Studenti Fakulty ekonomické pomohli Hospicu svatého Lazara

Studenti Úspěchy Veřejnost

V rámci Společenské odpovědnost organizací/firem (Corporate Social Responsibility) se studenti snažili posílit jméno hospicu. Naplánovali propagaci i prodej ponožek a podařilo se jim vybrat téměř 13 tisíc korun.

Ve spolupráci Fakulty ekonomické, Hospice svatého Lazara a především tří studentů katedry marketingu, obchodu a služeb (KMO) vznikl projekt na podporu financování chodu Hospice svatého Lazara. Hlavními studentskými aktéry projektu byli Daniela Clark, Kateřina Nedbalová a vůdce týmu Jan Kalaš.

Hospic svatého Lazara je organizace, která zajišťuje podpůrnou a paliativní péči pro těžce nemocné pacienty. Tato péče je velmi finančně náročná a hospic se z 52 % musí financovat sám. Především z tohoto důvodu se studenti snažili o posílení jména hospicu a obecné rozšíření povědomí o problematice hospiců. Hospic získává peníze několika způsoby, jeden z těchto způsobů je prodej vlastních ponožek. Studenti se proto zaměřili především na propagaci prodeje ponožek a aktivně se zapojili do informování o problematice na sociálních sítích. Do projektu byli zapojeni i hokejisté Akademici Plzeň, kteří nazouvají hospicové ponožky na každý zápas.

Studenti na projektu pracovali od října, kdy začali s jeho plánováním, samotný prodej trval 14 dní na přelomu listopadu a prosince. Projekt vyvrcholil akcí Vánoční setkáním s KMO, kde bylo možné celé odpoledne ponožky zakoupit. Díky projektu se nakonec vybralo téměř 13 tisíc Kč. Celá spolupráce se uskutečnila pod záštitou předmětu KMO/PROMO (Marketingový projekt).

Děkujeme všem, kteří díky této spolupráci pomohli těm, kdo pomoc potřebují.

Galerie


Fakulta ekonomická

Adéla Mikešová

20. 12. 2019


Výklenky zdi pražského kláštera zdobí malby od studentky Sutnarky

Studenti Úspěchy Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

20. 07. 2020

Jak jste zvládli nestandardní semestr? Studenti mohou vyplněním ankety pomoci univerzitě

Studenti Studium Univerzita

Celouniverzitní

10. 07. 2020

V Plzni na Borských polích vznikl největší mural art v kraji

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

15. 07. 2020