Fakulta elektrotechnická prodlužuje termín pro podání přihlášek ke studiu do 10. května

Studium Univerzita Veřejnost

Vzhledem k mimořádné situaci, vyvolané šířením nemoci COVID-19, se rozhodla Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni prodloužit termín pro podání přihlášek pro bakalářské i navazující prezenční magisterské studijní programy.

Fakulta se tak snaží vyjít vstříc uchazečům, kteří nejsou v současné situaci schopni zkompletovat podklady pro přihlášku. Termín odevzdání se tedy posunul na 10. 5. 2020. Součástí elektronické přihlášky musí být výpis známek ze střední školy, maturitní vysvědčení, případně doklady prokazující aktivity, za které je možnost získat bonusové body.

Přestože situace je velmi nejistá a vše se může změnit, věříme, že všichni budete moci zahájit studium na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni. Sledujte prosím průběžně informace o studiu na našich webových stránkách.

Fakulta elektrotechnická

Iveta Pangrácová

15. 04. 2020


Projekt UNIS pomůže špičkovým sportovcům při studiu

Sport Studenti Studium

Celouniverzitní

18. 09. 2020

Fakulta zdravotnických studií zve na tradiční konferenci

Další vzdělávání Konference Výstava

Fakulta zdravotnických studií

24. 08. 2020

Fakulta elektrotechnická získala nový patent

Univerzita Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

18. 09. 2020