Fakulta strojní ZČU uzavřela smlouvu o spolupráci se společností BMW

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Fakultou strojní (FST) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a společností BMW Mobility Development Center podepsali ve středu 18. prosince děkan Milan Edl a Roland Krause, finanční ředitel BMW Mobility Development Center s.r.o. Partneři se zavázali ke spolupráci v oblasti vzdělávání a výzkumu a vývoje. Společně chtějí také oslovovat uchazeče o studium. 

Spolupráce bude zaměřená na rozvoj ve směru trendů digitální transformace a průmyslu 4.0 V oblasti výzkumu a vývoje chtějí partneři uskutečňovat společné projekty nebo se společně podílet na projektech třetích stran. V oblasti vzdělávací půjde o účast specialistů ze společnosti BMW na výuce studentů FST, a to jak ve stávajících předmětech, tak v nově akreditovaných studijních programech, dále se firma bude podílet na zadávání a konzultacích semestrálních, bakalářských a diplomových prací a při zabezpečení exkurzí a praxí studentů. BMW také podpoří získávání nových studentů, například svojí účastí na dnech otevřených dveří, Dětské technické univerzitě, odborných olympiádách a soutěžích středoškoláků a dalších podobných akcích. 

„Se společností BMW Group spolupracujeme od letošního října, kdy se dceřiná společnost BMW Mobility Development Center, která staví polygon u Sokolova, stala generálním partnerem Dětské technické univerzity v Sokolově,“ přibližuje děkan FST Milan Edl. Dodává, že spolupráce s BMW by se do budoucna mohla týkat právě i uplatnění absolventů technických vysokých škol na polygonu v Sokolově, který by měl svoji činnost zahájit v roce 2022.

 „Spolupráce s místními středními a vysokými školami je základem pro budoucí úspěch celého projektu. Západočeská univerzita je jedním z našich prvních partnerů v této oblasti. Ve spolupráci vidíme silný potenciál a značné možnosti, zejména pokud jde o specializovanou výuku studentů při jejich bakalářských a magisterských studijních programech. Potenciál ale spatřujeme také v aktivitách probíhajících přímo v Sokolově, jako je například Dětská technická univerzita, jejímž je BMW Group generálním partnerem a která má za cíl podporu technického vzdělání již u žáků základních škol,“ řekl ke spolupráci Roland Krause z BMW Mobility Development Center s.r.o.

Galerie


Fakulta strojní

Šárka Stará

18. 12. 2019


Fakulta ekonomická připravuje malé a střední podniky na podmínky Společnosti 4.0

Seminář Univerzita Věda

Fakulta ekonomická

21. 02. 2020

Technická olympiáda Plzeňského kraje zná vítěze

Soutěž Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

07. 02. 2020

Knihovna předala darované knihy do Věznice Plzeň

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Univerzitní knihovna

27. 02. 2020