Didaktici ze Západočeské univerzity sestavili doporučení pro on-line výuku

COVID-19 Tisková zpráva Univerzita

Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání (CŽV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) na vytvoření podpůrných materiálů pro zajištění on-line výuky v době epidemie. Kromě toho ve spolupráci s Fakultou pedagogickou ZČU sestavili odborníci na distanční vzdělávání desatero zásad, kterých se držet při on-line výuce.

„Chtěli jsme učitelům nejen nabídnout užitečné nástroje pro on-line výuku, ale podpořit je také z hlediska metodiky. Zaměřili jsme se na možné problematické momenty a vytvořili jsme několik doporučení, jak o on-line výuce přemýšlet a jak k ní přistupovat,“ říká Lucie Rohlíková, vedoucí oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání, které ve spolupráci s Fakultou pedagogickou ZČU připravilo přehlednou infografiku s metodickými poznámkami pro vysokoškolské učitele. Do určité míry jsou užitečné i pro učitele základních a středních škol. Učitelské virtuální komunity je sdílejí na sociálních sítích a vnímají jako dobrý podnět pro reflexi před zahájením on-line výuky. 

„Často je důležitější nechat studenty pár dní trochu v klidu, aby se vyrovnali s novou situací a pak teprve zahájit výuku. Je také potřeba respektovat, že rodiny mohou mít různé problémy,“ připomíná didaktička z Fakulty pedagogické ZČU. Doporučení pro učitele tak zní:  1. nastavte pravidla, 2. nekomplikujte situaci složitými nástroji, 3. nezvyšujte stres studentů, 4. nezahlcujte studenty materiály, 5. nenahrazujte přednášky webinářem 1:1, 6. zůstaňte v kontaktu se studenty, 7. spolupracujte se svými kolegy, 8. nebuďte striktní, 9. neseďte nonstop u počítače, 10. buďte konzistentní. Každý bod přitom obsahuje krátké vysvětlení. Vše je přehledně a poutavě zpracováno.

Kromě toho se didaktici z Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU podíleli na dokumentu zveřejněném na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který přináší doporučení, jak zajistit výuku v době epidemie. Zejména učitelé vysokých škol tu najdou přehled, jaké otevřené vzdělávací zdroje a nástroje pro on-line výuku využívat. Zveřejněno je tu také zmíněné desatero metodických doporučení. Jedná se o otevřený dokument, který se průběžně doplňuje. Jako užitečný zdroj informací didaktici ZČU doporučují také nově vznikající portál MŠMT NaDálku, kam budou postupně přibývat užitečné nástroje a odkazy.

Hlavní doporučení Lucie Rohlíkové v současné situaci přitom je, aby učitelé vedli vyučování raději jednodušším způsobem, bez náročných technických prostředků, ale především z domova.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

16. 03. 2020


Dětská univerzita Fakulty pedagogické hledá jméno pro maskota

Studium Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

17. 07. 2020

Projděte se virtuální výstavou nejlepších klauzur


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

13. 07. 2020

Zápisy na Univerzitu třetího věku ZČU se blíží

Další vzdělávání Tisková zpráva Veřejnost

Univerzita třetího věku

31. 07. 2020