Fakulta strojní ZČU uzavřela smlouvu o spolupráci se společností BMW

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Fakultou strojní (FST) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a společností BMW Mobility Development Center podepsali ve středu 18. prosince děkan Milan Edl a Roland Krause, finanční ředitel BMW Mobility Development Center s.r.o. Partneři se zavázali ke spolupráci v oblasti vzdělávání a výzkumu a vývoje. Společně chtějí také oslovovat uchazeče o studium. 

Spolupráce bude zaměřená na rozvoj ve směru trendů digitální transformace a průmyslu 4.0 V oblasti výzkumu a vývoje chtějí partneři uskutečňovat společné projekty nebo se společně podílet na projektech třetích stran. V oblasti vzdělávací půjde o účast specialistů ze společnosti BMW na výuce studentů FST, a to jak ve stávajících předmětech, tak v nově akreditovaných studijních programech, dále se firma bude podílet na zadávání a konzultacích semestrálních, bakalářských a diplomových prací a při zabezpečení exkurzí a praxí studentů. BMW také podpoří získávání nových studentů, například svojí účastí na dnech otevřených dveří, Dětské technické univerzitě, odborných olympiádách a soutěžích středoškoláků a dalších podobných akcích. 

„Se společností BMW Group spolupracujeme od letošního října, kdy se dceřiná společnost BMW Mobility Development Center, která staví polygon u Sokolova, stala generálním partnerem Dětské technické univerzity v Sokolově,“ přibližuje děkan FST Milan Edl. Dodává, že spolupráce s BMW by se do budoucna mohla týkat právě i uplatnění absolventů technických vysokých škol na polygonu v Sokolově, který by měl svoji činnost zahájit v roce 2022.

 „Spolupráce s místními středními a vysokými školami je základem pro budoucí úspěch celého projektu. Západočeská univerzita je jedním z našich prvních partnerů v této oblasti. Ve spolupráci vidíme silný potenciál a značné možnosti, zejména pokud jde o specializovanou výuku studentů při jejich bakalářských a magisterských studijních programech. Potenciál ale spatřujeme také v aktivitách probíhajících přímo v Sokolově, jako je například Dětská technická univerzita, jejímž je BMW Group generálním partnerem a která má za cíl podporu technického vzdělání již u žáků základních škol,“ řekl ke spolupráci Roland Krause z BMW Mobility Development Center s.r.o.

Galerie


Fakulta strojní

Šárka Stará

18. 12. 2019


ZČU nezapomíná na odkaz letců a zve na výstavu do mázhausu radnice

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

05. 06. 2020

Česko-bavorský workshop proběhl letos on-line

Spolupráce Studenti Studium

Fakulta filozofická

01. 06. 2020

Vyšel časopis ZČU&spolupráce

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

02. 06. 2020