na kurzech Univerzity třetího věku ZČU v Plzni, zaměřených na regionální archeologii a historii Plzeňského kraje.

Bc. Andrea Nárožná, Fakulta pedagogická (FPE)

navazující magisterský studijní program Pedagogika pohybové prevence

Studentka byla spolu se svým spolužákem Danielem Sysem hlavní řešitelkou projektu „Srovnávací analýza motorických schopností dětí mladšího školního věku v Plzeňském kraji“, jehož náplní bylo testování fyzické zdatnosti žáků 1. stupně ZŠ, konkrétně 5. ročníků v celém Plzeňském kraji.

Bc. Daniel Sys, Fakulta pedagogická (FPE)

navazující magisterský studijní program Pedagogika pohybové prevence

Student byl spolu se svou spolužačkou Andreou Nárožnou hlavním řešitelem projektu „Srovnávací analýza motorických schopností dětí mladšího školního věku v Plzeňském kraji“ – testování fyzické zdatnosti žáků 1. stupně ZŠ, konkrétně 5. ročníků v celém Plzeňském kraji.

Bc. Mgr. Andrea Hodinová, Fakulta právnická (FPR)

doktorský studijní program Teoretické právní vědy, obor Občanské právo

Studentka se prezentuje výbornými výsledky po celou dobu studia a svým aktivním přístupem výrazně přispívá k vytváření  dobrého jména Fakulty právnické ZČU a reprezentaci Plzeňského kraje. Účastní se řady domácích i zahraničních odborných konferencí. Významně se podílí na řešení grantů a projektů včetně mezinárodního projektu Česko-Bavorsko 2014-2020 INTERREG - V.

Ing. Tom Kosť, Fakulta strojní (FST)

doktorský studijní program Strojní inženýrství, obor Stavba výrobních strojů a zařízení

Svoji studentskou práci na téma „Konstrukční řešení dvousloupého kovacího listu s ohledem na zvýšení boční tuhosti“ vypracoval Tom Kosť v rámci činností Centra výzkumu konstrukce tvářecích strojů při katedře konstruování strojů Fakulty strojní ZČU a ve spolupráci se společností TS Plzeň, a.s., která je výrobcem těchto lisů. Porovnání zahrnuje stávající známá i studentem nově navržená konstrukční řešení. Výsledky provedeného porovnání budou promítnuty do budoucích technických řešení nových lisů.

Marie Kasíková, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzn

magisterský studijní program Všeobecné lékařství

Oceněna za vynikající studijní výsledky se studijním prospěchem 1,0.


STIPENDIUM MĚSTA PLZNĚ

Ing. Tomáš Levý, Fakulta aplikovaných věd (FAV)

doktorský studijní program Aplikované vědy a informatika, obor Aplikovaná mechanika

Tomáš Levý je úspěšným studentem Fakulty aplikovaných věd ZČU s vynikajícím prospěchem. Podílí se pod vedením doc. Ing. Jana Vimmra, Ph.D., na řešení projektu „Významné spolupráce pro dosažení vyšší účinnosti a spolehlivosti lopatkových strojů (LoStr)“. Hlavním záměrem projektu je prohloubit účinnou a dlouhodobou spolupráci ZČU s významným výrobcem parních turbín, podnikem Doosan Škoda Power, s.r.o., v oblasti návrhu a ověření metod a postupů identifikace a validace vlivu těsnících prvků průtočné části na chování rotorů lopatkových strojů. S využitím výsledků bude možné komplexněji řešit problémy související s dynamikou rotorů s cílem predikovat jejich nestabilní chování a předcházet mu a tím zajistit stabilitu rotorových soustav a obecněji spolehlivost a životnost lopatkových strojů.

MgA. Lucie Slavíková, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS)

navazující magisterský studijní program Design, obor Ilustrace a grafický design

Studentka se řadí mezi mimořádně úspěšné studenty Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Z její tvůrčí činnosti je nutno vyzdvihnout zařazení jejího návrhu mezi TOP 40 v soutěži Mladý obal 2017 a jeho vystavení v Galerii českého designu. Studentka se podílela na česko-německém výstavním projektu „Texty pro otrlejší aneb tatínek psychiatr“, který se uskutečnil v rámci Česko-německého kulturního jara 2017,

a účastnila se přehlídky mladého umění Pokoje 2019. V minulém roce spolupracovala
se společností Post Bellum, pro kterou se svými spolužačkami kresebně převyprávěla vzpomínky Markéty Čekanové, ředitelky Paměti národa Plzeňský kraj, na rok 1989. Prostřednictvím svého kresebně citlivého, hravého a nenásilně naučného stylu představila významnou plzeňskou osobnost a přispěla tím ke zvýraznění města Plzně na kulturní mapě ČR.

