Západočeská univerzita hostila Bavorsko-český inovační den

Konference Univerzita Věda

Čeští i němečtí experti hovořili při prvním ročníku akce na téma umělé inteligence a prohlédli si také laboratoře výzkumného centra NTIS.

Diskuze, přednášky a workshop o datové vědě, strojovém učení a umělé inteligenci nabídl ve středu 22. ledna první ročník Bavorsko-českého inovačního dne, který v prostorách výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd ZČU pořádaly Obchodní a průmyslová komora Regensburg pro Horní Falc / Kelheim a Poradenská kancelář Horní Falc.

Akce se mohla pochlubit hojnou účastí. Zkušené přednášející z velkých firem i malých a středních podniků, startupů a oblasti vědy z obou stran hranice spojila s cílem představit zmíněná témata a poukázat na excelenci regionálních společností.

Před samotnou konferencí se konala prohlídka laboratoří centra NTIS, kde mohli návštěvníci například vidět online textové vyhledávání ve video archivu, systém pro snímání pohybu člověka, tvorbu avatara pro pomoc hendikepovaným či různé ukázky z průmyslové robotiky.

Účastníky konference na úvod přivítal rektor ZČU Miroslav Holeček, poté už mikrofon i promítací plátna patřily řečníkům. Zástupce centra NTIS Pavel Král představil českým i německým účastníkům akce použití umělé inteligence při digitalizaci historických dokumentů a jejich zpřístupnění pomocí portálu http://www.portafontium.cz,  Martin Střelec prezentoval výsledky česko-bavorského projektu zaměřeného na využití umělé inteligence v moderní energetice a Dagmar Schuller představila systém na strojové rozpoznávání emocí mluvčího.

S velkým ohlasem se setkal i profesor Vladimír Mařík, který zmínil, že v USA je velký zájem vybudovat celostátní centra pro umělou inteligenci tak, aby Američané mohli čelit výzvám ostatních států, jako je například Čína. Stejně tak by se mělo postupovat v Evropě.

Kongres by se měl od letoška konat s roční pravidelností. Podle organizátorů by měl být místem setkávání odpovědných zástupců firem a vědy a zároveň platformou pro odbornou diskuzi a výměnu zkušeností na aktuální témata, získávání nových kontaktů a vytváření partnerství.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Pavel KORELUS

27. 01. 2020


Konference Trendy v podnikání proběhla v netradiční online formě

Konference Univerzita Věda

Fakulta ekonomická

20. 11. 2020

Akademik z FAV se podílel na jedinečném výzkumu hustoty kůry a gravitačního pole Měsíce

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

06. 11. 2020

Studenti měli enormní zájem o konferenci Turismus v době covidu

covid-19 Konference Studenti

Fakulta ekonomická

20. 11. 2020