Záchranáři Fakulty zdravotnických studií se zúčastnili mezinárodního cvičení

Spolupráce Studenti Studium

Již tradičně se i v letošním akademickém roce studenti 2. a 3. ročníku oboru Zdravotnický záchranář zúčastnili mezinárodního cvičení Rescue Patrol, které se konalo v Ústeckém kraji. 

Rescue Patrol je cvičení složek integrovaného záchranného systému, které je zaměřeno na mimořádné události s hromadným výskytem poraněných osob. Situace, které zasahující během cvičení řeší, jsou v běžné praxi ojedinělé, jejich řešení je náročné a následky fatální, a proto je příprava na tyto situace nezbytná.

Díky vstřícnosti pořadatelů si své schopnosti mohou při cvičení ověřit i studenti zdravotnických škol. Studenti oboru Zdravotnický záchranář z Fakulty zdravotnických studií ZČU se ho účastní pravidelně od roku 2012 a této možnosti si velmi cení. Během zásahů si zlepšují své praktické dovednosti a učí se, jak v daných situacích postupovat. Také si vyzkouší spolupráci s kolegy z řad profesionálů a fungování ve velitelských pozicích.

Rescue Patrol patří mezi fyzicky i psychicky náročná cvičení. Letošní ročník byl zahájen výstupem na nejvyšší horu Českého středohoří – Milešovku, a byl spojen s pátrací akcí po pohřešovaných osobách a následným transportem zraněných. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Správy železniční dopravní cesty připravili pořadatelé zásah u nehody dvou osobních vlaků, při které bylo zraněno 96 osob. Mezi další zajímavé zásahy patřil sesuv zemědělské budovy, požár lesa, při kterém bylo potřeba zajistit evakuaci osob, ale také teroristický útok na diskotéce, během kterého si zasahující vyzkoušeli spolupráci s příslušníky speciální jednotky Policie ČR.

Fakulta zdravotnických studií děkuje pořadatelům, že se její studenti mohli zúčastnit takto náročného cvičení, které je pro ně velkým přínosem. Velké poděkování patří také Zdeňku Herzigovi, majiteli společnosti SANITKY Herzig s.r.o., který studentům poskytl sanitní vůz na celý průběh cvičení.


Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

09. 12. 2019


Fakulta filozofická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

23. 06. 2020

Uměleckou cenu města Plzně za rok 2019 získá absolventka Sutnarky

Absolventi Univerzita Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

01. 07. 2020

Izraelský velvyslanec Daniel Meron navštívil výzkumné centrum NTC

Hosté Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

29. 06. 2020