Interdisciplinarita - věda a vzdělání na pomezí oborů

26 November

26. listopadu, 09:00

Moving Station

Konference Věda Veřejnost

Příspěvky se budou týkat aktuálního tématu mezioborovosti, která je jedním z nejčastěji skloňovaných pojmů na českých i zahraničních univerzitách.

Vstup: volný
Určeno pro: studenty, akademiky, veřejnost
Více informací na https://hsvv.zcu.cz/pripravujeme/

Požadavek úzce specializované odbornosti se dostává do kontrastu s potřebou pojímat vznikající otázky v širších souvislostech. „Klasickým příkladem je rostoucí poptávka po kritické reflexi technologických inovací v kontextu jejich společenského dopadu. To v ideálním případě vyžaduje odborníka, který bude schopen pochopit principy vzniku a fungovaní dané technologie, ale zároveň bude rozumět společenským, kulturním, etickým a dalším mechanismům. Vzhledem k rostoucímu množství poznatků je však jen těžko představitelné, že by tohoto ideálu mohl dosáhnout jednotlivec,“ říká Naděžda Hlaváčková, organizátorka konference. Účastníci budou proto diskutovat i o možnostech propojování jednotlivých oborů na bázi výzkumných týmů, které by měly do budoucna přesahovat nejen jednotlivé segmenty v rámci dané disciplíny, ale i samotné oblasti vědění.

Konference, která navazuje na konferenci Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti z loňského října, se bude konat v prostoru Moving Station na Jižním Předměstí. Rozdělena bude do dvou bloků. Dopoledne od 9:00 do 11: 30 hodin bude prostor určen především studentům doktorských oborů Západočeské univerzity v Plzni a Karlovy univerzity, čímž bude zajištěn pohled na danou problematiku optikou mladší generace, a to z úhlů různých humanitních a společenskovědních disciplín.

Odpolední část, která bude probíhat od 13 do 18 hodin, zahájí rektor ZČU Miroslav Holeček. Se svými přibližně dvacetiminutovými příspěvky se od 13:15 hodin postupně představí plzeňský biskup Tomáš Holub, historik a rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller, odborník na umělou inteligenci Jan Romportl a ekonom a pedagog Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Martin Macháček. Druhý odpolední blok začne příspěvkem rektora ZČU Miroslava Holečka, následovat bude pedagog Fakulty humanitních studií UK, filozof a publicista Zdeněk Pinc, matematik a filantrop Karel Janeček a filozof z Fakulty filozofické ZČU Libor Benda.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

26. 11. 2019, 09:00


09 December
Další vzdělávání Seminář Spolupráce

Perspektivy elektrifikace MHD - online workshop

online


Fakulta elektrotechnická

09. 12. 2021, 09:00

08 December

on-line


Celouniverzitní

08. 12. 2021, 14:00

07 December
Studenti Univerzita Veřejnost

PŘELOŽENO - Slam poetry battle: ZČU vs. UK

Fakulta elektrotechnická, místnost EP 120


Celouniverzitní

07. 12. 2021, 18:00

29 November
Studenti Univerzita Veřejnost

Konverzační klub v ruštině

Ruské centrum, Univerzitní 22, UU308


Ústav jazykové přípravy

29. 11. 2021, 16:40

07 December
Přednáška Univerzita Veřejnost

Trestní justice v období hilsneriády

online - Google Meet


Fakulta právnická

07. 12. 2021, 17:30