Fakulta zdravotnických studií hostila delegaci z Howest University of Applied Sciences

Spolupráce Transfer Univerzita

Zástupci belgické univerzity si prohlédli kampus Západočeské univerzity v Plzni a viděli to nejlepší z výzkumu. Výsledkem jednání je významná dohoda o spolupráci.

V polovině února přivítala Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity belgickou delegaci z Howest University of Applied Sciences. Od 12. do 14. února navštívili Plzeň rektor Lode De Geyter, prorektor pro pedagogickou činnost a mezinárodní vztahy Frederik D’hulster, prorektor pro finance a HR Luc Verhalle, děkani Roel Vandommele a Isabel Uitdebroeck a jejich kolegové. Vedle návštěvy univerzitního kampusu absolvovali prohlídku výzkumných center Fakulty aplikovaných věd (FAV) a Fakulty strojní (FST). Na půdě FAV hosty přivítala děkanka Vlasta Radová a výzkumným centrem NTIS je provedl proděkan Pavel Baroch. V budově FST je uvítal děkan Milan Edl a výzkumné centrum RTI představil ředitel laboratoří Pavel Žlábek.

"Rádi jsme zástupce univerzity Howest provedli univerzitním kampusem a představili jim to nejlepší z výzkumu, čím se můžeme pochlubit a co je zároveň atraktivní pro partnerskou univerzitu. Děkujeme zástupcům spolupracujících fakult, které nám otevřely své dveře. Na slavnostním obědě jsme mezi hosty velmi rádi přivítali také ředitele NTC Petra Kavalíře, který s hosty probral možné konkrétní formy spolupráce. Transfer informací v univerzitním prostředí je nezbytně důležitý, stejně jako sdílení dobré praxe. Také proto plánujeme reciproční návštěvu partnerské univerzity," uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Významnou součástí programu byla návštěva simulačního centra Fakulty zdravotnických studií v Kollárově ulici, kde se hosté zúčastnili workshopu na téma Internationalization and Innovation of Health Care Education.

Nechyběla ani nezbytná prohlídka města a návštěva jeho perly, pivovaru, který je neodmyslitelně spjat s historií i tradicí města Plzně. V závěru své návštěvy navštívila delegace Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde ji přivítal ředitel Petr Arenberger. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je primární výukovou základnou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Prohlídka zahrnovala několik odborných pracovišť, kde se belgičtí hosté mohli přesvědčit o nejmodernějším vybavení a jeho použití za provozu.

Výsledkem jednání Fakulty zdravotnických studií s belgickou delegací je významná dohoda o spolupráci, zejména v oblasti výměn akademických pracovníků  a studentů pro obory všeobecné ošetřovatelství a ergoterapie.

Pobyt belgické delegace z Howest University of Applied Sciences na Fakultě zdravotnických studií byl spolufinancován z projektu ESF Západočeské univerzity v Plzni.


Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

24. 02. 2020


Europoslanec Luděk Niedermayer přednášel na Fakultě ekonomické

Beseda Přednáška Studenti

Fakulta ekonomická

06. 03. 2020

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

12. 03. 2020

ZČU spustila web s informacemi o nouzovém stavu kvůli koronavirové nákaze

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

18. 03. 2020