PilsProg - finálové kolo studentské soutěže v programování

04 April

4. dubna, 09:00

z pohodlí domova

covid-19 Další vzdělávání Soutěž

Vzhledem k opatřením proti šíření viru COVID-19 a nejisté době jejich trvání bylo rozhodnuto o uspořádání finálového kola soutěže PilsProg v původním termínu v sobotu 4. 4. 2020, ovšem s tím, že finálové kolo bude probíhat ONLINE. Tedy velice podobně jako kolo kvalifikační. 

Vstup: na základě kvalifikačního kola
Určeno pro: středoškoláky
Kontakt: Zuzana Majdišová, majdisz@kiv.zcu.cz
Více informací na: https://pilsprog.fav.zcu.cz/index.php?language=cz&page=information

PilsProg je soutěž v programování pro studenty středních škol starších 15 let. Organizátorem soutěže je katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Cílem soutěžících je vytvořit programy se správnými řešeními co největšího počtu zadaných úloh v co nejkratším čase. Soutěž umožní studentům středních škol, kteří již mají nějaké zkušenosti s programováním, změřit schopnosti a znalosti se svými podobně zaměřenými kolegy.

Předání cen a diplomů soutěžícím proběhne odděleně od soutěžní části, přičemž formu určíme později podle aktuální situace. Samotné finálové kolo bude zahájeno v 9:00 a ukončeno ve 13:00, na vypracování finálových úloh tak budou mít soutěžící přesně čtyři hodiny. Dotazy soutěžících během samotného finálového kola budou zodpovězeny organizátory pomocí prostředků elektronické komunikace.

Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

04. 04. 2020, 09:00


08 December

MS Teams

on-line


Celouniverzitní

08. 12. 2020, 14:30

23 November
Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Efektivní design studijních materiálů podle principů multimediálního učení

Google Meet


Celouniverzitní

23. 11. 2020, 09:00

25 November
Seminář Věda Zaměstnanci

IoT pro chytré

online


Celouniverzitní

25. 11. 2020, 10:00