ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni skončil

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

V úterý 30. června skončil ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni. Jeho hlavním posláním bylo systematicky přispívat ke zlepšení kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím rozvoje a vzdělávání vyučujících v oblasti vysokoškolské didaktiky a pedagogiky. Celkový rozpočet projektu dosáhl 184 milionů Kč.

Celouniverzitní projekt, který byl zahájen 1. července 2017 a kromě všech součástí se do něj zapojila i další univerzitní pracoviště, zahrnoval osm klíčových aktivit, jež se dále dělily na 41 dílčích. Mezi další cíle projektu patřilo také pravidelné hodnocení výstupů ze vzdělávací činnosti s ohledem na požadavky klíčových interních a externích zainteresovaných stran a vytvoření podmínek pro zlepšování kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím spolupráce se zahraničními vysokými školami a vnějšími aktéry.

Díky projektu bylo mimo jiné realizováno 129 běhů kurzů vysokoškolské pedagogiky. Prostřednictvím dalších kurzů, workshopů a konferencí se podařilo podpořit celkem 1156 osob.


Celouniverzitní

Jakub Truneček

02. 07. 2020


Fakulta strojní jednala se společností ŠKODA JS o možnostech rozšíření spolupráce při výuce

Spolupráce Studium Univerzita

Fakulta strojní

17. 07. 2020

Univerzita třetího věku učí, jak cvičit doma. Přidat se může každý

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

07. 08. 2020

Fakulta aplikovaných věd otevírá nový studijní program Stavební inženýrství - Moderní budovy

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Fakulta aplikovaných věd

21. 07. 2020