Fakulta elektrotechnická prodlužuje termín pro podání přihlášek ke studiu do 10. května

Studium Univerzita Veřejnost

Vzhledem k mimořádné situaci, vyvolané šířením nemoci COVID-19, se rozhodla Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni prodloužit termín pro podání přihlášek pro bakalářské i navazující prezenční magisterské studijní programy.

Fakulta se tak snaží vyjít vstříc uchazečům, kteří nejsou v současné situaci schopni zkompletovat podklady pro přihlášku. Termín odevzdání se tedy posunul na 10. 5. 2020. Součástí elektronické přihlášky musí být výpis známek ze střední školy, maturitní vysvědčení, případně doklady prokazující aktivity, za které je možnost získat bonusové body.

Přestože situace je velmi nejistá a vše se může změnit, věříme, že všichni budete moci zahájit studium na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni. Sledujte prosím průběžně informace o studiu na našich webových stránkách.

Fakulta elektrotechnická

Iveta Pangrácová

15. 04. 2020


Konference se zaměří na proměnu vysoké školy pro přípravu absolventů na Průmysl 4.0

Absolventi Konference Spolupráce

Fakulta strojní

18. 11. 2020

Vládní protiepidemická opatření se zmírňují

covid-19 Studenti Studium

Celouniverzitní

23. 11. 2020

V mezinárodní soutěži Student Academy vyhrála cyklistická helma od studentky Sutnarky

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 11. 2020