Den otevřených den Fakulty filozofické

29 January

29. ledna, 09:00

Sedláčkova 15

Studenti Studium Veřejnost

Fakulta filozofická otevře brány všem zájemcům a novým uchazečům o studium.

Vstup: volný
Určeno pro: zájemci o studium, široká veřejnost
Více informací na: https://ff.zcu.cz/

Den otevřených dveří se bude konat od 9 do 18 hodin. V sídle fakulty v Sedláčkově ulici se příchozí dozvědí vše o oborech, které se na Fakultě filozofické vyučují, a na každého z nich bude čekat v přízemí budovy plán a rozpis, který jej nasměruje do příslušných pater a místností. Studenti středních škol i rodiče s dětmi tak budou moci navštívit prostory fakulty a interaktivní formou se seznámit s pestrou paletou oborů a jejich budoucím využitím.

Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

29. 01. 2020, 09:00


11 June
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Book Club: The Host

Anglická knihovna SVK PK, nám. Republiky 12, Plzeň


Celouniverzitní

11. 06. 2020, 17:00

04 March
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

English Conversation Club

Anglická knihovna SVK PK, nám. Republiky 12, Plzeň


Celouniverzitní

04. 03. 2020, 18:00

10 March

kampus Bory, budova Fakulty strojní, místnost UL 601


Celouniverzitní

10. 03. 2020, 09:00