Týden vědy a techniky na ZČU

12 November

12. listopadu, 10:00

NTC, Fakulta pedagogická

Univerzita Věda Veřejnost

Západočeská univerzita v Plzni se i letos připojuje k Týdnu vědy a techniky Akademie věd ČR.

Vstup: zdarma, bez rezervace
Určeno pro: veřejnost
Více informací na: http://www.tydenvedy.cz/program/#c=0&a02[]=134

Počítačové modelování pro bezpečnost v dopravě
Nové technologie - výzkumné centrum (NTC), Teslova 5b, 10.00 h

Bezpečnost dopravních prostředků se zjišťuje certifikačními a zákaznickými testy (tzv. crash-testy), kdy se hodnotí možná poranění na figurínách. Počítačové simulace využívají výpočtové modely pro reprezentaci jak vozidel, tak pasažérů. Důležitým úkolem při vývoji výpočtových modelů lidského těla je porovnání jejich mechanické odezvy s reálným tělem, k čemuž slouží tzv. tenzometrické desky, které umožňují měření reakčních sil při chůzi, běhu apod. Demonstrační ukázka bude součástí exkurze.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a veřejnost

 

Robotické hračky - PRIMa způsob, jak rozvinout imyšlení
Fakulta pedagogická, Chodské náměstí 1, 11.00 h

Roboty lze využívat nejen v hodinách informatiky, ale i třeba ve fyzice, matematice, češtině, pracovních činnostech, výchovách... Roboti zde fungují buď jako výukový prvek (roboti mají např. různá čidla, dokáží „vnímat“ informace ze svého okolí a buď na ně reagovat, nebo třeba sbírat data pro další zpracování) či jako motivace k procvičení nebo prohloubení učiva. Budou pro vás připraveni Beeboti, Ozoboti, mBoti a Lego Mindstorms roboti.

Vhodné pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ a veřejnost

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

12. 11. 2019, 10:00


16 December
Beseda Studenti Zaměstnanci

Ruské centrum zve na oslavu nového roku

kampus Bory, budova FST, FEK a UJP, učebna UU 308


Ústav jazykové přípravy

16. 12. 2019, 17:00

15 January
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

English Conversation Club

Kulturka ZČU, Sedláčkova 19, Plzeň


Celouniverzitní

15. 01. 2020, 18:00

11 December
Veřejnost Výstava

Integrovaná fotografie v Galerii Ladislava Sutnara

Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

11. 12. 2019, 18:00