Rektor Miroslav Holeček navštívil partnerskou univerzitu v Oši

Spolupráce Univerzita

Tříčlenná delegace Západočeské univerzity, vedená rektorem Miroslavem Holečkem, navštívila v posledním říjnovém týdnu kyrgyzskou státní univerzitu v Oši. 

S Ošskou státní univerzitou, kterou navštěvuje na 30 tisíc studentů, již třetím rokem spolupracuje v oblasti studentských a učitelských mobilit Fakulta filozofická (FF) ZČU. V Oši také působí členové katedry archeologie FF ZČU, kteří dokumentují artefakty nacházející se na úpatí posvátné Šalamounovy hory. Rektora Miroslava Holečka proto doprovázel děkan FF David Šanc a koordinátorka mobilit a zástupkyně vedoucího katedry politologie a mezinárodních vztahů FF Martina Ponížilová.

Zástupci ZČU se setkali s prorektory a děkany několika fakult univerzity v Oši. Byli mezi nimi i představitelé Fakulty mezinárodních vztahů a Fakulty světových jazyků, s nimiž FF ZČU nejvíce spolupracuje v případě studentských výměn. Zástupci obou univerzit jednali o rozšíření dosavadní spolupráce a možném zapojení dalších fakult do studentských výměn.

Součástí návštěvy byla slavnostní ceremonie, při níž rektoři ZČU a Ošské státní univerzity podepsali obnovenou smlouvu o spolupráci mezi oběma institucemi a studenti FF ZČU převzali certifikáty, dokládající jejich měsíční studijní pobyt na tamní univerzitě.

Všichni tři členové české delegace také vedli přednášky pro místní studenty a navštívili několik fakult ošské univerzity. Na Fakultě umění si rektor Miroslav Holeček dokonce vyzkoušel hru na tradiční kyrgyzský nástroj komuz, podobající se malé kytaře. Místní hudební soubor připravil pro zástupce ZČU malý koncert a k vidění byla i výstava obrazů či krátká módní přehlídka, během níž mohli představitelé ZČU obdivovat díla studentů oděvního návrhářství a začínajících malířů. Na Fakultě medicíny pak došlo i na prohlídku výcvikových center studentů medicíny.

Během společných obědů s kolegy z Ošské státní univerzity mohli hosté z Plzně ochutnat typická kyrgyzská jídla - rýžový pokrm s masem nazývaný plov, konzumovaný tradičně rukama, těstoviny s koňským masem bišbarmak, množství místního ovoce a zeleniny a také kumys - nápoj ze zkvašeného kobylího mléka. Došlo také na prohlídku sbírek ošského muzea, návštěvu tamní tržnice, výlet do kyrgyzské přírody či účast na slavnosti pořádané k příležitosti postavení nového domu, na kterou hostitelská rodina sezvala na pět set hostů.

Galerie


Fakulta umění Ošské státní univerzity

podpis smlouvy o spolupráci mezi ZČU a Ošskou státní univerzitou

setkání s děkany

studenti FF ZČU ocenění certifikáty o absolvování studijního pobytu na univerzitě v Oši

zástupci ZČU s hlavním koordinátorem mobilit na ošské univerzitě Erlanem Kamalovem

přednáška pro studenty Ošské státní univerzity

tradiční kyrgyzský hudební nástroj komuz

přírodní rezervace Sary

Fakulta filozofická

Šárka Stará

06. 11. 2019


Projektové centrum nabízí semináře pro zaměstnance i informace o projektech

Seminář Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

08. 09. 2020

Spolek Plan4all s kořeny na ZČU se stal součástí celosvětového sdružení GEO

Spolupráce Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

02. 09. 2020

Absolventka Sutnarky převzala Uměleckou cenu města Plzně za rok 2019

Absolventi Úspěchy Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

18. 09. 2020