Zaměstnavatelé ocenili Fakultu strojní 3. místem jako Školu doporučenou zaměstnavateli

Soutěž Studium Úspěchy

V soutěži Škola doporučená zaměstnavateli obhájila Fakulta strojní ZČU loňské 3. místo. V první desítce se umístila také Fakulta elektrotechnická. Patří jí 6. místo.


Výsledky soutěže Škola doporučená zaměstnavateli, v níž zaměstnavatelé každoročně hodnotí střední školy a fakulty z celé České republiky, byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru 5. listopadu 2019 v Praze. Fakulta strojní Západočeské univerzity obhájila v rámci celé České republiky loňské 3. místo. Předběhly ji jen Fakulta strojní Vysokého učení technického v Brně na prvním a Fakulta strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na druhém místě. Každá ze tří nejúspěšnějších fakult tak vlastně reprezentuje svůj region - Moravu, Slezsko a Čechy.

Velice si vážíme tohoto ocenění a děkujeme nejen našim průmyslovým partnerům, že nám dávají takto pozitivní zpětnou vazbu o studiu na naší fakultě,“ říká Milan Edl, děkan Fakulty strojní ZČU.

Svou pozici obhájila také Fakulta elektrotechnická, která v celorepublikovém srovnání, v němž byly hodnoceny převážně strojní fakulty, získala 6. místo.

Klub zaměstnavatelů je sdružení, které se snaží dlouhodobě propojovat zapojené podniky v celé České republice se středními školami a fakultami v oblasti spolupráce a podpory vzdělávání. Soutěž Škola doporučená zaměstnavateli tak každoročně reflektuje poptávku firem po studentech a absolventech na trhu práce, kterým jednoznačně vévodí technické fakulty.

Galerie


Fakulta strojní

Eva Krauzová

08. 11. 2019


Studenty i zaměstnance ZČU provede nestandardním semestrem speciální webová stránka

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

17. 09. 2020

Pamětní deska připomíná události 21. srpna 1968 v Plzni

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

21. 08. 2020

Studenti opět zasednou v porotě festivalu Finále Plzeň. K vidění budou i jejich díla

Festival Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

14. 09. 2020