Zaměstnavatelé ocenili Fakultu strojní 3. místem jako Školu doporučenou zaměstnavateli

Soutěž Studium Úspěchy

V soutěži Škola doporučená zaměstnavateli obhájila Fakulta strojní ZČU loňské 3. místo. V první desítce se umístila také Fakulta elektrotechnická. Patří jí 6. místo.


Výsledky soutěže Škola doporučená zaměstnavateli, v níž zaměstnavatelé každoročně hodnotí střední školy a fakulty z celé České republiky, byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru 5. listopadu 2019 v Praze. Fakulta strojní Západočeské univerzity obhájila v rámci celé České republiky loňské 3. místo. Předběhly ji jen Fakulta strojní Vysokého učení technického v Brně na prvním a Fakulta strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na druhém místě. Každá ze tří nejúspěšnějších fakult tak vlastně reprezentuje svůj region - Moravu, Slezsko a Čechy.

Velice si vážíme tohoto ocenění a děkujeme nejen našim průmyslovým partnerům, že nám dávají takto pozitivní zpětnou vazbu o studiu na naší fakultě,“ říká Milan Edl, děkan Fakulty strojní ZČU.

Svou pozici obhájila také Fakulta elektrotechnická, která v celorepublikovém srovnání, v němž byly hodnoceny převážně strojní fakulty, získala 6. místo.

Klub zaměstnavatelů je sdružení, které se snaží dlouhodobě propojovat zapojené podniky v celé České republice se středními školami a fakultami v oblasti spolupráce a podpory vzdělávání. Soutěž Škola doporučená zaměstnavateli tak každoročně reflektuje poptávku firem po studentech a absolventech na trhu práce, kterým jednoznačně vévodí technické fakulty.

Galerie


Fakulta strojní

Eva Krauzová

08. 11. 2019


Vrcholoví sportovci ZČU mohou využít stipendium

Sport Studium

Fakulta pedagogická

12. 02. 2020

Ústav jazykové přípravy pořádal kurz Komunikace vědeckého výzkumu

Další vzdělávání Věda Zaměstnanci

Ústav jazykové přípravy

21. 02. 2020

Technická olympiáda Plzeňského kraje zná vítěze

Soutěž Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

07. 02. 2020