Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU

18 November

18. listopadu, 00:00

kampus ZČU, Bory

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Tradiční akademický obřad Západočeské univerzity v Plzni, během něhož jsou představení noví profesoři a docenti a uděleny pamětní medaile významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj univerzity.

Určeno pro: studenti, zaměstnanci

Termín v polovině listopadu není zvolen náhodně. Každoročně si totiž Západočeská univerzita touto slavnostní událostí připomíná Den boje studentů za svobodu a demokracii. Na slavnostní zasedání jsou zváni nejen pedagogové a vědečtí pracovníci, ale také studenti, kteří mohou využít rektorského volna.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

18. 11. 2020, 00:00


14 September
Konference Seminář Univerzita

Den s jazyky na ZČU – konference a vzdělávací seminář

Plzeň, Univerzitní 22


Ústav jazykové přípravy

14. 09. 2020, 08:00

29 September
Beseda Věda Veřejnost

Křest knihy Zbyňka Taranta Československý churban

Stará synagoga, Smetanovy sady 5


Fakulta filozofická

29. 09. 2020, 17:00

23 September
Další vzdělávání Zaměstnanci

Neverbální komunikace

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

23. 09. 2020, 09:00