Rakouský odborník na inkluzivní vzdělávání navštívil katedru pedagogiky

Přednáška Studenti Veřejnost

Přednášky profesora Tobiase Buchnera si kromě studentů a absolventů Fakulty pedagogické vyslechli také zástupci veřejnosti.

Na pozvání katedry pedagogiky Fakulty pedagogické navštívil Západočeskou univerzitu 6. listopad přední odborník na oblast inkluzivního vzdělávání v Rakousku, profesor Tobias Buchner. Jeho přednášky se týkaly dvou témat, která spolu velmi úzce souvisí - vývoje podpory dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání v Rakousku a biografického výzkumného designu v pedagogickém výzkumu.

V oblasti inkluzivního vzdělávání věnoval host pozornost dvěma vybraným směrům ve výzkumu, a to biografickému a participativnímu. V přednášce na příkladech ilustroval silné stránky tohoto přístupu a představil význam participativního výzkumného směru pro hlubší pochopení vzájemných interakcí ve vztahu k inkluzi a k vyloučení.

Mezi posluchači přednášek byli učitelé z praxe, rodiče dětí s postižením, pracovníci neziskových organizací a samozřejmě naši studenti i absolventi. S profesorem Tobiasem Buchnerem hovořili zástupci katedry také o možnosti další spolupráce v oblasti výměnných studijních pobytů studentů a v oblasti vědecko-výzkumné a publikační činnosti. Děkujeme všem za hojnou účast!

Galerie


Fakulta pedagogická

Jan Šiška, Šárka Káňová, Pavla Soukupová

15. 11. 2019


Fakulta elektrotechnická nabízí nové studijní programy

Studium Věda Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

14. 01. 2020

Nejlepší ROBO vozítko mají studenti z Chorvatska

Soutěž Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

17. 01. 2020

Fakulta zdravotnických studií se zúčastnila Onkologického dne v Konstantinových lázních

Konference Spolupráce Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

20. 01. 2020