Bez vyškolení lidí si s termokamerami kupujeme pouze iluzi bezpečí

covid-19 Univerzita Veřejnost

Minulý týden byl na Západočeské univerzitě v Plzni akreditován nový vzdělávací program Technik diagnostik zdravotnické termografie. Na motivaci k jeho vzniku a na přínosy jeho realizace jsme se zeptali docenta Milana Honnera, vedoucího odborné skupiny termodiagnostiky a člena nejvyššího orgánu Asociace technických diagnostiků ČR, který je jeho odborným garantem.

Proč vlastně tento vzdělávací program vznikl?

Vzdělávací program Technik diagnostik zdravotnické termografie je součástí aktivit Západočeské univerzity v boji proti covid-19. Termokamery jsou v současnosti masivně instalovány v nemocnicích, na úřadech, ve firmách. Od jejich použití se očekává, že odhalí osoby se zvýšenou teplotou, aby se nedostaly do užšího kontaktu s ostatními zdravými osobami a omezilo se tak riziko přenosu nákazy. Bez vyškolení lidí, kteří o použití termokamer rozhodují, kteří termokamery instalují i těch, kteří jimi diagnostikují teplotu osob, si ale všichni kupujeme pouze iluzi bezpečí.

Chcete tím říct, že by se na termokamery nemělo spoléhat a neměly by se k tomuto účelu používat?

Použít termokameru k měření teploty osob je rozumné řešení. Je to v současnosti jediný dostupný způsob, jak rychle a bezkontaktně identifikovat osoby, které mohou představovat určité zdravotní riziko. O tom, jak je tento způsob spolehlivý, ale rozhoduje člověk. Volba technického řešení kamery, volba místa a postupu snímání osob, volba parametrů ve vyhodnocovacím softwaru, to všechno hodně rozhoduje o tom, kolik osob se zvýšenou teplotou měřicí systém neodhalí, anebo také kolikrát vyhlásí falešný poplach u lidí s normální teplotou.
A v tom je velký prostor a důležitá úloha vzdělávání. Nemám úplně dobrý pocit, když vidím, že se v řadě případů používají termokamery původně určené pouze pro ostrahu objektů, které nemají standardní funkce pro měření teploty. Propagační materiály některých instalovaných kamer popírají fyzikální zákony nebo v lepším případě drobným písmem uvádějí, že pro stanovení vnitřní teploty lidského těla bychom měli použít jiný přístroj. Některé firmy, zajišťující instalace, mají s bezkontaktním měřením teplot zatím malé zkušenosti.
Rozhodli jsme se proto na tuto situaci zareagovat. U nás ve vysokoškolském ústavu Nové technologie - výzkumné centrum (NTC) se bezkontaktnímu měření teplotních polí dlouhodobě věnujeme. Řešili jsme desítky problémů s uplatněním termokamer ve vědě i v průmyslu. Chceme se podělit o naše více než dvacetileté praktické zkušenosti, abychom se na použití termokamer mohli všichni maximálně spolehnout a přitom od něj neočekávali nemožné. Výsledkem je tento vzdělávací program.

Váš vzdělávací program je tedy v podstatě určen všem, jež jsou nějakým způsobem zapojeni do řešení bezpečnostní problematiky s měřením teploty osob. Co se tedy vaši absolventi naučí?

Naším záměrem bylo vytvořit krátký a intenzivní kurz. Součástí je seznámení s fyzikou bezkontaktního měření teplot, které je založeno na snímání neviditelného tepelného záření. Velký prostor věnujeme praktickým ukázkám a samostatné práci s termokamerou. Zvolené příklady se týkají měření teploty osob.
V části o technice budeme představovat, z jakých částí je termokamera sestavena a jak funguje. V části o vyhodnocení termogramů budeme ukazovat softwarové možnosti analýzy nasnímaných teplotních polí. V části o tzv. kvantitativní termografii budeme společně objevovat vlivy stavu měřeného povrchu, vlivy odrazů záření okolí a vlivy propustnosti prostředí mezi měřeným povrchem a termokamerou. Část měření osob je navržena tak, aby si účastníci kurzu prakticky vyzkoušeli různé situace, se kterými se mohou v praxi setkat. Jedná se o měření osob přicházejících z vnějšího teplého nebo studeného prostředí, s brýlemi, s rouškou, čepicí a podobně. Simulace různých situací dle umístění kamery, pohybu lidí a podle technických parametrů použité termokamery.
Stručně řečeno chceme ukázat záludnosti i návody, jak termokamerou dobře měřit teplotu lidí.

Kurz jste připravili ve spolupráci s kolegy z Fakulty zdravotnických studií (FZS) Západočeské univerzity v Plzni. Jaká je jejich role v tomto vzdělávání?

Role našich kolegů z FZS je velmi důležitá a to hned ze dvou důvodů.
Pokud chci dobře tepelně diagnostikovat lidské tělo, musím o něm něco vědět, o termoregulaci, o příčinách a projevech změn tělesné teploty. Úplně základní je uvědomit si, že na povrchu lidského těla není všude stejná teplota. A tato teplota se může velmi lišit od vnitřní teploty, jejíž překročení znamená stav zvýšené teploty nebo horečky.
Druhý důvod je ten, že chceme, aby naši absolventi byli připraveni i na takové situace, kdy jim samotným může při kontaktu s měřenými osobami hrozit určité zdravotní riziko. Součástí kurzu je proto část o osobních ochranných pracovních prostředcích a jejich použití. A to nejen teoreticky ale vše si prakticky vyzkouší. Do kurzu jsme vložili i problematiku první pomoci při možných krizových situacích.

Jak dlouho vám trvalo tento vzdělávací program připravit?

Díky našim dvacetiletým zkušenostem jsme dokázali kurz připravit během čtrnácti dní. V tom je zahrnuta nejen samotná příprava kurzu, ale i procedura jeho akreditace v Radě pro celoživotní vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni. Všem zúčastněným bych chtěl také touto cestou poděkovat, že se vše podařilo za tak krátký čas zvládnout.

A neznamená to, že by kurz byl připraven, jak se říká, horkou jehlou?

To v žádném případě. Vycházeli jsme z našeho školení, které je přípravným kurzem pro certifikaci v oboru technik diagnostik - termografie podle ČSN 18436-7. K tomu jsme přidali poznatky získané ve světě i na našem pracovišti o možnostech použití termokamer k měření teploty osob. 

Kde je možné získat o kurzu bližší podrobnosti?

Podrobné informace včetně kontaktního formuláře s přihláškou je možné nalézt na internetových stránkách našeho školicího pracoviště na adrese ssptermo.zcu.cz. Doba trvání kurzu jsou tři dny, dva dny termografická část, jeden den zdravotnická část. Úspěšní absolventi našeho kurzu se budou moci prokázat osvědčením vydaným Západočeskou univerzitou v režimu celoživotního vzdělávání. První termíny jsou vypsány od 5. května.
Těšíme se na účastníky.

Galerie


Člověk za ochranným štítem se stává pro termokameru neviditelným

Termogramy člověka s různě zahalenou tváří

Od září 2019 je NTC schválené školící pracoviště pro pozici technik diagnostik termografie

Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

28. 04. 2020