Západočeská univerzita otevře dveře zájemcům o studium

Studium Tisková zpráva Univerzita

Osm fakult Západočeské univerzity (ZČU) přivítá v druhé polovině ledna zájemce o studium, ale i jejich rodiče, absolventy a všechny, kdo si chtějí prohlédnout univerzitní prostředí. Dny otevřených dveří budou na ZČU probíhat od 22. do 29. ledna.

22. ledna

Ve středu 22. ledna přivítá zájemce o studium Fakulta zdravotnických studií. Od 9 do 15 hodin budou v sídle fakulty v Husově ulici 11 probíhat prohlídky budovy a odborných učeben. Představí se katedry ošetřovatelství a porodní asistence, rehabilitačních oborů a záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví. Uchazeči se seznámí nejen s prostředím fakulty, ale také s lidmi, kteří zde pracují nebo již studují, a dozvědí se vše podstatné o studijních programech, přijímacím řízení, organizaci studia a praxe i uplatnění absolventů. 

24. ledna

V pátek 24. ledna otevře dveře Fakulta pedagogická. Zájemci mohou přijít načerpat důležité informace o studiu a prohlédnout budovy fakulty na Klatovské třídě 51 a ve Veleslavínově ulici 42. Od 9 do 17 hodin se dozvědí vše podstatné o jednotlivých oborech studia, potkají studenty i akademické pracovníky.  

Ve stejný den se bude den otevřených dveří konat také na pobočce Západočeské univerzity v Chebu, kde v Hradební ulici 22 působí Fakulta ekonomická. Vše potřebné se tu uchazeči o bakalářské či magisterské studium dozvědí od 10.30 hodin. 

28. ledna

V úterý 28. ledna se otevře plzeňská Fakulta ekonomická v kampusu ZČU na Borech. Uchazeči o bakalářské studium dostanou veškeré potřebné informace i odpovědi na své dotazy od 9 a 10.30 hodin v místnosti EP 130 budovy Univerzitní 26, uchazeči o navazující magisterské studium od 13 hodin v místnosti UL 412 v budově Univerzitní 22. 

29. ledna

Ve středu 29. ledna se představí hned pět fakult Západočeské univerzity. Tři technické fakulty sídlící v kampusu ZČU na Borských polích – aplikovaných věd, elektrotechnická a strojní - zahájí společný den otevřených dveří úvodními přednáškami, které se budou konat ve všech třech budovách od 9.30 a 11 hodin. Do 16 hodin pak budou představovat to nejlepší, co mohou nabídnout.

Fakulta aplikovaných věd ukáže, kam až se dostaly a ještě mohou dostat IT technologie i další technické či přírodovědné disciplíny. V své budově v Technické ulici 8 představí asistenční systém BASIL, jímž mohou handicapovaní pomocí myšlenek ovládat domácnost, robota ROBIN pro inspekci svarů v elektrárnách, virtuální realitu nebo automatické titulkování pořadů.

Fakulta elektrotechnická, sídlící na adrese Univerzitní 26, zase pozve na to nejzajímavější z elektrotechniky, elektroniky a elektroenergetiky. Kromě prohlídky známých a úspěšných chytrých hasičských obleků chystá například návštěvu unikátní halové laboratoře svého výzkumného centra RICE. V laboratoři vysokého napětí dojde na blesky, výboje i ochranu proti nim, fakultní ekologický minipark zase představí obnovitelné zdroje energie.

Fakulta strojní, kterou uchazeči najdou v Univerzitní 22, předvede, že strojaři nejsou jen konstruktéři. Nejrůznější odvětví, do nichž mohou studenti zasáhnout, představí například projektem Team Formula Student, prohlídkami laboratoří svého výzkumného centra RTI či přehlídkou stánků významných průmyslových partnerů, díky nimž je studium úzce propojeno s praxí.

Doprovodný program společného dne otevřených dveří technických fakult zajistí odbor Celoživotní vzdělávání, který otevře nové multimediální učebny, Ústav jazykové přípravy a jeho jazyková centra US Point a Ruské centrum a také Centrum informatizace a výpočetní techniky, jež pozve do IT laboratoří a laboratoře internetu věcí.

Středa 29. ledna je také termín dne otevřených dveří dvou fakult sídlících v centru Plzně. Fakulta filozofická zpřístupní od 9 do 18 hodin budovu v Sedláčkově ulici 15, kde se návštěvníci budou moci seznámit s pestrou nabídkou studijních oborů a programů.

Fakulta právnická otevře uchazečům svoji budovu v sadech Pětatřicátníků 14 od 10 do 12.30 hodin. V posluchárně PC 408 je přivítá děkan Stanislav Balík, poté dostanou kompletní informace o studiu a přijímacím řízení a následovat bude prohlídka prostor a učeben. V případě velkého počtu účastníků se bude totožný program konat také v posluchárně PC 124, ovšem začne i skončí o půlhodinu později.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara pořádá den otevřených dveří tradičně už na podzim. Zájemce však zve na výstavu klauzurních prací studentů, která bude na Sutnarce k vidění od 4. do 13. února, a to každý všední den od 8 do 20 hodin. Výstava přiblíží náplň studia a úroveň studentů všech bakalářských a magisterských ateliérů.  

Podrobné informace o dnech otevřených dveří na ZČU spolu s odkazy na akce jednotlivých fakult najdou zájemci na webu ZČU pod názvem Dny otevřených dveří v sekci Bakalářské a magisterské studium.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

09. 01. 2020