Neverbální komunikace

18 December

18. prosince, 09:00

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň

Další vzdělávání Zaměstnanci

Zajímá vás, zda a jak funguje neverbální komunikace? Chcete se naučit skutečně využívat sílu neverbálních signálů ve svém projevu? Chcete lépe porozumět signálům, které vám dávají ostatní?

Vstup: zdarma po předchozí registraci
Kontakt: Mgr. Martin Merta, merta@rek.zcu.cz
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/neverbalni-komunikace/

Kurz je rozdělen do tří základních tematických celků – principy fungování neverbální komunikace, nácvik komunikačních technik a interpretace neverbálních signálů. V první části, kterou vás provede Magdalena B. Leichtová, jsou představena základní fakta o tom, jak a proč ovlivňují neverbální signály srozumitelnost, vyznění a přijetí sdělení. Ve druhé části je pozornost soustředěna na nácvik užitečných technik neverbální komunikace v mezilidské komunikaci se zaměřením na pedagogickou praxi a mluvení na veřejnosti. Poslední část je pak věnována analýze neverbálních projevů publika či partnerů v rozhovoru a adekvátním reakcím na ně.

Kurz pořádá oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání a je zdarma, je však nutné se přihlásit.

PhDr. Magdalena B. Leichtová, Ph.D. je členka týmu vysokoškolské pedagogiky ZČU. Pracuje na Katedře politologie a mezinárodních vztahů na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

Celouniverzitní

Jakub Truneček

18. 12. 2019, 09:00


24 January
Další vzdělávání Seminář Univerzita

Workshop o adaptaci malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0

Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, místnost UV 115b


Fakulta ekonomická

24. 01. 2020, 09:00

27 January
Univerzita Veřejnost Výstava

Večer plný hudby a poezie ve Staré synagoze

Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27. 01. 2020, 18:30

29 January
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

English Conversation Club

Kulturka ZČU, Sedláčkova 19, Plzeň


Celouniverzitní

29. 01. 2020, 18:00