Díky spolupráci FZS a Nemocnic Plzeňského kraje jsou studenti ještě lépe připraveni do praxe

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni zintenzivňuje spolupráci s Nemocnicemi Plzeňského kraje. V rámci nově zavedených pravidelných kulatých stolů s významnými lékaři z Plzeňského kraje mají studenti jedinečnou příležitost získat praktické informace týkající se specifických zdravotních problémů, jejich diagnostiky i léčby, a doplnit si tak penzum informací získávaných při výuce a praxích.

Studium na Fakultě zdravotnických studií je s ohledem na nabízené studijní programy připravující budoucí profesionály – nelékařské zdravotnické pracovníky k výkonu jejich vlastní praxe koncipováno vedle teoretické roviny především prakticky. Praktická výuka a nácviky probíhají jak v odborných učebnách, tak v nově zřízeném simulačním centru fakulty, které je vybaveno moderním skiagrafem a simulátorem sanitního vozu. Vedle toho studenti absolvují pravidelně praxi na příslušných pracovištích poskytovatelů zdravotnické péče. Jako nadstavbu se fakulta rozhodla zprostředkovat jim kontakt s předními odborníky, lékaři, kteří působí v Plzeňském kraji.

„Smyslem projektu je přiblížit reálnou praxi studentům. Ačkoliv sami intenzivně působí na vybraných pracovištích v rámci své praxe, chceme jim dát příležitost diskutovat specifické problémy, případové studie i situace, s nimiž například neměli možnost se dosud setkat a které se vyskytují ojediněle. Jako přidanou hodnotu spatřujeme možnost přímo diskutovat s vybraným odborníkem, klást mu dotazy a probádat dané téma do hloubky,“ uvádí děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU Lukáš Štich.

Právě kulaté stoly jsou takovou příležitostí pro všechny studenty fakulty. První proběhl již v prosinci. Jeho hostem byl primář oddělení klinických laboratoří Klatovské nemocnice Richard Pikner, který se věnoval tématu osteoporózy. „Jelikož se akce setkala s velmi pozitivní zpětnou vazbou samotných studentů, dohodli jsme se s vedením Nemocnic Plzeňského kraje, že se bude konat pravidelně, a to celkem pětkrát v průběhu akademického roku, tedy v průměru jednou za dva měsíce,“ vysvětluje děkan Lukáš Štich. Další kulatý stůl povede uznávaný nefrolog Jan Vachek z Klatovské nemocnice, který se studeny pohovoří na téma Ledviny a jejich onemocnění. Setkání proběhne 12. února 2020 od 14 hodin v učebně HJ 100, v sídle fakulty v Husově 11, Plzeň.

Kulaté stoly jsou zároveň pro studenty inspirací vzhledem k jejich vlastní praxi, neboť mají možnost získat informace o vybraných pracovištích řady nemocnic v kraji, kde následně mohou vykonávat svoji praxi, případně zvážit budoucí profesní angažmá.

„S Fakultou zdravotnických studií spolupracujeme dlouhodobě a myslím, že se spolupráce oboustranně vyplácí. V Nemocnicích Plzeňského kraje studenti realizují svoje odborné praxe, které jsou povinnou součástí jejich výukových plánů. Vážíme si spolupráce s fakultou také v oblasti vzdělávání a odborné spolupráce. V současné době je například v přípravě kulatý stůl určený studentům FZS, který se zaměří na onemocnění ledvin a jejich léčbu, se studenty bude diskutovat nefrolog a primář interny Klatovské nemocnice MUDr. Jan Vachek,“ uvádí předseda představenstva Nemocnic Plzeňského kraje Marek Kýhos.

V zavedené tradici kulatých stolů bude Fakulta zdravotnických studií ve spolupráci s Nemocnicemi Plzeňského kraje pokračovat i v následujícím akademickém roce. Pozitivní zpětnou vazbou pro organizační tým je především to, že se jedná o akci, která je pro studenty dobrovolná, a přesto se setkává s velkým zájmem a pozitivními ohlasy.

„Kulaté stoly a jim podobné akce vnímáme jako důležitý přínos pro rozvoj našich studentů, kteří v okamžiku, kdy opustí akademickou půdu, budou pracovat s pacienty a klienty na vybraných pracovištích. Jakákoliv možnost rozšíření obzorů je vítána.  Naším cílem je co nejefektivnější a nejkvalitnější příprava budoucích zdravotnických pracovníků. Jsme skutečně rádi, že Nemocnice Plzeňského kraje náš zájem sdílení a pomáhají nám naše studenty, dost možná některé své budoucí zaměstnance, vzdělávat a rozvíjet,“ uzavírá děkan fakulty Lukáš Štich.

Fakulta zdravotnických studií

Šárka Stará

05. 02. 2020


Západočeská univerzita vyhlašuje výzvu Poděkuj sportem

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

12. 04. 2021

Zámek Nečtiny otevírá výdejní okénko a nabízí sváteční menu až domů

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

30. 03. 2021

Studenti Fakulty filozofické spolupracovali na filmu Plzeň, Klára a já. Podívejte se na něj

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta filozofická

08. 04. 2021