Přání do roku 2020

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Den po dni nezadržitelně směřujeme k závěru letošního roku.
Nekončí sice akademický rok ani semestr, přesto vnitřně cítíme, že zaklapnutí diáře nadepsaného číslovkou 2019 něco znamená. Pro každého bude tento rok spojen s jinými momenty. V historii Západočeské univerzity se budou vyjímat dva důležité mezníky. Shodou okolností oba nastávají právě v těchto dnech. 

Jedním z nich je získání institucionální akreditace – dokumentu, který garantuje, že vzdělání poskytované na ZČU splňuje nejpřísnější měřítka kvality, a je dokladem toho, že jsme univerzitou s kvalitním a funkčním vnitřním prostředím a dobře nastavenými procesy, připravenou autonomně schvalovat své studijní programy. Jde o mezník, který je pro budoucnost ZČU mimořádně důležitý.  

Druhým milníkem roku 2019 je dlouho očekávané tramvajové spojení univerzity s centrem Plzně. Završuje se jím úsilí trvající více než dvě desetiletí. Tramvaj znamená nejen rychlejší a snazší cestování, užitečné propojení mezi fakultami v centru Plzně a v kampusu na Borských polích, ale také přiblížení se veřejnosti. Plzeňanům bude teď borská část univerzity mnohem dostupnější a věřím, že využijí příležitosti ji při nejrůznějších akcích lépe poznat.   

Na samém konci roku se tak můžeme těšit z toho, že mnohaletá snaha přinesla výsledky, které představují významný krok v rozvoji naší univerzity.

Jistě i díky tomu budeme nejen s lehkostí a uspokojením uzavírat diář roku 2019, ale také s chutí a odhodláním otevírat ten, na jehož deskách se bude skvít číslovka 2020.

Přeji Vám klidný závěr roku 2019, krásné Vánoce v kruhu Vašich blízkých a do roku 2020 pevné zdraví, hodně štěstí a vše dobré.

Miroslav Holeček,

rektor ZČU

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

01. 01. 2020


Představujeme Etický kodex ZČU (8)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

09. 11. 2020

Univerzitní upír vyzývá k darování krve i plazmy s protilátkami na covid-19

covid-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

11. 11. 2020

Fakulta pedagogická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

19. 11. 2020