Technické fakulty ZČU pořádají den otevřených dveří společně. Připojí se i další součásti

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Všechny tři technické fakulty Západočeské univerzity – strojní, elektrotechnická a aplikovaných věd se také letos spojí a ve středu 29. ledna přivítají zájemce o studium během společného dne otevřených dveří. První ročník této akce měl vloni úspěch a přilákal téměř 1200 uchazečů, tentokrát bude ještě bohatší. Den otevřených dveří zahájí fakulty úvodními přednáškami, které se budou konat ve všech třech budovách v areálu kampusu na Borech od 9.30 a 11 hodin, a program potrvá do 16 hodin.

Všechny tři technické fakulty Západočeské univerzity – strojní, elektrotechnická a aplikovaných věd se také letos spojí a ve středu 29. ledna přivítají zájemce o studium během společného dne otevřených dveří. První ročník této akce měl vloni úspěch a přilákal téměř 1200 uchazečů, tentokrát bude ještě bohatší. Den otevřených dveří zahájí fakulty úvodními přednáškami, které se budou konat ve všech třech budovách v areálu kampusu na Borech od 9.30 a 11 hodin, a program potrvá do 16 hodin.

Fakulta aplikovaných věd (Technická 8) zpřístupní unikátní laboratoře výzkumného centra NTIS, výukové prostory i moderní přednáškové sály. Kromě pedagogů, vědců i studentů bude možné potkat například Jana Amose Komenského, respektive jeho mluvící hlavu, či virtuální servírku Karel, jež předvede dialog s počítačem v praxi. Návštěvníci poznají, jak funguje automatické titulkování televizních pořadů, simulace jim představí biomechaniku, asistenční systém pro hendikepované BASIL ovládání pomocí myšlenek a projekt Smart Train zase model vláčku řízený mozkovými vlnami. Jak vypadá plazmový reaktor pro přípravu unikátních materiálů a jak moderní závodní kombinéza? Co je skenovací elektronová mikroskopie a jak vypadají virtuální modely barokních památek? Na to vše se dostane.

Navíc v 11 a 13 hodin se bude možné vydat na prohlídku observační terasy na střeše budovy fakulty a ve 12.30 vyslechnout přednášku Drony na ZČU. Po celý den bude navíc k vidění expozice partnerských firem Fakulty aplikovaných věd.

Ta kromě svých tradičních programů v oblasti matematiky, informatiky, kybernetiky, fyziky, mechaniky nebo geomatiky nabízí v navazujícím magisterském studiu také Učitelství matematiky pro střední školy a nově i Učitelství fyziky pro střední školy, a to v rámci tzv. sdruženého studia, kdy lze tyto programy studovat vždy ve dvojici s druhým programem. Jeden program je pak hlavní (maior), druhý přidružený (minor). Kombinovat je lze nejen mezi sebou (matematika + fyzika), ale i s některými studijními programy Učitelství pro střední školy nabízenými Fakultou pedagogickou (biologie, chemie nebo geografie).

 

Fakulta elektrotechnická (Univerzitní 26) nabídne to nejzajímavější z elektrotechniky, elektroniky a elektroenergetiky už ve vestibulu. Právě tam získají návštěvníci informace o studiu i přehled o partnerských firmách a prohlédnou si inteligentní tkaniny, tištěnou elektroniku, hasičský oblek, ukázky aplikací elektroniky nebo robotické systémy. Dostanou ovšem také možnost navštívit laboratoře fakulty včetně bezodrazové a dozvukové komory i unikátní halovou laboratoř jejího výzkumného centra RICE. Plošný tisk součástek jim předvede metoda Aerosol Jet Printing a návštěva ekologického miniparku na střeše budovy fakulty je poučí o obnovitelných zdrojích energie. Celý program doplní možnost dvakrát živě sledovat přelet českého satelitu VZLUSAT-1, s nímž Fakulta elektrotechnická komunikuje.

Fakulta elektrotechnická letos uchazečům o studium nabízí nově akreditované studijní programy pro bakalářské a navazující magisterské studium. Jde o bakalářský studijní program Elektrotechnika a informační technologie a o tři navazující magisterské studijní programy Výkonové systémy a elektroenergetika, Materiály a technologie pro elektrotechniku a Elektrotechnika a informační technologie.

 

Fakulta strojní (Univerzitní 22) přesvědčuje každoročně uchazeče o studium, že strojaři nejsou jen konstruktéři, a pestřejší význam toho slova jim bude představovat i letos. Uvidí závodní vůz Team Formula Student, automatickou třídicí linku, kterou lze najít i v nejmodernějších firmách, navštíví jedinečnou virtuální hospodu a uvidí vzduchový tunel nebo špičkové vybavení na testování vibrací lopatek. Vše doplní prohlídky laboratoří, špičkových obráběcích center a fakultního výzkumného centra RTI s nejmodernějším vybavením. Do dne otevřených dveří se na Fakultě strojní zapojí také její významní průmysloví partneři Fakulty strojní, kteří budou kromě jednotlivých projektu představovat také možnosti provázání studia s praxí už během studia.

 

Doprovodný program společného Dne otevřených dveří technických fakult otevře také pracoviště dalších součástí ZČU v kampusu na Borech. Odbor celoživotního vzdělání (Univerzitní 22) zpřístupní nové multimediální učebny pro týmovou spolupráci s využitím technologií, ve kterých je možné pracovat ve čtyřech digitálních hnízdech. Ústav jazykové přípravy (Univerzitní 22) ukáže tu část univerzity, která nabízí odborné i obecné jazykové kurzy, organizuje mezinárodní zkoušku z angličtiny TOEIC a nabízí zajímavé kulturní akce jazykových center US Point a Ruského centra. Centrum informatizace a výpočetní techniky zve v 11, 13 a 15 hodin na prohlídku IT laboratoří a laboratoře internetu věcí IoT Lab, kancelář International Office podá při prohlídkách ve stejných termínech podávat informace o možnostech studijních pobytů v zahraničí.

Podrobnosti ke Dni otevřených dveří technických fakult najdou zájemci na webu technika.zcu.cz.

Celouniverzitní

Šárka Stará

24. 01. 2020


Němčina nad zlato: jazykové animace na středních školách pokračují online

covid-19 Tisková zpráva Veřejnost

Celouniverzitní

19. 11. 2020

Pomůcky z Fakulty zdravotnických studií budou pomáhat na porodním sále v Klatovské nemocnici

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

20. 11. 2020

Představujeme Etický kodex ZČU (9)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

16. 11. 2020