Fakulta pedagogická přivítala profesorku z Brazílie

Spolupráce Studium

Centrum tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické v souladu s dlouhodobou strategií ZČU organizuje každý rok několik přednášek a seminářů zahraničních odborníků. Letos v září fakultu navštívila brazilská profesorka Patricie Behar z Federal University of Rio Grande do Sul.

Patricie Behar je na tamější univerzitě ředitelkou programů „Digital Technology Nucleous in Education“ (NUTED), garantkou studijních programů „Post Graduation Programs in Education and Computer Science“ a koordinátorkou mezinárodních projektů a mobilit.

Ve své první přednášce, věnované výzkumu na univerzitě v Rio Grande do Sul, seznámila plně zaplněnou posluchárnu se strukturou a možnostmi vysokoškolského studia v Brazílii a prezentovala výzkumnou činnost univerzity. Druhá přednáška byla zaměřena na metodiku vzdělávání s podporou mobilních aplikací a digitální kompetence studentů a učitelů.

S brazilskou kolegyní se v závěru její návštěvy na ZČU setkal také děkan Fakulty pedagogické Miroslav Randa. Patricie Behar vyjádřila zájem o dlouhodobou spolupráci s Fakultou pedagogickou, především v oblasti praktického vzdělávání učitelů, mezinárodních vědeckých projektů a výměny akademických pracovníků. Brazilská akademička se zajímala také o sportovní program Western Stars, především o jeho strukturu, organizaci a propojení s výměnnými pobyty studentů v Brazílii, resp. ČR.

Galerie


Fakulta pedagogická

Šárka Stará

23. 09. 2019


Výzkumníci centra NTIS a katedry kybernetiky uspěli v mezinárodní soutěži

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

08. 01. 2020

Čeští vědci hledají materiály pro bezztrátový přenos signálu

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Nové technologie - výzkumné centrum

06. 01. 2020

Přání do roku 2020

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

01. 01. 2020