Ústav jazykové přípravy uspořádal Konferenci studentských odborných prezentací v cizích jazycích

Soutěž Studenti Veřejnost

Soutěž žáků středních škol a studentů Západočeské univerzity se konala už podvanácté.

Již tradičně v listopadu se v kampusu na Borech setkávají desítky žáků středních škol a studentů ZČU, aby přednesly prezentace související se studovaným oborem.

Letošní 12. ročník se konal 12. listopadu, opět ve spolupráci se středními školami plzeňského regionu. Do soutěže se zapojilo 30 soutěžících, kteří reprezentovali devět středních škol, a to plzeňské Gymnázium Luďka Pika, Církevní gymnázium, Obchodní akademii Plzeň, Střední průmyslovou školu strojnickou a střední odbornou školu prof. Švejcara, Střední školu informatiky a finančních služeb, dále Gymnázium Blovice, Gymnázium a střední odbornou školu Rokycany, Gymnázium J. Vrchlického z Klatov a Střední odbornou školu a Gymnázium BEAN, s.r.o. ze Staňkova. Za Západočeskou univerzitu se přihlásilo 40 studentů. Soutěžící mezi sebou porovnali prezentační a komunikační dovednosti v angličtině, němčině, ruštině, španělštině, francouzštině a češtině pro cizince, tři z nich se rozhodli prezentovat ve dvou cizích jazycích.

Studentské prezentace a následné diskuze hodnotili porotci, mezi nimiž byli kromě členů akademické obce ZČU a vyučujících středních škol i zástupci spolupracujících a sponzorských subjektů - Nakladatelství Fraus a Oxford University Press, Velvyslanectví a generální konzulát Ruské federace, Velvyslanectví Španělska, Velvyslanectví Peruánské republiky, Velvyslanectví Mexika a dále společnosti ADP Employer Sevices a.s., Robert Bosch, spol. s r. o., MBtech Bohemia s.r.o.- AKKA, Bagmaster, ETD TRANSFORMÁTORY a.s., M.A.T. Group, s.r.o. a Fond Russkij mir.

Zástupci firem zájem studentů o studium cizích jazyků ocenili ve svých vstupech v úvodu konference a nabídli jim možnosti stáže, brigády a pomoc při zpracování bakalářských či diplomových prací. Při závěrečném ceremoniálu předávali hodnotné ceny těm, kteří se umístili na předních místech. Studenti ZČU, kteří skončili na 1.-3. místě, získali mimořádné stipendium.

Pořadí na prvních třech místech v jednotlivých sekcích bylo následující:


Střední školy

Angličtina  

1.     Tereza CHUDÁČKOVÁ, SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň

2.     Erich PROSS, Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o., Staňkov

3.     Jan ČECH; Yevhen PORYNETS, SŠ informatiky a fin. služeb, Plzeň

Němčina

1.     Táňa VONDŘICHOVÁ, Církevní gymnázium, Plzeň

2.     Filip ZAJÍC, Gymnázium a SOŠ Rokycany

Španělština - bilingva

1.     Pavla FUKSOVÁ, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň

2.     Blanka TRANOVÁ, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň

3.     Veronika PÍCLOVÁ, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň

Španělština

1.     Anna RUBÁŠOVÁ, Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy

2.     Tomáš RŮŽIČKA, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň

Francouzština

1.     Běla KAISEROVÁ , Církevní gymnázium, Plzeň        

2.     Hedvika LUKESOVÁ , Církevní gymnázium, Plzeň  

Ruština

1.     Oleg PETRUNY, SŠ informatiky a fin. služeb, Plzeň

2.     Vitaliy HAVRYLYAK, Vláda ROMÁN, Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o., Staňkov

3.     Krystyna ZOLOTUKHINA, Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o., Staňkov


Západočeská univerzita

Angličtina – sekce I VŠ (FST)

1.     Martin ŠANTORA, FST ZČU        

2.     Martin PORKRISTL, FST ZČU      

3.     Bc. Filip VOTAVA, FST ZČU        

Angličtina – sekce II VŠ

1.     Tomáš BOŘÍK, FEK ZČU              

2.     Barbora SOUKUPOVÁ, FAV ZČU

3.     Klára MIČKEOVÁ, FZS ZČU          

Němčina VŠ  

1.     Bc., B.A. Šestáková Kateřina, FEK ZČU

2.     Nachtmann Patrik, FAV ZČU                                                    

3.     Frühaufová Denisa, FEK ZČU                    

Španělština VŠ

1.     Johana PFEIFEROVÁ, FPR ZČU  

2.     Tereza ČECHOVÁ, FPE ZČU        

3.     Bc. Filip VOTAVA, FST ZČU        

Ruština VŠ

1.     Jakub ZIEBA, FPE ZČU                  

2.     Bc. David FAIT, FF ZČU                

3.     Vojtěch JIRMÁŘ, FF ZČU            

Čeština pro cizince VŠ

1.     Mark TRETYAKOV, FF ZČU        

2.     Maryna HALIETA, FF ZČU


Všem účastníkům děkujeme za přípravu zajímavých prezentací a přejeme těm, kteří se letos neumístili na předních místech, aby se jim to podařilo v některém z příštích ročníků.

Galerie


Soutěžící z Gymnázia Luďka Pika, Plzeň

Hodnocení poroty

Vyhlášení vítězů ruské sekce

Ocenění sekce němčiny

Ústav jazykové přípravy

Vlasta Klausová

27. 11. 2019


Fakulta pedagogická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

19. 11. 2020

Ve výzkumném centru RICE vyvinuli inovativní systém pro kompenzaci zemních poruch

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Fakulta elektrotechnická

10. 11. 2020

Mezinárodní on-line konference na katedře hudební výchovy a kultury posílila akademickou spolupráci

Konference Spolupráce Věda

Fakulta pedagogická

09. 11. 2020