Studenti Fakulty ekonomické pomohli Hospicu svatého Lazara

Studenti Úspěchy Veřejnost

V rámci Společenské odpovědnost organizací/firem (Corporate Social Responsibility) se studenti snažili posílit jméno hospicu. Naplánovali propagaci i prodej ponožek a podařilo se jim vybrat téměř 13 tisíc korun.

Ve spolupráci Fakulty ekonomické, Hospice svatého Lazara a především tří studentů katedry marketingu, obchodu a služeb (KMO) vznikl projekt na podporu financování chodu Hospice svatého Lazara. Hlavními studentskými aktéry projektu byli Daniela Clark, Kateřina Nedbalová a vůdce týmu Jan Kalaš.

Hospic svatého Lazara je organizace, která zajišťuje podpůrnou a paliativní péči pro těžce nemocné pacienty. Tato péče je velmi finančně náročná a hospic se z 52 % musí financovat sám. Především z tohoto důvodu se studenti snažili o posílení jména hospicu a obecné rozšíření povědomí o problematice hospiců. Hospic získává peníze několika způsoby, jeden z těchto způsobů je prodej vlastních ponožek. Studenti se proto zaměřili především na propagaci prodeje ponožek a aktivně se zapojili do informování o problematice na sociálních sítích. Do projektu byli zapojeni i hokejisté Akademici Plzeň, kteří nazouvají hospicové ponožky na každý zápas.

Studenti na projektu pracovali od října, kdy začali s jeho plánováním, samotný prodej trval 14 dní na přelomu listopadu a prosince. Projekt vyvrcholil akcí Vánoční setkáním s KMO, kde bylo možné celé odpoledne ponožky zakoupit. Díky projektu se nakonec vybralo téměř 13 tisíc Kč. Celá spolupráce se uskutečnila pod záštitou předmětu KMO/PROMO (Marketingový projekt).

Děkujeme všem, kteří díky této spolupráci pomohli těm, kdo pomoc potřebují.

Galerie


Fakulta ekonomická

Adéla Mikešová

20. 12. 2019


Odborníci z výzkumného centra NTC pomohou zajistit větší bezpečnost návštěvníků Techmanie

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

21. 05. 2020

Mozaika výjimečných českých žen, to je projekt České hrdinky

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27. 05. 2020

Vyšel časopis ZČU&spolupráce

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

02. 06. 2020