Ruská konverzace s rodilou mluvčí

29 June

29. června, 16:40

Ruské centrum, učebna UU 308, Unvierzitní 22, kampus Bory

Studium Univerzita Veřejnost

Každé pondělí si můžete procvičit ruštinu.

Vstup: zdarma
Určeno pro: studenty, zaměstnance, veřejnost
Kontakt: golotvav@ujp.zcu.cz
Více informací na: www.ruskecentrum.zcu.cz

Ruské centrum zve studenty, akademické pracovníky a širokou veřejnost na kurz ruské konverzace. „Využíváme atraktivní formu výuky, besedujeme a učíme se hrou,“ zní z Ruského centra. Zváni jsou všichni, které zajímá ruská kultura a ruský jazyk. Kurz financuje Fond Russkij mir, účast je proto zdarma a bez kreditů.

Už teď se na všechny zájemce v Ruském centru těší.

Ústav jazykové přípravy

Varvara Golovatina

29. 06. 2020, 16:40


07 April
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Tvorba on-line testu v LMS Moodle

on-line


Celouniverzitní

07. 04. 2021, 11:00

20 April
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Prezentační dovednosti a profesionální komunikace ve virtuálním prostředí

on-line


Celouniverzitní

20. 04. 2021, 10:00

18 March

Projekty a flipped classroom na online hodinách ruštiny

online


Ústav jazykové přípravy

18. 03. 2021, 11:00