Některé fakulty ZČU prodlužují lhůtu pro odevzdání přihlášek ke studiu

COVID-19 Studium Tisková zpráva

Vzhledem k mimořádné situaci vyvolané šířením nemoci COVID-19 prodlužují zatím čtyři fakulty Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) termín, dokdy mají uchazeči o studium odevzdat přihlášku. Fakulta aplikovaných věd posunula termín pro podávání přihlášek k bakalářskému studiu na 14. dubna, Fakulta právnická stanovila pro všechny uchazeče nový termín na 15. dubna, Fakulta filozofická a Fakulta zdravotnických studií prodloužily lhůtu na 30. dubna.

O dva týdny, konkrétně na 14. dubna, prodlužuje termín přijímání přihlášek Fakulta aplikovaných věd ZČU. Změna se týká pouze bakalářského studia. Termín pro odevzdání přihlášek ke studiu navazujících magisterských programů zůstávají v platnosti. Pro zájemce o programy nabízené v rámci sdruženého studia s Fakultou pedagogickou tedy nadále platí termín 25. května a uchazeči o studium ostatních navazujících magisterských programů Fakulty aplikovaných věd odevzdávají přihlášky do 8. června.

Také pro přihlášení ke studiu na Fakultě právnické ZČU se termín pro odevzdání přihlášky posunul přibližně o dva týdny, a to na 15. dubna. Změna se týká přihlášek do bakalářského studijního programu Právní specializace, navazujícího magisterského programu Veřejná správa i magisterského programu Právo a právní věda. Fakulta právnická využívá v rámci přijímacího řízení výsledky uchazečů z Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), přičemž se vždy započítává nejlepší výsledek, kterého uchazeč dosáhl. Fakulta plně respektuje nové termíny NSZ a bude tak brát v úvahu výsledky za období od 1. prosince 2019 do 30. června 2020.

Termín podání přihlášky do bakalářských i navazujících magisterských programů o měsíc prodloužila Fakulta zdravotnických studií ZČU. Nově tedy platí termín 30. dubna. O měsíc se posouvá také termín přijímacích zkoušek. Ty se tak uskuteční 14. a 15. července, náhradní termín byl vypsán na 22. července.

Také Fakulta filozofická umožnila uchazečům podávat přihlášky ke studiu o měsíc později, než bylo stanoveno původně, tedy do 30. dubna. Zároveň je také stále otevřena možnost vypsání druhého kola přijímacího řízení.

Podrobné informace najdou zájemci o studium na webových stránkách fakult.

Celouniverzitní

Šárka Stará

31. 03. 2020


Katedra geografie Fakulty ekonomické se podílí na přípravě pocitové teplotní mapy Plzně

Spolupráce Věda Veřejnost

Fakulta ekonomická

31. 07. 2020

Letošní letní škola Homo Economicus byla ve znamení ekologicky šetrného hospodaření

Studium Univerzita Veřejnost

Fakulta ekonomická

20. 07. 2020

Vědecký časopis s kořeny na Fakultě strojní ZČU postupuje v žebříčku kvality

Spolupráce Úspěchy Věda

Fakulta strojní

23. 07. 2020