ZČU představila možnosti studia na veletrzích v Kazachstánu, Ázerbajdžánu, Číně a Ukrajině

Studenti Univerzita Veřejnost

Díky finanční podpoře projektu ESF vyjeli zástupci univerzity a jednotlivých fakult během října na studentské veletrhy do tří zemí Asie a poté se představili na Ukrajině.


Internacionalizace je důležitým pilířem rozvoje vysokého školství ve světě i u nás. Jedním z ukazatelů je počet zahraničních studentů v řádných studijních programech. A těch je na ZČU zatím málo. Proto se snažíme více otevřít dveře do světa a zaujmout studenty z vybraných částí světa, aby si pro studium v zahraničí zvolili právě Západočeskou univerzitu v Plzni.

Říjen byl opravdu perný. Jako první destinaci pro propagaci ZČU jsme vybrali vládní veletrh International Education Fair v Kazachstánu, kam se vydali zástupci Fakulty ekonomické, Fakulty aplikovaných věd, Fakulty elektrotechnické a Ústavu jazykové přípravy. Kolegy čekalo hodně cestování, protože veletrh se konal v šesti městech – Nur-Sultan, Shymkent, Almaty, Atyrau, Uralsk a Aktobe. Díky dobře naplánované veletržní šňůře byl 9. nejrozlehlejší stát světa obeznámen s možnostmi studia na ZČU vcelku důkladně.

Souběžně se konal v Ázerbajdžánu již osvědčený veletrh Education and Career. Doi hlavního města Baku se vydali kolegové z FAV, FEL a UJP.

Osvědčeným průvodcem na mezinárodních studentských veletrzích především v nových lokalitách je Dům zahraniční spolupráce (DZS) fungující pod ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který propaguje vysoké školy ČR prostřednictvím iniciativy Study in the Czech Republic. Díky poutavému vizuálu je národní stánek na veletrzích vždy skvěle vidět. DZS informuje o systému školství, provozuje web s nabídkou studia v ČR a intenzivně propaguje ČR jakožto skvělou studijní destinaci i prostřednictvím sociálních sítí.

Do společného stánku jsme se zapojili na China Education Expo spolu s dalšími deseti vysokými školami a univerzitami. Na základě zkušeností z předchozího roku byly vybrány veletrhy v městech Guangzhou (Kanton) a Chengdu. Veletrhu se zúčastnili zástupci FEL a UJP.

Poslední místem propagace ZČU tohoto podzimu je Mezinárodní veletrh vzdělávání na Ukrajině. Již tradičně jezdíme do Kyjeva, letos přibyla města Charkov a Dnipro, kam se vydali zástupci UJP, FAV a FST.

Všem zúčastněným patří velký dík za profesionální reprezentaci ZČU. Doufejme, že semínka informací padnou do úrodné půdy a někteří ze stovek zájemců o studium v zahraničí, které jsme na veletrzích oslovili, se rozhodnou pro Západočeskou univerzitu v Plzni!

Účast na veletrzích je spolufinancována ESF projektem Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287.  

Galerie


Zahájení veletrhu v hlavním městě Ázerbájdžánu, Baku

Ústav jazykové přípravy

22. 11. 2019


Fakulta pedagogická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

19. 11. 2020

Představujeme Etický kodex ZČU (8)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

09. 11. 2020

Univerzitní upír vyzývá k darování krve i plazmy s protilátkami na covid-19

covid-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

11. 11. 2020