Technické fakulty ZČU pořádají den otevřených dveří společně. Připojí se i další součásti

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Všechny tři technické fakulty Západočeské univerzity – strojní, elektrotechnická a aplikovaných věd se také letos spojí a ve středu 29. ledna přivítají zájemce o studium během společného dne otevřených dveří. První ročník této akce měl vloni úspěch a přilákal téměř 1200 uchazečů, tentokrát bude ještě bohatší. Den otevřených dveří zahájí fakulty úvodními přednáškami, které se budou konat ve všech třech budovách v areálu kampusu na Borech od 9.30 a 11 hodin, a program potrvá do 16 hodin.

Všechny tři technické fakulty Západočeské univerzity – strojní, elektrotechnická a aplikovaných věd se také letos spojí a ve středu 29. ledna přivítají zájemce o studium během společného dne otevřených dveří. První ročník této akce měl vloni úspěch a přilákal téměř 1200 uchazečů, tentokrát bude ještě bohatší. Den otevřených dveří zahájí fakulty úvodními přednáškami, které se budou konat ve všech třech budovách v areálu kampusu na Borech od 9.30 a 11 hodin, a program potrvá do 16 hodin.

Fakulta aplikovaných věd (Technická 8) zpřístupní unikátní laboratoře výzkumného centra NTIS, výukové prostory i moderní přednáškové sály. Kromě pedagogů, vědců i studentů bude možné potkat například Jana Amose Komenského, respektive jeho mluvící hlavu, či virtuální servírku Karel, jež předvede dialog s počítačem v praxi. Návštěvníci poznají, jak funguje automatické titulkování televizních pořadů, simulace jim představí biomechaniku, asistenční systém pro hendikepované BASIL ovládání pomocí myšlenek a projekt Smart Train zase model vláčku řízený mozkovými vlnami. Jak vypadá plazmový reaktor pro přípravu unikátních materiálů a jak moderní závodní kombinéza? Co je skenovací elektronová mikroskopie a jak vypadají virtuální modely barokních památek? Na to vše se dostane.

Navíc v 11 a 13 hodin se bude možné vydat na prohlídku observační terasy na střeše budovy fakulty a ve 12.30 vyslechnout přednášku Drony na ZČU. Po celý den bude navíc k vidění expozice partnerských firem Fakulty aplikovaných věd.

Ta kromě svých tradičních programů v oblasti matematiky, informatiky, kybernetiky, fyziky, mechaniky nebo geomatiky nabízí v navazujícím magisterském studiu také Učitelství matematiky pro střední školy a nově i Učitelství fyziky pro střední školy, a to v rámci tzv. sdruženého studia, kdy lze tyto programy studovat vždy ve dvojici s druhým programem. Jeden program je pak hlavní (maior), druhý přidružený (minor). Kombinovat je lze nejen mezi sebou (matematika + fyzika), ale i s některými studijními programy Učitelství pro střední školy nabízenými Fakultou pedagogickou (biologie, chemie nebo geografie).

 

Fakulta elektrotechnická (Univerzitní 26) nabídne to nejzajímavější z elektrotechniky, elektroniky a elektroenergetiky už ve vestibulu. Právě tam získají návštěvníci informace o studiu i přehled o partnerských firmách a prohlédnou si inteligentní tkaniny, tištěnou elektroniku, hasičský oblek, ukázky aplikací elektroniky nebo robotické systémy. Dostanou ovšem také možnost navštívit laboratoře fakulty včetně bezodrazové a dozvukové komory i unikátní halovou laboratoř jejího výzkumného centra RICE. Plošný tisk součástek jim předvede metoda Aerosol Jet Printing a návštěva ekologického miniparku na střeše budovy fakulty je poučí o obnovitelných zdrojích energie. Celý program doplní možnost dvakrát živě sledovat přelet českého satelitu VZLUSAT-1, s nímž Fakulta elektrotechnická komunikuje.

Fakulta elektrotechnická letos uchazečům o studium nabízí nově akreditované studijní programy pro bakalářské a navazující magisterské studium. Jde o bakalářský studijní program Elektrotechnika a informační technologie a o tři navazující magisterské studijní programy Výkonové systémy a elektroenergetika, Materiály a technologie pro elektrotechniku a Elektrotechnika a informační technologie.

 

Fakulta strojní (Univerzitní 22) přesvědčuje každoročně uchazeče o studium, že strojaři nejsou jen konstruktéři, a pestřejší význam toho slova jim bude představovat i letos. Uvidí závodní vůz Team Formula Student, automatickou třídicí linku, kterou lze najít i v nejmodernějších firmách, navštíví jedinečnou virtuální hospodu a uvidí vzduchový tunel nebo špičkové vybavení na testování vibrací lopatek. Vše doplní prohlídky laboratoří, špičkových obráběcích center a fakultního výzkumného centra RTI s nejmodernějším vybavením. Do dne otevřených dveří se na Fakultě strojní zapojí také její významní průmysloví partneři Fakulty strojní, kteří budou kromě jednotlivých projektu představovat také možnosti provázání studia s praxí už během studia.

 

Doprovodný program společného Dne otevřených dveří technických fakult otevře také pracoviště dalších součástí ZČU v kampusu na Borech. Odbor celoživotního vzdělání (Univerzitní 22) zpřístupní nové multimediální učebny pro týmovou spolupráci s využitím technologií, ve kterých je možné pracovat ve čtyřech digitálních hnízdech. Ústav jazykové přípravy (Univerzitní 22) ukáže tu část univerzity, která nabízí odborné i obecné jazykové kurzy, organizuje mezinárodní zkoušku z angličtiny TOEIC a nabízí zajímavé kulturní akce jazykových center US Point a Ruského centra. Centrum informatizace a výpočetní techniky zve v 11, 13 a 15 hodin na prohlídku IT laboratoří a laboratoře internetu věcí IoT Lab, kancelář International Office podá při prohlídkách ve stejných termínech podávat informace o možnostech studijních pobytů v zahraničí.

Podrobnosti ke Dni otevřených dveří technických fakult najdou zájemci na webu technika.zcu.cz.

Celouniverzitní

Šárka Stará

24. 01. 2020


Ústav jazykové přípravy pořádal kurz Komunikace vědeckého výzkumu

Další vzdělávání Věda Zaměstnanci

Ústav jazykové přípravy

21. 02. 2020

O matematických problémech nematematiků se bude hovořit v přímém přenosu na FAV

Další vzdělávání Přednáška Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

12. 02. 2020

Univerzitní knihovna pořádá tradiční sbírku knih, tentokrát pro vězně. Zapojit se může každý

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Univerzitní knihovna

06. 02. 2020