Mezinárodní vědecká konference Trendy v podnikání

12 November

12. listopadu, 09:00

online

Konference Univerzita Veřejnost

Srdečně vás zveme na 7. ročník mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání, kterou pořádá Fakulta ekonomická. Konference se uskuteční ve dnech 12. a 13. listopadu 2020 online.

Kontakt: tvp@fek.zcu.cz
Více informací na: https://www.tvp.zcu.cz/

Tematické sekce konference:
  • Aktuální výzvy, trendy a strategie v řízení organizací v kontextu současných změn
  • Trendy marketingu a managementu
  • Kvantitativní metody v podnikatelském a investičním rozhodování
  • Finance, účetnictví a daně
  • Průmysl 4.0 - Společnost 4.0
  • Problémy rozvoje venkova a strategie jejich řešení

Galerie


Fakulta ekonomická

Ivana KUTÁČOVÁ

12. 11. 2020, 09:00


14 January
Další vzdělávání Zaměstnanci

Příklady dobré praxe ve společenskovědních oborech

Google Meet


Celouniverzitní

14. 01. 2021, 09:00

08 December

MS Teams

on-line


Celouniverzitní

08. 12. 2020, 14:30

19 November
Seminář Věda Zaměstnanci

Finanční, právní a administrativní aspekty projektů H2020

on-line


Projektové centrum

19. 11. 2020, 09:30