Výzkumníci FEL získali ocenění Best Paper Award na konferenci ELEKTRO 2020

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta elektrotechnická má díky čtveřici výzkumníků na kontě dvě ocenění. Získali je při online konferenci Žilinské univerzity v Žilině.

Výzkumníci Fakulty elektrotechnické Vladimír Kindl a Martin Zavřel uspěli v mezinárodní konkurenci na online konferenci ELEKTRO 2020. Spolupracovali s kolegy z Fakulty elektrotechnické a informačních technologii ze Žiliny na článku Wireless Power Transfer System Design Methodology – Analysis, Design, Verification a získali za něj ocenění Best Paper Award.
Jejich příspěvek stručně pojednává o nejdůležitějších standardech a předpisech zavedených pro výkonové bezdrátové systémy přenosu energie a představuje hlavní problémy spojené s jejich koncepčním návrhem.

Z konference přivezli Best Paper Award i Václav Kotlan a Ivo Doležel z katedry teoretické elektrotechniky. Uspěli s tématem Indirect Induction Hardening of Thin Electrically Non-conductive Layers, když prezentovali model nepřímého indukčního ohřevu velmi tenkých vrstev vyrobených z elektricky nevodivých materiálů.
Model se skládá ze dvou parciálních diferenciálních rovnic popisujících elektromagnetická a teplotní pole, jejichž rozdělení je numericky řešeno. Je použitelný pro konstrukci zařízení určených pro kalení povlaků (barvy, laky nebo umělé pryskyřice) na kovových površích, což je ilustrováno na příkladu, jehož výsledky byly experimentálně ověřeny.

13. ročník konference ELEKTRO 2020 patřil do série mezinárodních konferencí, které organizuje žilinská Fakulta elektrotechniky a informačních technologií každé dva roky.

Oceněným velice gratulujeme a děkujeme jim za skvělou reprezentaci.

Galerie


Vladimír Kindl a Martin Zavřel.

Best Paper Award pro Vladimíra Kindla a Martina Zavřela.

Best Paper Award pro Václav Kotlana a Iva Doležela.

Model nepřímého indukčního ohřevu velmi tenkých vrstev vyrobených z elektricky nevodivých materiálů.

Fakulta elektrotechnická

Iveta Pangrácová

11. 06. 2020