Zeleno-modrá infrastruktura

25 June

25. června, 18:00

Plzeňský Prazdroj

Přednáška Věda Veřejnost

Přednášková série zaměřená na zeleno-modrou infrastrukturu a adaptaci města na změnu klimatu pokračuje ve čtvrtek 25. června od 18 hodin. Koná se v areálu Plzeňského Prazdroje - v zahrádce konferenčního centra Secese. Hosty večera, zaměřeného na hospodaření s vodou ve městě, budou hydrobiolog Jindřich Duras a geograf Jan Kopp z Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.

Určeno pro: veřejnost

Voda propojuje všechno a všechny. Proto by nás nemělo překvapit, že změna klimatu doprovázená nedostatkem vody s sebou nese i dopady, s nimiž jsme příliš nepočítali. Tím se otevírají k diskusi témata v období dostatku vody nevídaná. Změnit je třeba úplně všechno, dokážeme to? Zatím se moc nezdá... Přednáška hydrobiologa Jindřicha Durase s názvem Voda a my - (ne)očekávané souvislosti se bude věnovat například změnám fungování rybníků a vodních nádrží, ale také tomu, že vodu nejenže neumíme moudře využít, ale ani ji dobře „zahodit“.

Je zeleno-modrá infrastruktura módní slovo nebo příležitost k rozvoji města? Ve svém příspěvku Příležitosti a bariéry rozvoje zeleno-modré infrastruktury města Plzně ukáže geograf Jan Kopp na příkladu Plzně nejen možnosti jejího plánování a příležitosti její realizace, ale i bariéry bránící pokroku v této oblasti. Vysvětlí také, proč je mezioborová spolupráce jedním ze základních předpokladů dalšího rozvoje.


RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

Hydrobiolog, který se více než tři desítky let věnuje limnologickým tématům (limnologie = věda o kontinentálních vodních útvarech s pomalou výměnou vody) ve státním podniku Povodí Vltavy. Zaměřuje se na hydrobiologii, obohacování vod o živiny, okyselování vodního prostředí, chování vodních nádrží, problematiku rybníků a jejich využívání. V posledních letech také řeší uvedená témata na poli plánování v oblasti vod. Je členem mezinárodních komisí pro otázky živin, pravidelně přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni.

RNDr. Jan Kopp, Ph.D.

Vystudoval učitelství a fyzickou geografii na Přírodovědecká fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přednáší na katedře geografie Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Odborně se soustředí především na ekohydrologickou problematiku městské a příměstské krajiny a adaptaci regionálního rozvoje na klimatické změny.

Fakulta ekonomická

Šárka Stará

25. 06. 2020, 18:00


21 September
Seminář Věda Zaměstnanci

Seminář pro žadatele o projekty Erasmus+ a Fondy EHP

zasedací místnost UV 115b v budově Fakulty strojní, Univerzitní 22


Projektové centrum

21. 09. 2020, 09:30

16 September
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Kurz pro začínající vysokoškolské učitele

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

16. 09. 2020, 14:00

17 September
Beseda Studenti Zaměstnanci

Křest knihy Frank Wenig - novinář, spisovatel a spolupracovník Josefa Skupy

Muzeum jižního Plzeňska, zámek Hradiště, Blovice


Fakulta filozofická

17. 09. 2020, 17:00