ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni skončil

Further Education Cooperation University

V úterý 30. června skončil ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni. Jeho hlavním posláním bylo systematicky přispívat ke zlepšení kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím rozvoje a vzdělávání vyučujících v oblasti vysokoškolské didaktiky a pedagogiky. Celkový rozpočet projektu dosáhl 184 milionů Kč.

Celouniverzitní projekt, který byl zahájen 1. července 2017 a kromě všech součástí se do něj zapojila i další univerzitní pracoviště, zahrnoval osm klíčových aktivit, jež se dále dělily na 41 dílčích. Mezi další cíle projektu patřilo také pravidelné hodnocení výstupů ze vzdělávací činnosti s ohledem na požadavky klíčových interních a externích zainteresovaných stran a vytvoření podmínek pro zlepšování kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím spolupráce se zahraničními vysokými školami a vnějšími aktéry.

Díky projektu bylo mimo jiné realizováno 129 běhů kurzů vysokoškolské pedagogiky. Prostřednictvím dalších kurzů, workshopů a konferencí se podařilo podpořit celkem 1156 osob.


University-wide

Jakub Truneček

02. 07. 2020


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021