Fakulta elektrotechnická prodlužuje termín pro podání přihlášek ke studiu do 10. května

Studium Univerzita Veřejnost

Vzhledem k mimořádné situaci, vyvolané šířením nemoci COVID-19, se rozhodla Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni prodloužit termín pro podání přihlášek pro bakalářské i navazující prezenční magisterské studijní programy.

Fakulta se tak snaží vyjít vstříc uchazečům, kteří nejsou v současné situaci schopni zkompletovat podklady pro přihlášku. Termín odevzdání se tedy posunul na 10. 5. 2020. Součástí elektronické přihlášky musí být výpis známek ze střední školy, maturitní vysvědčení, případně doklady prokazující aktivity, za které je možnost získat bonusové body.

Přestože situace je velmi nejistá a vše se může změnit, věříme, že všichni budete moci zahájit studium na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni. Sledujte prosím průběžně informace o studiu na našich webových stránkách.

Fakulta elektrotechnická

Iveta Pangrácová

15. 04. 2020


V květnu se rozjede 10. ročník výzvy Do práce na kole

Sport Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

26. 04. 2020

Odborníci z výzkumného centra NTC pomohou zajistit větší bezpečnost návštěvníků Techmanie

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

21. 05. 2020

Moje vize nula – soutěž pro studenty, která zachraňuje životy

Soutěž Studenti Univerzita

Nové technologie - výzkumné centrum

24. 04. 2020