Fakulta zdravotnických studií hostila delegaci z Howest University of Applied Sciences

Cooperation Transfer University

Zástupci belgické univerzity si prohlédli kampus Západočeské univerzity v Plzni a viděli to nejlepší z výzkumu. Výsledkem jednání je významná dohoda o spolupráci.

V polovině února přivítala Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity belgickou delegaci z Howest University of Applied Sciences. Od 12. do 14. února navštívili Plzeň rektor Lode De Geyter, prorektor pro pedagogickou činnost a mezinárodní vztahy Frederik D’hulster, prorektor pro finance a HR Luc Verhalle, děkani Roel Vandommele a Isabel Uitdebroeck a jejich kolegové. Vedle návštěvy univerzitního kampusu absolvovali prohlídku výzkumných center Fakulty aplikovaných věd (FAV) a Fakulty strojní (FST). Na půdě FAV hosty přivítala děkanka Vlasta Radová a výzkumným centrem NTIS je provedl proděkan Pavel Baroch. V budově FST je uvítal děkan Milan Edl a výzkumné centrum RTI představil ředitel laboratoří Pavel Žlábek.

"Rádi jsme zástupce univerzity Howest provedli univerzitním kampusem a představili jim to nejlepší z výzkumu, čím se můžeme pochlubit a co je zároveň atraktivní pro partnerskou univerzitu. Děkujeme zástupcům spolupracujících fakult, které nám otevřely své dveře. Na slavnostním obědě jsme mezi hosty velmi rádi přivítali také ředitele NTC Petra Kavalíře, který s hosty probral možné konkrétní formy spolupráce. Transfer informací v univerzitním prostředí je nezbytně důležitý, stejně jako sdílení dobré praxe. Také proto plánujeme reciproční návštěvu partnerské univerzity," uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Významnou součástí programu byla návštěva simulačního centra Fakulty zdravotnických studií v Kollárově ulici, kde se hosté zúčastnili workshopu na téma Internationalization and Innovation of Health Care Education.

Nechyběla ani nezbytná prohlídka města a návštěva jeho perly, pivovaru, který je neodmyslitelně spjat s historií i tradicí města Plzně. V závěru své návštěvy navštívila delegace Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde ji přivítal ředitel Petr Arenberger. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je primární výukovou základnou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Prohlídka zahrnovala několik odborných pracovišť, kde se belgičtí hosté mohli přesvědčit o nejmodernějším vybavení a jeho použití za provozu.

Výsledkem jednání Fakulty zdravotnických studií s belgickou delegací je významná dohoda o spolupráci, zejména v oblasti výměn akademických pracovníků  a studentů pro obory všeobecné ošetřovatelství a ergoterapie.

Pobyt belgické delegace z Howest University of Applied Sciences na Fakultě zdravotnických studií byl spolufinancován z projektu ESF Západočeské univerzity v Plzni.


Gallery


Faculty of Health Care Studies

Alena Lochmannová

24. 02. 2020


Observation of triple-point Fermions

Cooperation Achievements Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

14. 06. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

The International Staff Week was organized for the first time by the UWB with OTH Amberg Weiden

Cooperation University

International Office

25. 05. 2021

The Study in Pilsen brand attracts students to enrol at WBU / CUFMP

Students Study University

International Office

26. 05. 2021

The digital apian laboratory on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering can be followed

Competition University Public

Faculty of Mechanical Engineering

17. 05. 2021