Fakulta ekonomická otevírá dveře zájemcům o studium

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta ekonomická (FEK) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) přivítá zájemce o studium nejprve v pátek 24. ledna ve své budově v Chebu v ulici Hradební 22, následující úterý 28. ledna pak pozve uchazeče na návštěvu plzeňské budovy v kampusu ZČU na Borských polích.

V chebské části Fakulty ekonomické v Hradební ulici se zájemci dozví vše potřebné o bakalářském a magisterském studiu v pátek 24. ledna od 10.30 hodin v místnosti CD 254. V úterý 28. ledna se otevře plzeňská Fakulta ekonomická v kampusu ZČU na Borech. Uchazeči o bakalářské studium dostanou veškeré potřebné informace i odpovědi na své dotazy od 9 a 10.30 hodin v místnosti EP 130 budovy Univerzitní 26, uchazeči o navazující magisterské studium od 13 hodin v místnosti UL 412 v budově Univerzitní 22. Součástí programu je také prohlídka kampusu a neformální posezení se studenty a vyučujícími u kávy a čaje.

Fakulta nabízí bakalářské studijní programy Podniková ekonomika, Informační management a Ekonomická a regionální geografie. Nabídku letos rozšířily dva nové programy Marketingové řízení a Projektové řízení.

Absolventi tříletého bakalářského studijního programu Projektové řízení budou schopni řešit teoretické a praktické problémy týkající se plánování, řízení, financování a kontroly projektů na středním stupni řízení v podnikatelských i neziskových organizacích. Těžiště studia spočívá v propojení znalostí z oblasti řízení projektů, podnikových informačních systémů a průmyslového inženýrství se znalostmi z oblasti ekonomické teorie, podnikové ekonomiky a managementu, doplněné o základy psychologie a tzv. „měkkých“ manažerských dovedností.

Tříletý bakalářský studijní program Marketingové řízení připraví studenty pro výkon odborných ekonomických a manažerských funkcí na nižším a středním stupni řízení tak, aby byli v ekonomické praxi schopni řešit teoretické a praktické problémy spojené s marketingovým řízením. Studijní program nabízí v případě splnění stanovených podmínek možnost zapojit se ve 3. ročníku do studia typu double degree a získat nejen český diplom z Fakulty ekonomické, ale také německý z vysoké školy v Hofu (Hochshule Hof – University of Applied Sciences).

Možnost získat dvojí diplom mají nově také studenti bakalářského studia Podniková ekonomika a management. Fakulta ekonomická jim double degree studium nabízí ve spolupráci se School of Entrepreneurship and Business finské HAMK University. Kromě dvou semestrů na partnerské univerzitě v Hämeenlinně nastoupí student ZČU také na praxi ve finské instituci a po úspěšném absolvování získá nejen český a finský diplom, ale také výraznou konkurenční výhodu pro český i evropský pracovní trh.

Z nabídky navazujícího magisterského studia mohou uchazeči volit mezi programy Podniková ekonomika a management, Informační management a nově také Projektové a procesní řízení a Ekonomická a regionální geografie.

V navazujícím magisterském studijním programu Projektové a procesní řízení si studenti doplní a rozšíří znalosti a dovednosti v oblasti projektového a procesního managementu, získané v předchozím bakalářském studijním programu, a seznámí s pokročilými technikami řízení projektů, včetně řízení programů a portfolií, a metodami modelování, analýzy, optimalizace a řízení.

Dvouletý navazující magisterský studijní program Ekonomická a regionální geografie je koncipován multidisciplinárně s vyváženým poměrem ekonomicko-geografických, regionálně-geografických a ekonomických disciplín. Absolventi budou připraveni vykonávat odborné činnosti na střední a vyšší úrovni v institucích veřejné správy, v podnikatelských a neziskových organizacích zaměřených na regionální a regionálně-ekonomickou problematiku, a to především v česko-německém a česko-rakouském prostoru. Vzhledem ke komplexnímu vnímání regionální problematiky v kontextu ekonomických dopadů budou absolventi potřebnými odborníky v týmech řešících regionální politiku.

Zájemcům o doktorské studium fakulta nabízí doktorský studijní program Ekonomika a management.

Přihlášky ke studiu fakulta přijímá do 31. března 2020. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fek.zcu.cz.

Fakulta ekonomická

Pavel KORELUS

22. 01. 2020


ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni skončil

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

02. 07. 2020

Už tři roky komunikuje pozemní stanice na Fakultě elektrotechnické s nanosatelitem VZLUSAT-1

Tisková zpráva Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

25. 06. 2020

Plzeň vyhlásila výzvu č. 2020 programu Plzeňské podnikatelské vouchery

Transfer Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

22. 06. 2020