Univerzitní knihovna pořádá tradiční sbírku knih, tentokrát pro vězně. Zapojit se může každý

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

K Mezinárodnímu dni darování knihy, který připadá stejně jako svátek zamilovaných na 14. únor, pořádá Univerzitní knihovna Západočeské univerzity již čtvrtý ročník sbírky knih. Od pondělí 10. do pátku 14. února mohou lidé přinášet knihy do jakékoliv její pobočky. Darované publikace knihovníci předají do knihovny Věznice Plzeň.

Nové nebo přečtené knihy, které lidé chtějí anonymně darovat, přijímá Univerzitní knihovna v kampusu na Borských polích, Filozofická a právnická knihovna v sadech Pětatřicátníků 16, Knihovna zdravotnických studií v Sedláčkově 31, Pedagogická knihovna na Klatovské 51 i Ekonomická knihovna v Chebu v Hradební ulici 22.

„Radost udělá každá kniha, ale letos bude nejvhodnější beletrie pro dospělé nebo populárně-naučné knihy. Předem děkujeme všem, kteří se zapojí,“ říká ředitelka Univerzitní knihovny ZČU Miloslava Faitová.

Univerzitní knihovna navazuje na úspěšnou tradici z předešlých let. Loni knihovníci zprostředkovali předání knih do domovů pro seniory (SeneCura SeniorCentrum Plzeň a Baculus - Domova poklidného stáří Vejprnice). Před dvěma roky knihovna spolu se čtenáři obdarovala dětskou četbou Základní školu a Mateřskou školu pro zrakově postižené a vady řeči. Před třemi roky darované knihy zamířily na lůžková oddělení a LDN Městské nemocnice Plzeň, Privamed a. s. a Fakultní nemocnice Plzeň.

Galerie


plakát k akci

Univerzitní knihovna ZČU v kampusu na Borských polích.

Univerzitní knihovna

Šárka Stará

06. 02. 2020


Změny konání dubnových akcí

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 03. 2020

Západočeská univerzita ruší výuku / Classes at the University of West Bohemia Are Cancelled

COVID-19 Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

11. 03. 2020

Tým studentů Fakulty ekonomické obsadil 3. místo v soutěži Coca-Cola Management Challenge

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

10. 03. 2020