Den otevřených dveří Fakulty zdravotnických studií

22 January

22. ledna, 09:00

Husova 11, Plzeň

Studenti Studium Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni zve všechny zájemce o studium k seznámení se studijními obory i prostory fakulty.

Vstup: volný
Určeno pro: zájemci o studium, široká veřejnost
Více informací na: https://www.fzs.zcu.cz/

Fakulta přivítá zájemce o studium při prohlídkách budovy a odborných učeben a seznámí je nejen s prostředím fakulty, ale také s lidmi, kteří zde pracují nebo již studují. V sídle fakulty v Husově ulici se zájemci o studium dozvědí vše podstatné o oborech, které se na fakultě vyučují, stejně jako o organizaci studia a praxí. Den otevřených dveří potrvá do 15 hodin.


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

22. 01. 2020, 09:00


27 November
Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Inovace prezentací pro výuku s využitím Prezi

Google Meet


Celouniverzitní

27. 11. 2020, 08:30

30 November
Další vzdělávání Konference Studenti

10. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE

online


Fakulta pedagogická

30. 11. 2020, 00:00

21 October

MS Teams


Celouniverzitní

21. 10. 2020, 15:00