Studenty Fakulty elektrotechnické čeká odborná soutěž SVOČ 2020

Soutěž Studenti Věda

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni jako každoročně pořádá pod záštitou děkana Zdeňka Peroutky studentskou odbornou soutěž SVOČ 2020.

SVOČ neboli Studentská vědecká odborná činnost je soutěž studentských prací a odborných i vědeckých prací pro studenty. Fakulta elektrotechnická ji vyhlásila v těchto kategoriích:

  1. Nejlepší studentská práce (semestrální, kvalifikační) pro studenty Bc. a NMgr. (můžete přihlásit svou práci vytvořenou v rámci standardního studia)
  2. Odborná práce pro studenty Bc. a NMgr. (odborná činnost nad rámec standardního studia – výsledky získané při spolupráci s fakultou, katedrou, výzkumným centrem - zajímavá data zjištěná v rámci práce na bakalářské či diplomové práci)
  3. Vědecká práce pro studenty Ph.D. (vlastní vědecká a tvůrčí činnost studenta doktorského programu: např. prezentace významného výstupu spadajícího nebo plánovaného do RIV mimo výsledků projektů a zakázek)
Důležité termíny
6. 4. 2020 - odevzdání příspěvků
14. 4. 2020 - harmonogram prezentací
24. 4. 2020 - soutěž

O soutěži
Každý autor připraví do 6. 4. 2020 příspěvek v rozsahu jedné strany A4 dle zveřejněné šablony a do 12:00 hodin téhož dne zašle garantovi soutěže. Příspěvek se zasílá s přílohou a souhlasem s publikací příspěvku ve sborníku. Dne 24. 4. 2020 proběhnou prezentace příspěvků a následně vyhodnocení a předání cen. Bližší harmonogram prezentací zveřejní organizátoři 14. 4. 2020.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Iveta Pangrácová

14. 02. 2020


Tříkrálové sbírce letos můžeme přispět alespoň elektronicky

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

05. 01. 2021

Západočeská univerzita pomáhá očkovacím centrům

Absolventi covid-19 Tisková zpráva

Centrum informatizace a výpočetní techniky

21. 01. 2021

Studenti Sutnarky navrhli vykrajovátka a upekli vánoční cukroví pro seniory

Studenti Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 12. 2020