Rakouský odborník na inkluzivní vzdělávání navštívil katedru pedagogiky

Přednáška Studenti Veřejnost

Přednášky profesora Tobiase Buchnera si kromě studentů a absolventů Fakulty pedagogické vyslechli také zástupci veřejnosti.

Na pozvání katedry pedagogiky Fakulty pedagogické navštívil Západočeskou univerzitu 6. listopad přední odborník na oblast inkluzivního vzdělávání v Rakousku, profesor Tobias Buchner. Jeho přednášky se týkaly dvou témat, která spolu velmi úzce souvisí - vývoje podpory dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání v Rakousku a biografického výzkumného designu v pedagogickém výzkumu.

V oblasti inkluzivního vzdělávání věnoval host pozornost dvěma vybraným směrům ve výzkumu, a to biografickému a participativnímu. V přednášce na příkladech ilustroval silné stránky tohoto přístupu a představil význam participativního výzkumného směru pro hlubší pochopení vzájemných interakcí ve vztahu k inkluzi a k vyloučení.

Mezi posluchači přednášek byli učitelé z praxe, rodiče dětí s postižením, pracovníci neziskových organizací a samozřejmě naši studenti i absolventi. S profesorem Tobiasem Buchnerem hovořili zástupci katedry také o možnosti další spolupráce v oblasti výměnných studijních pobytů studentů a v oblasti vědecko-výzkumné a publikační činnosti. Děkujeme všem za hojnou účast!

Galerie


Fakulta pedagogická

Jan Šiška, Šárka Káňová, Pavla Soukupová

15. 11. 2019


Osiřelé počítače ZČU nezahálí. Pomáhají hledat lék na COVID-19

COVID-19 Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

19. 03. 2020

Některé fakulty ZČU prodlužují lhůtu pro odevzdání přihlášek ke studiu

COVID-19 Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

31. 03. 2020

Fakulta pedagogická hledá na facebooku dobrovolníky, kteří pomohou druhým

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

16. 03. 2020