Fakulta pedagogická přivítala profesorku z Brazílie

Spolupráce Studium

Centrum tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické v souladu s dlouhodobou strategií ZČU organizuje každý rok několik přednášek a seminářů zahraničních odborníků. Letos v září fakultu navštívila brazilská profesorka Patricie Behar z Federal University of Rio Grande do Sul.

Patricie Behar je na tamější univerzitě ředitelkou programů „Digital Technology Nucleous in Education“ (NUTED), garantkou studijních programů „Post Graduation Programs in Education and Computer Science“ a koordinátorkou mezinárodních projektů a mobilit.

Ve své první přednášce, věnované výzkumu na univerzitě v Rio Grande do Sul, seznámila plně zaplněnou posluchárnu se strukturou a možnostmi vysokoškolského studia v Brazílii a prezentovala výzkumnou činnost univerzity. Druhá přednáška byla zaměřena na metodiku vzdělávání s podporou mobilních aplikací a digitální kompetence studentů a učitelů.

S brazilskou kolegyní se v závěru její návštěvy na ZČU setkal také děkan Fakulty pedagogické Miroslav Randa. Patricie Behar vyjádřila zájem o dlouhodobou spolupráci s Fakultou pedagogickou, především v oblasti praktického vzdělávání učitelů, mezinárodních vědeckých projektů a výměny akademických pracovníků. Brazilská akademička se zajímala také o sportovní program Western Stars, především o jeho strukturu, organizaci a propojení s výměnnými pobyty studentů v Brazílii, resp. ČR.

Galerie


Fakulta pedagogická

Šárka Stará

23. 09. 2019


Slovo rektora ke studentům

COVID-19 Studenti Univerzita

Celouniverzitní

01. 04. 2020

Se zajištěním on-line výuky pomůže oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání

COVID-19 Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

11. 03. 2020

Fakulta pedagogická hledá na facebooku dobrovolníky, kteří pomohou druhým

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

16. 03. 2020