ZČU představila možnosti studia na veletrzích v Kazachstánu, Ázerbajdžánu, Číně a Ukrajině

Studenti Univerzita Veřejnost

Díky finanční podpoře projektu ESF vyjeli zástupci univerzity a jednotlivých fakult během října na studentské veletrhy do tří zemí Asie a poté se představili na Ukrajině.


Internacionalizace je důležitým pilířem rozvoje vysokého školství ve světě i u nás. Jedním z ukazatelů je počet zahraničních studentů v řádných studijních programech. A těch je na ZČU zatím málo. Proto se snažíme více otevřít dveře do světa a zaujmout studenty z vybraných částí světa, aby si pro studium v zahraničí zvolili právě Západočeskou univerzitu v Plzni.

Říjen byl opravdu perný. Jako první destinaci pro propagaci ZČU jsme vybrali vládní veletrh International Education Fair v Kazachstánu, kam se vydali zástupci Fakulty ekonomické, Fakulty aplikovaných věd, Fakulty elektrotechnické a Ústavu jazykové přípravy. Kolegy čekalo hodně cestování, protože veletrh se konal v šesti městech – Nur-Sultan, Shymkent, Almaty, Atyrau, Uralsk a Aktobe. Díky dobře naplánované veletržní šňůře byl 9. nejrozlehlejší stát světa obeznámen s možnostmi studia na ZČU vcelku důkladně.

Souběžně se konal v Ázerbajdžánu již osvědčený veletrh Education and Career. Doi hlavního města Baku se vydali kolegové z FAV, FEL a UJP.

Osvědčeným průvodcem na mezinárodních studentských veletrzích především v nových lokalitách je Dům zahraniční spolupráce (DZS) fungující pod ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který propaguje vysoké školy ČR prostřednictvím iniciativy Study in the Czech Republic. Díky poutavému vizuálu je národní stánek na veletrzích vždy skvěle vidět. DZS informuje o systému školství, provozuje web s nabídkou studia v ČR a intenzivně propaguje ČR jakožto skvělou studijní destinaci i prostřednictvím sociálních sítí.

Do společného stánku jsme se zapojili na China Education Expo spolu s dalšími deseti vysokými školami a univerzitami. Na základě zkušeností z předchozího roku byly vybrány veletrhy v městech Guangzhou (Kanton) a Chengdu. Veletrhu se zúčastnili zástupci FEL a UJP.

Poslední místem propagace ZČU tohoto podzimu je Mezinárodní veletrh vzdělávání na Ukrajině. Již tradičně jezdíme do Kyjeva, letos přibyla města Charkov a Dnipro, kam se vydali zástupci UJP, FAV a FST.

Všem zúčastněným patří velký dík za profesionální reprezentaci ZČU. Doufejme, že semínka informací padnou do úrodné půdy a někteří ze stovek zájemců o studium v zahraničí, které jsme na veletrzích oslovili, se rozhodnou pro Západočeskou univerzitu v Plzni!

Účast na veletrzích je spolufinancována ESF projektem Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287.  

Galerie


Zahájení veletrhu v hlavním městě Ázerbájdžánu, Baku

Ústav jazykové přípravy

22. 11. 2019


Fakulty ZČU připravují plán výuky v novém režimu. Studenti získají informace e-mailem

COVID-19 Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

06. 05. 2020

Už plánujeme, jak se potkáme a navštívíme, říká studentka o Erasmu, který přerušil koronavirus

COVID-19 Studenti Studium

Fakulta ekonomická

13. 05. 2020

Oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání připravilo na červen jedenáct prezenčních kurzů

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

02. 06. 2020