Galerie Ladislava Sutnara opět otevírá

12 May

12. května, 10:00

Galerie Ladislava Sutnara

Veřejnost Výstava

Po několikatýdenní odmlce, způsobené pandemií COVID-19, je naší milou povinností oznámit vám, že výstava architekta Zdeňka Fránka byla  v Galerii Ladislava Sutnara prodloužena až do 6. června 2020 a je opět volně přístupná.

Vstup: volný

Velice prosíme návštěvníky o dodržování hygienických opatření a vstup pouze se zakrytými ústy a nosem!

Výstava v Galerii Ladislava Sutnara představuje personifikaci různých objektů, jako jsou vidoucí domy, živoucí stromy, obytné balvany, mluvící rostliny a jiné samozřejmosti.

Architekt a vysokoškolský pedagog Zdeněk Fránek se narodil v Boskovicích. Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na Útvaru hlavního architekta v Blansku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects. V současné době se věnuje projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí. Více čtěte v rozhovoru s architektem Zdeňkem Fránkem.

Kurátorem výstavy je Jan Van Woensel.
Foto: Petr Polák

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

12. 05. 2020, 10:00


29 June
Studium Univerzita Veřejnost

Ruská konverzace s rodilou mluvčí

Ruské centrum, učebna UU 308, Unvierzitní 22, kampus Bory


Ústav jazykové přípravy

29. 06. 2020, 16:40

18 November
Studenti Univerzita Zaměstnanci

Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU

kampus ZČU, Bory


Celouniverzitní

18. 11. 2020, 00:00

19 August

Fakulta aplikovaných věd, Technická 8, 301 00 Plzeň


Fakulta aplikovaných věd

19. 08. 2020, 09:00