Na ZČU se otevírá DIGIcentrum

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

V průběhu roku budou probíhat pravidelná setkání pedagogů, na kterých bude možné sdílet příklady dobré praxe a kde získají nové a praktické tipy, techniky a možnosti pro využití technologií napříč stupni vzdělávání a vyučovanými předměty.

V pátek 18. října v 18 hodin zahájí slavnostně provoz DIGIcentrum Elixíru v Plzni, prostor otevřený všem nadšeným učitelům, kteří chtějí využít možností moderních technologií ve vzdělávání a rádi se vzájemně podělí o své zkušenosti. Své místo najde na Západočeské univerzitě v Plzni, v nově vybudované multimediální učebně UL 601 v šestém patře budovy Fakulty strojní.

„V DIGIcentru uvítáme nejen zkušené učitele ze všech stupňů vzdělávání, ale i studenty, kteří se mohou od svých zkušenějších kolegů dozvědět spoustu zajímavého do své budoucí praxe. Při pravidelném navštěvování Digicentra je možné získat certifikát akreditovaný MŠMT,“ říká vedoucí centra Milan Khas. V průběhu roku tak budou probíhat pravidelná setkání pedagogů, na kterých bude možné sdílet příklady dobré praxe a kde získají nové a praktické tipy, techniky a možnosti pro využití technologií napříč stupni vzdělávání a vyučovanými předměty s dopadem nejen na rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení u žáků. „Usilujeme o to, aby se kolegiální vzdělávání učitelů stalo přirozenou součástí vzdělávacího systému. Aby díky poutavé a smysluplné výuce učitele i žáky škola bavila a s radostí poznávali a učili (se),“ dodává Milan Khas. Do konce roku 2019 jsou zatím plánována dvě setkání a to v termínu 12. listopadu a 3. prosince.

Plzeňské DIGIcentrum je páté v České republice. Další podobná centra kolegiálního vzdělávání pro učitele nadšené do digitálních technologií již úspěšně fungují v Praze, Brně, Liberci a Hradci Králové. Zřizovány a podporovány jsou sdružením Elixír do škol, které prostřednictvím učitelů a regionálních školících center podporuje rozvoj nejen technického a přírodovědného vzdělávání v Česku. V Plzni funguje také velmi úspěšné fyzikální centrum Elixíru na Církevním gymnáziu. DIGIcentrum na Západočeské univerzitě v Plzni finančně podpoří také Plzeňský kraj. Více informací naleznete na stránkách www.digicentrum.zcu.cz.

Celouniverzitní

Jakub Truneček

11. 10. 2019


Fakulta pedagogická nabízí desítky nových kurzů a programů pro učitele i veřejnost

Další vzdělávání Studium Tisková zpráva

Fakulta pedagogická

03. 08. 2020

Parkoviště před Fakultou elektrotechnickou sledují průjezdové senzory

Spolupráce Studenti Studium

Fakulta elektrotechnická

31. 07. 2020

Pražské vouchery mohou na ZČU přivést podnikatele z hlavního města

Spolupráce Transfer Univerzita

Odbor transfer a smluvní výzkum

04. 08. 2020