Den otevřených dveří technických fakult ZČU

29 January

29. ledna, 09:00

Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

Studium Univerzita Veřejnost

Všechny tři technické fakulty Západočeské univerzity v Plzni se opět spojily a pořádají Den otevřených dveří v jednom termínu.

Vstup: volný
Určeno pro: zájemci o studium, široká veřejnost
Více informací na: http://technika.zcu.cz/dod2020.html

Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická a Fakulta strojní ZČU zvou zájemce o studium na prohlídky budov a pracovišť, seznámení s prostředím Západočeské univerzity a lidmi, kteří na ZČU pracují nebo už studují. Den otevřených dveří začne ráno společnými úvodními přednáškami ve všech třech budovách, potrvá do 16 hodin.

O doprovodný program se postarají Oddělení celoživotního vzdělání, Ústav jazykové přípravy a Centrum informatizace a výpočetní techniky, jejichž učebny a laboratoře bude možné rovněž navštívit.

Fakulta elektrotechnická

Iveta Pangrácová

29. 01. 2020, 09:00


09 March
Studium Univerzita Veřejnost

Ruská konverzace s rodilou mluvčí

Ruské centrum, učebna UU 308, Unvierzitní 22, kampus Bory


Ústav jazykové přípravy

09. 03. 2020, 16:40

13 July
Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Mezinárodní letní jazyková škola

kampus ZČU, Bory


Ústav jazykové přípravy

13. 07. 2020, 00:00

27 February
Studenti Univerzita Veřejnost

Večer otevřených dveří technických fakult ZČU

kampus ZČU, Bory


Celouniverzitní

27. 02. 2020, 16:00