PilsProg - finálové kolo studentské soutěže v programování

04 April

4. dubna, 09:00

z pohodlí domova

COVID-19 Další vzdělávání Soutěž

Vzhledem k opatřením proti šíření viru COVID-19 a nejisté době jejich trvání bylo rozhodnuto o uspořádání finálového kola soutěže PilsProg v původním termínu v sobotu 4. 4. 2020, ovšem s tím, že finálové kolo bude probíhat ONLINE. Tedy velice podobně jako kolo kvalifikační. 

Vstup: na základě kvalifikačního kola
Určeno pro: středoškoláky
Kontakt: Zuzana Majdišová, majdisz@kiv.zcu.cz
Více informací na: https://pilsprog.fav.zcu.cz/index.php?language=cz&page=information

PilsProg je soutěž v programování pro studenty středních škol starších 15 let. Organizátorem soutěže je katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Cílem soutěžících je vytvořit programy se správnými řešeními co největšího počtu zadaných úloh v co nejkratším čase. Soutěž umožní studentům středních škol, kteří již mají nějaké zkušenosti s programováním, změřit schopnosti a znalosti se svými podobně zaměřenými kolegy.

Předání cen a diplomů soutěžícím proběhne odděleně od soutěžní části, přičemž formu určíme později podle aktuální situace. Samotné finálové kolo bude zahájeno v 9:00 a ukončeno ve 13:00, na vypracování finálových úloh tak budou mít soutěžící přesně čtyři hodiny. Dotazy soutěžících během samotného finálového kola budou zodpovězeny organizátory pomocí prostředků elektronické komunikace.

Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

04. 04. 2020, 09:00


02 March
Studium Univerzita Veřejnost

Ruská konverzace s rodilou mluvčí

Ruské centrum, učebna UU 308, kampus Bory, budova FST, FEK a UJP


Ústav jazykové přípravy

02. 03. 2020, 16:40

14 March
Absolventi Studenti Zaměstnanci

29. reprezentační ples Západočeské univerzity - ZRUŠENO

Měšťanská beseda


Celouniverzitní

14. 03. 2020, 20:00

11 May
Další vzdělávání Seminář Studenti

Nabídka pro studenty: Multimediální blokový seminář k otevření česko-německé hranice 1989/90

Univerzita Pasov, Centrum pro média a komunikaci


Celouniverzitní

11. 05. 2020, 10:00