5. studentská vědecká konference Fakulty zdravotnických studií

28 November

28. listopadu, 08:30

hotel Courtyard by Marriott Pilsen

Konference Studenti Věda

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni pořádá již pátou studentskou vědeckou konferenci katedry ošetřovatelství a porodní asistence.

Vstup: volný
Určeno pro: studenti

Cílem v pořadí již páté studentské vědecké konference katedry ošetřovatelství a poradní asistence je rozšířit znalosti studentů magisterských studií v oblasti vědecko-výzkumné činnosti. Získané poznatky by měly být především využity jako potřebný základ v jejich vědecko-výzkumných aktivitách a při praktické části diplomových prací. Součástí konference budou i workshopy (prezentace) samotných studentů s odborníky z praxe a ostatními kolegy z ČR.

Oficiální začátek konference je naplánován na 8:30 a účast přislíbili i významní hosté, odborníci v oboru, na který konference v odborné rovině cílí, tedy ošetřovatelství. Svoji účast přislíbila Andrea Mašínová, která bude hovořit o zapojení krizových interventů a peerů do programu psychosociální podpory v rámci FN Plzeň. Kristina Janoušková se bude věnovat problematice opruzenin u kojenců, Milena Vaňková představí očekávání sester a mýty o supervizi v klinické praxi. Z fakultních odborníků vystoupí také například Eva Pfefferová, Stanislava Reichertová či Jiří Frei.

"Tradiční konference katedry ošetřovatelství a porodní asistence je již zavedenou akcí, kterou organizuje naše fakulta pravidelně. Konference je příležitostí pro sdílení poznatků, transfer vědomostí, je významnou příležitostí pro studenty i akademiky získat zpětnou vazbu a dále se profilovat v oblasti vědecko-výzkumné činnosti," uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich, který převzal nad touto konferencí záštitu .

Zakončení konference je plánováno na 14. hodinu. Výstupem bude sborník příspěvků s ISBN kódem.


Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

28. 11. 2019, 08:30


18 June

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

18. 06. 2020, 10:00

11 June
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Book Club: The Host

Anglická knihovna SVK PK, nám. Republiky 12, Plzeň


Celouniverzitní

11. 06. 2020, 17:00

18 July
Studenti Veřejnost Výstava

SUTNARKA GRAPHIC WORKS budou vystaveny v pražské Nové síni

Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

18. 07. 2020, 18:00