ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni skončil

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

V úterý 30. června skončil ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni. Jeho hlavním posláním bylo systematicky přispívat ke zlepšení kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím rozvoje a vzdělávání vyučujících v oblasti vysokoškolské didaktiky a pedagogiky. Celkový rozpočet projektu dosáhl 184 milionů Kč.

Celouniverzitní projekt, který byl zahájen 1. července 2017 a kromě všech součástí se do něj zapojila i další univerzitní pracoviště, zahrnoval osm klíčových aktivit, jež se dále dělily na 41 dílčích. Mezi další cíle projektu patřilo také pravidelné hodnocení výstupů ze vzdělávací činnosti s ohledem na požadavky klíčových interních a externích zainteresovaných stran a vytvoření podmínek pro zlepšování kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím spolupráce se zahraničními vysokými školami a vnějšími aktéry.

Díky projektu bylo mimo jiné realizováno 129 běhů kurzů vysokoškolské pedagogiky. Prostřednictvím dalších kurzů, workshopů a konferencí se podařilo podpořit celkem 1156 osob.


Celouniverzitní

Jakub Truneček

02. 07. 2020


Mezinárodní den studentstva si letos připomeneme bez veřejných akcí

Studenti Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 11. 2020

Konference Trendy v podnikání proběhla v netradiční online formě

Konference Univerzita Věda

Fakulta ekonomická

20. 11. 2020

Studenti měli enormní zájem o konferenci Turismus v době covidu

covid-19 Konference Studenti

Fakulta ekonomická

20. 11. 2020