Studenty Fakulty elektrotechnické čeká odborná soutěž SVOČ 2020

Soutěž Studenti Věda

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni jako každoročně pořádá pod záštitou děkana Zdeňka Peroutky studentskou odbornou soutěž SVOČ 2020.

SVOČ neboli Studentská vědecká odborná činnost je soutěž studentských prací a odborných i vědeckých prací pro studenty. Fakulta elektrotechnická ji vyhlásila v těchto kategoriích:

  1. Nejlepší studentská práce (semestrální, kvalifikační) pro studenty Bc. a NMgr. (můžete přihlásit svou práci vytvořenou v rámci standardního studia)
  2. Odborná práce pro studenty Bc. a NMgr. (odborná činnost nad rámec standardního studia – výsledky získané při spolupráci s fakultou, katedrou, výzkumným centrem - zajímavá data zjištěná v rámci práce na bakalářské či diplomové práci)
  3. Vědecká práce pro studenty Ph.D. (vlastní vědecká a tvůrčí činnost studenta doktorského programu: např. prezentace významného výstupu spadajícího nebo plánovaného do RIV mimo výsledků projektů a zakázek)
Důležité termíny
6. 4. 2020 - odevzdání příspěvků
14. 4. 2020 - harmonogram prezentací
24. 4. 2020 - soutěž

O soutěži
Každý autor připraví do 6. 4. 2020 příspěvek v rozsahu jedné strany A4 dle zveřejněné šablony a do 12:00 hodin téhož dne zašle garantovi soutěže. Příspěvek se zasílá s přílohou a souhlasem s publikací příspěvku ve sborníku. Dne 24. 4. 2020 proběhnou prezentace příspěvků a následně vyhodnocení a předání cen. Bližší harmonogram prezentací zveřejní organizátoři 14. 4. 2020.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Iveta Pangrácová

14. 02. 2020


Studenty i zaměstnance ZČU provede nestandardním semestrem speciální webová stránka

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

17. 09. 2020

Prohlášení rektora Západočeské univerzity k náhlému zákazu prezenční výuky

COVID-19 Studium Univerzita

Celouniverzitní

22. 09. 2020

Kavárna otevřela s novým provozovatelem

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

22. 09. 2020