Uměleckou cenu města Plzně za rok 2019 získá absolventka Sutnarky

Alumni University Achievements

Výtvarnice Markéta Tichá získá si převezme Uměleckou cenu města Plzně za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let. Absolventka ateliéru Užitá fotografie ji získá za kurátorství výstavy Post-Generation, kolektivní výstavy nejmladší výtvarné generace, která se uskutečnila jako součást projektu ZÚROČENÍ 2019.

Podle poroty  Markéta Tichá jako kurátorka osobitým a přesvědčivým způsobem vyzvala, uspořádala a v budově bývalého Krajského výboru Komunistické strany Československa na Americké 42 prezentovala třináct umělců, mezi nimiž byly dvě performerky z FaVU VUT v Brně. Nabídnutý koncept zahrnoval široké spektrum výtvarných forem od grafiky, fotografie a malby po trojrozměrné instalace a performance, a byl příznivě přijat odbornou veřejností.

„Návrhy na udělení Umělecké ceny mohou předkládat fyzické i právnické osoby. Přijaté nominace zpracoval Odbor kultury Magistrátu města Plzně a předložil odborné porotě. Ta navrhla udělit cenu ve všech pěti vyhlášených kategoriích," uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková. O dalších oceněných se dočtete zde.

Výstava Post-Generation byla součástí multižánrové čtyřdenního festivalu ZÚROČENÍ, který jsme pořádali společně s mými kolegy, zřizovateli Moving Station, tedy Johan z. u. ve spolupráci s PaNaMo. Festival se odehrál 14. - 17. listopadu. Celá událost reagovala na oslavy 30 let výročí od Sametové revoluce 17. 11. 1989," vysvětlila Markéta Tichá.

Na výstavě účinkovali čeští i slovenští mladí umělci. Mezi vystavujícími byli také studenti ateliéru Socha a prostor na Sutnarce - Jakub Čúzy, Josef Barták a Hugo-David Wirth. Ti svoji trojrozměrnou instalaci realizovali společně ve třech místnostech funkcionalistické budovy. Rozhodli se každý zvlášť prezentovat svoji tvorbu a zároveň vystavení svých děl ucelit koncepční instalací ve formě site specific. Autoři vykonstruovali smyšlený scénář odehrávající se v kanceláři fiktivní osoby. Při realizaci pracovali s odléváním různých materiálů, s autentickými rekvizitami a bujnou fantazií. Autorkou vizuálu výstavy je absolventka Sutnarky Iveta Bendová. Mezi dalšími vystavujícími byli studenti a absolventi dalších uměleckých škol, jako je AVU, UMPRUM ale i UTB ve Zlíně.

„Program festivalu reprezentoval tvorbu a postoje těch, kteří podstatnou část svého života žijí v demokratických poměrech. Nechceme jen vzpomínat a plácat se hrdinsky po ramenou, ale stimulovat živou současnou tvorbu a tvořivost," uvedl Roman Černík, ředitel centra Johan. Centrum Johan získalo mimo jiné za festival ZÚROČENÍ Cenu za významnou kulturní událost roku.

Umělecké ceny města Plzně budou slavnostně předány 16. září 2020 v Měšťanské besedě.

Gallery


Ladislav Sutnar Faculty of Art and Design

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

01. 07. 2020


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021