Fakulta ekonomická otevírá dveře zájemcům o studium

Press Release University Public

Fakulta ekonomická (FEK) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) přivítá zájemce o studium nejprve v pátek 24. ledna ve své budově v Chebu v ulici Hradební 22, následující úterý 28. ledna pak pozve uchazeče na návštěvu plzeňské budovy v kampusu ZČU na Borských polích.

V chebské části Fakulty ekonomické v Hradební ulici se zájemci dozví vše potřebné o bakalářském a magisterském studiu v pátek 24. ledna od 10.30 hodin v místnosti CD 254. V úterý 28. ledna se otevře plzeňská Fakulta ekonomická v kampusu ZČU na Borech. Uchazeči o bakalářské studium dostanou veškeré potřebné informace i odpovědi na své dotazy od 9 a 10.30 hodin v místnosti EP 130 budovy Univerzitní 26, uchazeči o navazující magisterské studium od 13 hodin v místnosti UL 412 v budově Univerzitní 22. Součástí programu je také prohlídka kampusu a neformální posezení se studenty a vyučujícími u kávy a čaje.

Fakulta nabízí bakalářské studijní programy Podniková ekonomika, Informační management a Ekonomická a regionální geografie. Nabídku letos rozšířily dva nové programy Marketingové řízení a Projektové řízení.

Absolventi tříletého bakalářského studijního programu Projektové řízení budou schopni řešit teoretické a praktické problémy týkající se plánování, řízení, financování a kontroly projektů na středním stupni řízení v podnikatelských i neziskových organizacích. Těžiště studia spočívá v propojení znalostí z oblasti řízení projektů, podnikových informačních systémů a průmyslového inženýrství se znalostmi z oblasti ekonomické teorie, podnikové ekonomiky a managementu, doplněné o základy psychologie a tzv. „měkkých“ manažerských dovedností.

Tříletý bakalářský studijní program Marketingové řízení připraví studenty pro výkon odborných ekonomických a manažerských funkcí na nižším a středním stupni řízení tak, aby byli v ekonomické praxi schopni řešit teoretické a praktické problémy spojené s marketingovým řízením. Studijní program nabízí v případě splnění stanovených podmínek možnost zapojit se ve 3. ročníku do studia typu double degree a získat nejen český diplom z Fakulty ekonomické, ale také německý z vysoké školy v Hofu (Hochshule Hof – University of Applied Sciences).

Možnost získat dvojí diplom mají nově také studenti bakalářského studia Podniková ekonomika a management. Fakulta ekonomická jim double degree studium nabízí ve spolupráci se School of Entrepreneurship and Business finské HAMK University. Kromě dvou semestrů na partnerské univerzitě v Hämeenlinně nastoupí student ZČU také na praxi ve finské instituci a po úspěšném absolvování získá nejen český a finský diplom, ale také výraznou konkurenční výhodu pro český i evropský pracovní trh.

Z nabídky navazujícího magisterského studia mohou uchazeči volit mezi programy Podniková ekonomika a management, Informační management a nově také Projektové a procesní řízení a Ekonomická a regionální geografie.

V navazujícím magisterském studijním programu Projektové a procesní řízení si studenti doplní a rozšíří znalosti a dovednosti v oblasti projektového a procesního managementu, získané v předchozím bakalářském studijním programu, a seznámí s pokročilými technikami řízení projektů, včetně řízení programů a portfolií, a metodami modelování, analýzy, optimalizace a řízení.

Dvouletý navazující magisterský studijní program Ekonomická a regionální geografie je koncipován multidisciplinárně s vyváženým poměrem ekonomicko-geografických, regionálně-geografických a ekonomických disciplín. Absolventi budou připraveni vykonávat odborné činnosti na střední a vyšší úrovni v institucích veřejné správy, v podnikatelských a neziskových organizacích zaměřených na regionální a regionálně-ekonomickou problematiku, a to především v česko-německém a česko-rakouském prostoru. Vzhledem ke komplexnímu vnímání regionální problematiky v kontextu ekonomických dopadů budou absolventi potřebnými odborníky v týmech řešících regionální politiku.

Zájemcům o doktorské studium fakulta nabízí doktorský studijní program Ekonomika a management.

Přihlášky ke studiu fakulta přijímá do 31. března 2020. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fek.zcu.cz.

Faculty of Economics

Pavel KORELUS

22. 01. 2020


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021