Týden vědy a techniky na ZČU

14 November

14. listopadu, 09:00

Fakulta pedagogická

Univerzita Věda Veřejnost

Západočeská univerzita v Plzni se i letos připojuje k Týdnu vědy a techniky Akademie věd ČR.

Vstup: zdarma, po rezervaci
Určeno pro: veřejnost
Více informací na: http://www.tydenvedy.cz/program/#c=0&a02[]=134

Robotické hračky - PRIMa způsob, jak rozvinout imyšlení
Fakulta pedagogická, Chodské náměstí 1, 11.00 h

Roboty lze využívat nejen v hodinách informatiky, ale i třeba ve fyzice, matematice, češtině, pracovních činnostech, výchovách... Roboti zde fungují buď jako výukový prvek (roboti mají např. různá čidla, dokáží „vnímat“ informace ze svého okolí a buď na ně reagovat, nebo třeba sbírat data pro další zpracování) či jako motivace k procvičení nebo prohloubení učiva. Budou pro vás připraveni Beeboti, Ozoboti, mBoti a Lego Mindstorms roboti.

Vhodné pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ a veřejnost.


Virtuální realita ve výuce zeměpisu
Fakulta pedagogická, Chodské náměstí 1, 9.00-9.45; 9.45-10.30 h

Workshop představí jednoduchou aplikaci virtuální reality ve výuce zeměpisu na ZŠ a SŠ. Formou virtuální exkurze se účastníci podívají na vybrané geografické fenomény na Zemi. Workshop je určen učitelům a žákům ZŠ a SŠ.

Nutná rezervace!

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ.


Motivační výuka zeměpisu v souvislostech: Pozor, slon!
Fakulta pedagogická, Chodské náměstí 1, 13.00 – 14.30 h

Přednáška představí obecné geografické zákonitosti na příkladu geovědních zajímavostí Jihoafrické republiky.

Nutná rezervace!

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a veřejnost.


Foto a video v optickém mikroskopu
Fakulta pedagogická, Chodské náměstí 1, 10.00 – 17.00 h

Na workshopu se dozvíte, jak vytvořit pomocí digitálních technik statický i pohyblivý záznam mikroskopických objektů tradičními i netradičními mikroskopickými technikami.

Nutná rezervace!

Vhodné pro SŠ.


Prohlídka laboratoří Fakulty aplikovaných věd a výzkumného centra NTIS
Fakulta aplikovaných věd, Technická 14, 16.30 – 18.00 h

Návštěvníci exkurze na Fakultě aplikovaných věd a ve výzkumném centru NTIS budou mít možnost nahlédnout do zákulisí výukové a výzkumné činnost, zúčastní se prohlídky vybraných technických laboratoří, ve kterých se používají nejnovější měřicí a experimentální přístroje, seznámí se s unikátními metodami a technologiemi při výuce a výzkumu. Uvidí ukázky z robotiky, nových materiálů, geomatiky, biomechaniky a využití pokročilých informačních technologií.

Nutná rezervace!

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a veřejnost.


Počítačem řízené stroje - rychlá cesta od nápadu k výrobku
Fakulta pedagogická, Chodské náměstí 1, 17.00 h

Dozvíte se celou řadu informací o problematice 3D tisku technologií FDM, porovnáte konstrukci a dosahované výsledky na 3D tiskárně Průša a Felix. Poradíme vám, jak efektivně vytvářet 3D modely už s minimem uživatelských zkušeností. Zodpovíme vaše dotazy a doporučíme řešení. Nahlédnete do procesu práce s 50W CO2 laserem, poznáte jednoduchost jeho ovládání a uvidíte proces návrhu jednoduchého výrobku.

Nutná rezervace!

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

14. 11. 2019, 09:00


17 June
Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Autorská příprava kurzů v LMS Moodle

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

17. 06. 2020, 09:00

22 September

Rok jedna

kampus ZČU, Bory


Celouniverzitní

22. 09. 2020, 00:00

28 September
Spolupráce Veřejnost Výstava

Výstava výsledků projektu Peregrinus Silva Bohemica (1. 8. - 28. 9.)

Galerie Kvilda, budova obecního úřadu, Kvilda 17


Fakulta aplikovaných věd

28. 09. 2020, 18:00