 

Ing. Zdeněk Kresa, Fakulta ekonomická (FEK)

doktorský studijní program Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a management

Je úspěšným studentem Fakulty ekonomické ZČU s vynikajícím prospěchem. Při zpracování své kvalifikační práce spolupracoval s Plzeňskými městskými dopravními podniky a Dopravním podnikem Ostrava.

Karolína Kosinová, Fakulta ekonomická (FEK)

bakalářský studijní program Geografie, obor Ekonomická a regionální geografie

Studentka má výborné studijní výsledky a úspěšně reprezentovala Západočeskou univerzitu v Plzni, město Plzeň a Českou republiku na Mistrovství světa v ledním hokeji žen 2019 ve Finsku.

Ing. Luděk Dudáček, Fakulta elektrotechnická (FEL

doktorský studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Elektronika

Student spolupracoval na přípravě elektronického subsystému satelitu PilsenCUBE II pro obsluhu experimentů studentů středních škol z Plzeňského kraje. Řešení projektu popularizuje technické vzdělávání a rozvoj kosmických technologií.

Mgr. Naděžda Hlaváčková, Fakulta filozofická (FF)

doktorský studijní program Humanitní studia, obor Teorie a dějiny vědy a techniky

Studentka přispěla k rozvoji interdisciplinarity a mezioborového dialogu na Západočeské univerzitě v Plzni i v Plzeňském kraji uspořádáním panelové diskuze „Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti“ stejně jako organizací cyklu diskuzí „Univerzita jako příležitost“, kterých se zúčastnily přední osobnosti české vědy i společenského dění.

Mgr. Klára Preusz, Fakulta filozofická (FF)

doktorský studijní program Archeologie, obor Archeologie

Studentka vykazuje vynikající výsledky v doktorském studiu a aktivně se účastní několikaletého zahraničního archeologického výzkumu zaniklého římského města Castrum Novum (Lazio, Itálie), který probíhá za podpory studentské grantové soutěže. Studentka také nadstandardně publikuje ve vědeckých časopisech.

Mgr. Zdeňka Špiclová, Fakulta filozofická (FF)

doktorský studijní program Humanitní studia, obor Teorie a dějiny vědy a techniky

Studentka přispěla k rozvoji interdisciplinarity a mezioborového dialogu na Západočeské univerzitě v Plzni i v Plzeňském kraji uspořádáním panelové diskuze „Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti“ stejně jako organizací cyklu diskuzí „Univerzita jako příležitost“, kterých se zúčastnily přední osobnosti české vědy i společenského dění.

Ing. Lukáš Richter, Fakulta strojní (FST)

doktorský studijní program Strojní inženýrství, obor Stavba energetických strojů a zařízení

Student připravil a v současnosti vede mezinárodní výzkumný projekt v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko. Je autorem myšlenky Česko-bavorské konference pro výměnu znalostí a zkušeností v oblasti výzkumu, vývoje

a inovací, přičemž v dubnu 2019 úspěšně uspořádal její 1. ročník. Úspěšně absolvoval odbornou zahraniční stáž na univerzitě v Londýně. Průmyslovým partnerům Doosan Škoda Power a Škoda JS poskytuje odborné poradenství v oblasti ORC (organický Rankinův cyklus) systémů a alternativní energetiky. Rovněž se podílí na akademických aktivitách katedry (např. vytvářením nových učebních osnov). V rámci smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a ZČU byl zapojen do projektu „Zabezpečení výuky plzeňských studentů technických oborů“ a každoročně se podílí na realizaci projektu „Dny vědy a techniky“.

Barbora Sakařová, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

magisterský studijní program Všeobecné lékařství

Studentka je oceněna za vynikající studijní výsledky se studijním prospěchem 1,0.


      

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

01. 10. 2019