Výstava fotografií land artových děl je k vidění na Sutnarce

Studenti Veřejnost Výstava

Od země k zemi prorůstající land artová díla vytvořená v rámci česko-bavorského přeshraničního projektu jsou prezentována na kolektivní výstavě v Inkubator Gallery v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. Výstava je zde k vidění vždy ve všední dny do 20. března.

Základní myšlenkou projektu Prorůstání – od země k zemi bylo vytvoření sítě mezi podobně uvažujícími organizacemi a umělci příhraničních oblastí Česka a Bavorska, která by pomohla rozvíjet kulturní dialog mezi veřejností na obou stranách hranice. Jedním z jednotících prvků projektu bylo setkávání českých a německých výtvarníků a společná tvorba v krajině jak na české, tak na německé straně.

Galerie Klatovy/Klenová, jež se stala hlavním partnerem celého projektu, se od počátku svého založení zaměřuje na prezentaci děl soudobých umělců. Jednou z unikátních forem umění, které věnuje pozornost, je právě land art - specifická forma umělecké kultivace krajiny. Stejnou zkušenost s land artovou tvorbou mají i bavorská města Schönsee prostřednictvím Centra Bavaria Bohemia a Vilseck prostřednictvím své městské galerie a umělecké stezky.

V roce 2018 tak studenti ateliéru Socha a prostor pod vedením Jiřího Beránka a Benedikta Tolara rozšířili v okolí hradu Klenová vznikající land artovou stezku souborem objektů Už není kam. Další čtyři díla na Klenové vznikla v rámci česko-německého sochařského sympozia. V roce 2019 se pak sochařské sympozium konalo na německé straně ve městě Vilseck, kde tvorba probíhala podél řeky Vils. Pro své umělecké realizace na Klenové a v německém městě Vilseck byly také kromě našich studentů přizvány čtyři další umělkyně z Čech a Německa - Tereza Fišerová, Kateřina Kubalová, Hanna Regina Uber a Herta Wimmer-Knorr. Za symbolické vyvrcholení projektu můžeme považovat loňskou land artovou realizaci v zaniklé osadě Bügellohe u města Schönsee. Autorem konceptu díla byl pedagog Benedikt Tolar. Jeho landartový počin si můžete připomenout zde.

Právě probíhající výstava v Inkubator Gallery zobrazuje fotografickou dokumentaci studentů ateliéru Užitá fotografie vedených Vojtěchem Aubrechtem, kteří objektivem zaznamenávali zmíněné jedinečné umělecké zásahy do krajiny, a to jak na hradě Klenová tak v německém Bügellohe. Do prostorové instalace integroval tyto fotografie kurátor výstavy Jan Van Woensel. Součástí výstavy je představení stejnojmenné publikace navržené vedoucími navazujícího magisterského ateliéru Grafický design Rostislavem Vaňkem a Kristinou Fišerovou. Tato publikace zmíněné umělecké počiny, ale také příběhy míst na obou stranách hranice, reflektuje.

"Putovní výstava „LandArt/Prorůstání – od země k zemi zdůrazňuje potřebu dialogu o významu land artu a podporuje jeho rozvoj mezi mladými umělci. Zahájit debatu o umění, které mizí, je důležitější, než by si člověk mohl myslet. Ve většině případů se zdá, že land art je jednou z velmi mála uměleckých forem, které jdou doslova proti všem komerčním tendencím, představují výzvu pro uchovávání uměleckých děl a zpochybňují institucionální výstavní formáty. Jak vystavovat umění, které je vytvořeno k tomu, aby bylo prezentováno venku, nebo – přesněji řečeno – které existuje ze své podstaty v přirozeném vztahu s přírodou? Z tohoto důvodu zde mohu návštěvníkům nabídnout pouze dojmy z land artu zprostředkované fotografiemi samotných děl umístěných v přírodě. Zde s námi nejsou," popisuje ve svém kurátorském textu Jan Van Woensel.

Putovní výstavu společně pořádají Galerie Klatovy / Klenová, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, města Schönsee a Vilseck v rámci přeshraničního projektu č. 173 – Prorůstání od země k zemi - EÚS 2014 – 2020 Česká republika – Bavorsko. Více o projektu se dozvíte zde.


Fotoreport z vernisáže: Alexander Dym

Galerie


Projektová manažerka Zdeňka Kučerová, proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Jindřich Lukavský a vedoucí ateliéru Socha a prostor Jiří Beránek

Ředitelka Galerie Klatovy / Klenová Hana Kristová a vedoucí ateliéru Jiří Beránek

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

28. 02. 2020


Reprezentační ples ZČU letos nebude

covid-19 Univerzita

Celouniverzitní

15. 01. 2021

Novoroční přání ze Sutnarky

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 12. 2020

Fakultu aplikovaných věd ZČU povede Miloš Železný

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

16. 12. 2020