Moje vize nula – soutěž pro studenty, která zachraňuje životy

Soutěž Studenti Univerzita

Více než 65% dopravních nehod je každoročně zaviněno chybou lidského faktoru. Důsledkem jsou fatální nehody. Každý z nás může přispět svým nápadem a posunout tak celou společnost k vizi nula. Vyvíjejme bezpečné automobily, stavme kvalitní silnice a bezpečné prostředí kolem nich. Vzdělávejme každého člověka k ohleduplnému a zodpovědnému chování v dopravním prostředí. 

Druhý ročník soutěže „MOJE VIZE NULA: STUDENTI PRO BEZPEČNÉ SILNICE“ je určen studentům českých vysokých, vyšších odborných a středních škol. Soutěž si klade za cíl aktivizovat mladé lidi ke zlepšení stavu dopravní nehodovosti v České republice. Podrobná pravidla a registrace, která byla s ohledem na současnou situaci posunuta do května, jsou na webu soutěže.

Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

24. 04. 2020


Západočeská univerzita a Nadace InterCora se staly partnery

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

29. 07. 2020

Pražské vouchery mohou na ZČU přivést podnikatele z hlavního města

Spolupráce Transfer Univerzita

Odbor transfer a smluvní výzkum

04. 08. 2020

Fakulta aplikovaných věd otevírá nový studijní program Stavební inženýrství - Moderní budovy

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Fakulta aplikovaných věd

21. 07. 2020