Cesta svobody

17 November

17. listopadu, 09:45

Plzeň - centrum města

Spolupráce Studenti Veřejnost

Debaty, výstavy, umělecké instalace, koncerty, otevřené sídlo někdejšího krajského výboru KSČ, rodinná soutěž nebo komponovaný pořad ve Velkém divadle. Třicáté výročí pádu totalitního režimu v Československu si Plzeň připomene celodenním programem. Několik míst v centru města, která různým způsobem připomenou události listopadu 1989, propojí takzvaná Cesta svobody.  Podílet se na ní budou i studenti Západočeské univerzity.

Určeno pro: veřejnost

Stěžejním bodem se stane Anglické nábřeží, kde bude po celý den otevřena Plzeňská kavárna. „Byli bychom rádi, aby se prostor za Komerční bankou stal příjemným, milým a také zajímavým zázemím pro rozmluvy s přímými účastníky tehdejších plzeňských událostí, projekce dokumentů a hudební vystoupení,“ uvádí Jana Komišová, vedoucí odboru prezentace a marketingu magistrátu. „Plzeňskou kavárnu ´otevřeme´ v 10 hodin modlitbou za svobodu vedenou biskupem Tomášem Holubem. Na ni naváží debaty s účastníky podzimních událostí roku 1989, mezi nimiž je například Marcel Hájek, Přemysl Kubišta, Miroslav Anton, Vladimír Líbal nebo Martina Samková. Moderovat je bude Jan Kovařík, který je průvodcem několika pořadů Českého rozhlasu Dvojka.

V 11:30 hodin vystoupí v Plzeňské kavárně, speciálně vytvořené v prostoru pod Komerční bankou, student filozofie Sergej Kish s krátkou přednáškou na téma Paralely mezi dneškem a rokem 1989 a ve 13 hodin přednese jeho kolega z Fakulty filozofické Jan Novák příspěvek nazvaný Každý a všichni. Hned poté ve 13:05 hodin a znovu v 16 hodin vystoupí studentská hudební skupina Damareto jazz band a ve 14 hodin zahraje studentská kapela Nothing in Common.

Na Anglickém nábřeží, resp. v jeho blízkosti vyvrcholí akce performancí v režii choreografa a scénografa Michala Cabana.

V jihozápadním rohu náměstí Republiky vznikne ve spolupráci se společností Post Bellum řečniště z jedné strany obehnané hradbou typickou pro tehdejší dobu, která bude polepena dobovými fotografiemi. „Z tohoto místa se promlouvalo v roce 1989 k demonstrujícím a my se pokusíme vytvořit podobný prostor. Chceme tady nejen vzpomínat, ale také vytvořit platformu pro jakoukoli reflexi či úvahu,“ říká Markéta Čekanová, ředitelka pobočky Post Bellum, Paměť národa pro Plzeňský kraj, která rovněž připravuje ve spolupráci s městem a krajským úřadem výstavu Nezapomeňme. Na sled událostí konce roku 1989 v Plzni se zaměří další expozice. Do prostoru mázhauzu radnice ji zpracuje s autentickými fotografiemi té doby Ondřej Maglić z městského archivu. „S nadsázkou se na sametovou revoluci a třicet let po ní podívá ve svém osobitém zpracování Štěpánka Bláhovcová, grafická designerka a ilustrátorka. Pro svou Jízdu na sametu využije výstavní systém ve Smetanových sadech,“ doplňuje Jana Komišová.

Ve 14:30 hodin přijde na řečništi na náměstí Republiky na řadu Hyde Park Post Belllum pro Fakultu pedagogickou ZČU, jehož se zúčastní také děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík. Součástí vstupu bude slam poetry na téma Svoboda.

Jedním z následujících míst na Cestě svobody bude Západočeské muzeum v Plzni se svojí výstavou Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí a komunisti. Pracovníci oddělení novějších dějin ji zorganizovali ve spolupráci s přímými účastníky listopadových událostí Janou Petrovou, Miroslavem Antonem a Vladimírem Líbalem.

Svoji roli v programu sehraje bývalé sídlo KSČ na Americké 42, které se zcela výjimečně otevře v jeho dolních prostorách. Obsadí je umělecké aktivity tvůrců narozených po roce 1980 s důležitým přesahem na aktuální otázky dneška, jako je svoboda, respekt k odlišnostem nebo klimatická hrozba, a to v režii centra pro kulturní a sociální projekty Johan a spolku PaNaMo. „Počítáme s výstavou, interaktivními divadelními inscenacemi, písničkářskými komorními koncerty a komentovanými prohlídkami,“ představuje za Johan rámec projektu Roman Černík.

Na jedinečný komponovaný večer, na němž se podílejí zástupci všech čtyř souborů Divadla J. K. Tyla, se mohou těšit návštěvníci Velkého divadla od 20 hodin. „Divadlo obvykle bylo a je úzce provázané s celospolečenským a politickým děním té které doby. Rovněž při událostech v listopadu 1989 divadlo sehrálo významnou úlohu. Proto má smysl se při 30. výročí sametové revoluce sejít opět jak jinak než v divadle a divadelní cestu ke svobodě si zde připomenout,“ sděluje Martina Drbušková, tisková mluvčí divadla. Večer přiblíží specifika divadelní tvorby v období socialismu a normalizace mimo jiné formou ukázek z her, které v daném období plzeňské divadlo uvádělo. V kontrastu k nim nebudou chybět ukázky pozdějšího či také aktuálního repertoáru. Vstupenky za symbolickou cenu 30 Kč jsou v prodeji již od 7. října pouze v pokladně předprodeje DJKT.

Studenti Západočeské univerzity v Plzni se k programu připojí také dalšími akcemi. Na Fakultě pedagogické na Klatovské třídě bude probíhat speciální program za podpory studentského spolku Otevřeno Plzeň. Návštěvníci se mohou těšit na besedu s pamětníky, kteří prožili 17. listopad 1989 jako studenti, ale také na kritické eseje na téma Svoboda, slam poetry, výstup studentů Gymnázia Luďka Pika a mnoho dalšího. Prvního polistopadového przidenta připomene obraz, jehož autorkou je studentka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Tereza Fialová. Umístěn bude v Mlýnské strouze. Sutnarka se rovněž podílí na tvorbě vzdělávacího ilustrovaného leporela, jež nevšedním způsobem seznámí děti a mládež s okolnostmi listopadových událostí v Plzni. Z leporela bude částečně vycházet kvíz, který se stane základem rodinné soutěže zařazené do programu.

Plzeň se v den státního svátku připojí k výzvě pražského primátora Zdeňka Hřiba a společně s dalšími městy nasvítí 17. listopadu v závěru akce v barvách trikolóry Západočeské muzeum. Do projektu, který má jednoduchým společným gestem připomenout a oslavit všechna výročí pádu komunismu v zemích bývalého východního bloku, jsou zapojena města osmi států střední a východní Evropy. „Stejně jako v dalších městech republiky se i v Plzni v 17:11 hodin v rámci akcí pořádaných společností Post Bellum rozezní zvony,“ dodává Jana Komišová.

Podrobné informace jsou zveřejněny na webu města Plzně.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

17. 11. 2019, 09:45


27 November


Celouniverzitní

27. 11. 2020, 00:00

22 September

kampus ZČU, Bory


Celouniverzitní

22. 09. 2020, 00:00

07 October
COVID-19 Další vzdělávání Zaměstnanci

Nouzová distanční výuka na vysoké škole – jak se připravit?

Google Meet


Celouniverzitní

07. 10. 2020, 09:00