ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni skončil

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

V úterý 30. června skončil ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni. Jeho hlavním posláním bylo systematicky přispívat ke zlepšení kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím rozvoje a vzdělávání vyučujících v oblasti vysokoškolské didaktiky a pedagogiky. Celkový rozpočet projektu dosáhl 184 milionů Kč.

Celouniverzitní projekt, který byl zahájen 1. července 2017 a kromě všech součástí se do něj zapojila i další univerzitní pracoviště, zahrnoval osm klíčových aktivit, jež se dále dělily na 41 dílčích. Mezi další cíle projektu patřilo také pravidelné hodnocení výstupů ze vzdělávací činnosti s ohledem na požadavky klíčových interních a externích zainteresovaných stran a vytvoření podmínek pro zlepšování kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím spolupráce se zahraničními vysokými školami a vnějšími aktéry.

Díky projektu bylo mimo jiné realizováno 129 běhů kurzů vysokoškolské pedagogiky. Prostřednictvím dalších kurzů, workshopů a konferencí se podařilo podpořit celkem 1156 osob.


Celouniverzitní

Jakub Truneček

02. 07. 2020


Díky projektu DESING+ opět poznaly desítky studentů, co je mezioborová spolupráce

Spolupráce Studenti Tisková zpráva

Fakulta strojní

25. 02. 2021

UJP spustil přihlášky na Mezinárodní letní jazykovou školu

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

15. 02. 2021

Studentka a student Fakulty ekonomické navrhli plakáty na podporu očkování

covid-19 Studenti Veřejnost

Fakulta ekonomická

12. 02. 2021