Fakulta pedagogická přivítala profesorku z Brazílie

Spolupráce Studium

Centrum tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické v souladu s dlouhodobou strategií ZČU organizuje každý rok několik přednášek a seminářů zahraničních odborníků. Letos v září fakultu navštívila brazilská profesorka Patricie Behar z Federal University of Rio Grande do Sul.

Patricie Behar je na tamější univerzitě ředitelkou programů „Digital Technology Nucleous in Education“ (NUTED), garantkou studijních programů „Post Graduation Programs in Education and Computer Science“ a koordinátorkou mezinárodních projektů a mobilit.

Ve své první přednášce, věnované výzkumu na univerzitě v Rio Grande do Sul, seznámila plně zaplněnou posluchárnu se strukturou a možnostmi vysokoškolského studia v Brazílii a prezentovala výzkumnou činnost univerzity. Druhá přednáška byla zaměřena na metodiku vzdělávání s podporou mobilních aplikací a digitální kompetence studentů a učitelů.

S brazilskou kolegyní se v závěru její návštěvy na ZČU setkal také děkan Fakulty pedagogické Miroslav Randa. Patricie Behar vyjádřila zájem o dlouhodobou spolupráci s Fakultou pedagogickou, především v oblasti praktického vzdělávání učitelů, mezinárodních vědeckých projektů a výměny akademických pracovníků. Brazilská akademička se zajímala také o sportovní program Western Stars, především o jeho strukturu, organizaci a propojení s výměnnými pobyty studentů v Brazílii, resp. ČR.

Galerie


Fakulta pedagogická

Šárka Stará

23. 09. 2019


Naučte se pracovat se studenty s různými typy zdravotního postižení

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

06. 11. 2019

Na koncertě k 30. výročí sametové revoluce zazněly duchovní skladby českých autorů

Koncert Spolupráce Veřejnost

Fakulta pedagogická

05. 11. 2019

Profesoři z vídeňské slavistiky navštívili ZČU

Přednáška Studenti Studium

Fakulta pedagogická

06. 11. 2019